Skip to main content

Är din affärsresebyrå framtidssäkrad?

4 min
Posted: 09 October 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
businessman-in-the-future.jpg
Förändring kan medföra störningar. Ibland innebär förändring något positivt som leder till förbättring. Men i de flesta fall kan förändring också göra processer långsammare, kosta pengar och göra det svårare att få ett arbete utfört. När du hanterar ditt affärsreseprogram har du inte råd att låta störningar orsakade av förändring hos din affärsresebyrå påverka dig varje gång du behöver uppgradera ditt reseprogram. Då behövs en affärsresebyrå som kan växa och utvecklas med dig. Det är så vi har byggt upp Egencia.
Är din affärsresebyrå framtidssäkrad? Hur tar man reda på det? Svaret på detta finner vi i svaren på tre andra frågor som på djupet analyserar din affärsresebyrås strategiska ramverk.

Fokuserar din affärsresebyrå på teknologi?

Teknologi revolutionerar resebranschen. Företag vill gärna ha den modernaste plattformen eller det senaste verktyget för onlinebokning. Teknologi är nyckeln till framtiden, men inte bara teknologi för teknologins skull. Det handlar om att ha rätt teknologi, som tillåter tillväxt och anpassning till förändring. Egencia var pionjärer och lade grunden för en ny tid i affärsresebranschen - som en plattform för vilken teknologi är systemets hjärta, och inte enbart en tilläggsprodukt. Det handlar om mer än att integrera olika verktyg i syfte att lösa olika aspekter av affärsresehantering. Plattformsfilosofin handlar om att ha en global, integrerad lösning som driver utvecklingen framåt och erbjuder de funktioner och möjligheter kunder efterfrågar. Egencia designade sin plattform och sina processer för att hålla sig aktuella automatiskt och skapade samtidigt lager med datavisualiseringsverktyg som gör rapportering och analys enklare, så att du själv kan avgöra hur beslut och policyer påverkar resultaten. Med hjälp av dessa verktyg kan du uppmärksamma detaljerade mönster i dina resekostnader och snabbt identifiera orsaker som gör att du kan vidta åtgärder för att hålla dig inom budget. Ju enklare du kan ställa frågor till din data och "se" svaren, desto snabbare kan du skapa mervärde för ditt företag.

Har din affärsresebyrå en strategi för konstant förbättring?

När ditt företag utvecklas och växer så förändras även dina behov vad gäller affärsresor. Din affärsresebyrå måste ha förmågan att förstå dina behov i grunden – till och med innan du har gett uttryck för dem – och snabbt anpassa sig till dig. Egencias plattformsfilosofi gör det möjligt för oss att utföra A/B-test på vår webbsida och våra verktyg. Vi kan lära oss direkt från våra kunder vad de önskar sig och kräver från sin affärsresebyrå om vi analyserar vad de naturligt attraheras av. Vi kunde inte säga det bättre än Heike Leipertz, som är Travel Manager på TMD Friction: "Egencia hjälper oss att ge våra resenärer ständig förbättring. Deras "test and learn"-filosofi gör att vi hela tiden gör vårt affärsreseprogram bättre." De kontinuerliga testerna gör att vi skapar enorma mängder data om olika specifika funktioner och sätt att interagera med våra kunder. Därför kan vi också fatta smarta beslut om vilka produkter och verktyg vi gör tillgängliga för våra kunder härnäst, och förutse deras framtida behov.

Förstår din affärsresebyrå vikten av användarupplevelsen?

Företag som Amazon och Expedia har förändrat hur kunder använder teknik för att söka och boka nöjesresor och prylar. Nu för tiden finns det många appar och mobila enheter som gör det enklare än någonsin att snabbt och smidigt handla varor och tjänster. Därför har affärsresenärer redan skapat förväntningar på hur deras interaktion med teknologin bör fungera, vare sig det gäller att köpa en produkt på mobilen eller boka ett hotell på jobbdatorn. Resor är ett av de tidigaste exemplen på hur kunder har anpassat sig till ett nytt sätt att handla i en digital värld. Expedia var en pionjär inom onlinebokning av resor för kunder, och fortsätter att gå i bräschen för konsumentresor. Samtidigt har Egencia revolutionerat affärsresebranschen genom att fokusera på att erbjuda en konsumentupplevelse även för affärsresenärer. Dessutom kan vi som del av Expedia Group bygga på relevanta lärdomar och innovation vad gäller kundupplevelse och preferenser, som vi hämtar från våra systerföretag och helt enkelt anpassar till affärsresevärlden. Att erbjuda en god användarupplevelse handlar om att anpassa sig till hur människor faktiskt lever. Vi använder oss idag av ett flertal olika enheter, med skärmar som visar information på helt olika sätt. I vissa fall överförs data genom olika nätverk, beroende på var vi befinner oss och vilken enhet vi använder, och ibland vill vi till och med använda vår enhet till att helt enkelt tala med en riktig människa. Det spelar ingen roll vilken enhet eller vilket gränssnitt du använder när du hanterar dina resor hos Egencia. Eftersom Egencia har utvecklat sin egen teknologi kan vi erbjuda en flerkanalsupplevelse med flera appar, kommunikationskanaler och gränssnitt för varje typ av användare: individuella resenärer, Travel Managers och administratörer. Förändringen går inte att stoppa, men du ska inte låta den störa ditt affärsreseprogram. De bästa samarbetspartnerna kan förutse dina framtida behov och se till att ditt företag är redo för framtidens utmaningar.