Skip to main content

Checklista för affärsresor – policy och procedurer för HR-team

HR:s checklista med policyer och procedurer för affärsresor

2 min
Publicerades: 26 August 2021
HR Team Discussing Duty of Care with an Employee

HR-avdelningens checklista för att prioritera anställda som åker på affärsresor

Som HR-specialist är du mycket medveten om hur coronaviruspandemin har påverkat de anställda i företaget. Du måste hantera en lägre stämning, en splittrad arbetsstyrka och oron över hur arbetet – och livet – kommer att se ut framöver.

Mitt bland allt detta har din roll förmodligen även utökats.

Tidigare var det traditionellt Travel Managern som ansvarade för affärsresor, under ekonomi- och inköpsavdelningarnas översyn. Nu när fokus har flyttats till resenärernas välbefinnande och riskhantering handlar det dock i allt större utsträckning om de anställda.

Det betyder att du nu är en intressent.

I en av Egencias nyligen utförda undersökningar, där 130 Travel Managers och andra med ansvar för affärsresor deltog, svarade 42 procent att HR nu är involverade när nya krav för resenärerna ska definieras.

Ladda ned den här checklistan och guiden för att lära dig mer om:

  • nya utmaningar med affärsresor och hur HR spelar en allt större roll
  • hur du besvarar frågan ”när ska våra anställda återuppta resandet?”
  • vad resenärerna behöver för att kunna boka snabbt och inom policy
  • hur du underlättar resandet för resenärerna och ser till att de är informerade och får den hjälp de behöver
  • vilka resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig när personalen återupptar resandet.

När företagen omvärderar sina affärsreseprogram är resenärernas säkerhet och välbefinnande de främsta prioriteringarna. Företagsledare förlitar sig på att HR ska identifiera potentiella risker och hantera de anställdas behov, så att de kan känna sig säkra när de åker på sin nästa affärsresa.

Var detta innehåll användbart?
0

Ladda ned checklistan.