Skip to main content

Egencia Sweden AB begränsade användarvillkor

Egencia Sweden AB begränsade användarvillkor

Senast granskat den 10 april 2024 

Välkommen till Egencia Sweden AB:s webbplats (”Webbplatsen”). Denna Webbplats tillhandahålls endast för att hjälpa ett företag som prenumererar på Egencias tjänst (ett ”Företag”) och Företagets behöriga resenärer (”behöriga resenärer” eller ”resenärer”) att hantera sina behov av affärsresor, inklusive att samla reseinformation, bedöma tillgängligheten av reserelaterade varor och tjänster, göra behöriga bokningar för sin egen del eller, när det gäller Företags utsedda researrangörer (”researrangörer”), för andra, eller på annat sätt bedriva affärsverksamhet med reseleverantörer, samt för Företags utsedda travel managers (”travel managers”) att visa och få tillgång till rapporter, och för inga övriga ändamål.

Orden ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”Egencia” avser Egencia Sweden AB, ett privat svenskt aktiebolag, och dess dotterbolag och företagspartner, inklusive Travelscape, LLC (gemensamt kallade, ”Egencia-företag”). ”Egencia-partner” avser en, med gemensamt varumärke och/eller länkad, webbplats genom vilken vi tillhandahåller länkar, innehåll eller tjänster. Ordet ”du” avser en behörig resenär, researrangör eller travel manager för ett Företag som besöker Webbplatsen, gör en bokning via den här Webbplatsen och/eller gör en bokning via Egencias reseagenter. ”TPX” avser Travel Partner Exchange S.L. med säte på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien.

Du har tillgång till den här Webbplatsen förutsatt att du utan förbehåll godkänner alla regler, villkor och meddelanden som anges nedan (gemensamt kallade, ”Användarvillkor” eller ”Avtal”). Läs dessa Användarvillkor noggrant eftersom de innehåller viktig information om ansvarsbegränsningar. Du bör även läsa vår sekretesspolicy, som också reglerar din användning av Webbplatsen och är införlivad som referens i detta Avtal. Genom att besöka eller använda denna Webbplats, boka reseprodukter eller -tjänster på Webbplatsen eller kontakta våra kundserviceombud, godkänner du att de då gällande Användarvillkoren tillämpas. Använd inte eller gör inga bokningar genom denna Webbplats eller våra kundtjänstrepresentanter om du inte godkänner Användarvillkoren. Egencia kan när som helst ändra dessa Användarvillkor och din fortsatta tillgång till eller användning av denna Webbplats förutsätter ditt godkännande av de uppdaterade Användarvillkoren.

Till toppen av sidan

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Genom att använda den här Webbplatsen garanterar du att:

 1. du är minst 18 år gammal
 2. du antingen är behörig resenär, researrangör eller travel manager
 3. du har juridisk rätt att ingå en bindande juridisk förpliktelse
 4. du kommer att använda den här Webbplatsen i överensstämmelse med Användarvillkoren
 5. du bara kommer att använda den här Webbplatsen för att göra behöriga bokningar för dig själv eller på uppdrag av de parter inom ditt Företag för vilka du har laglig behörighet att agera som resebeställare
 6. du, om du är resebeställare , i samband med alla bokningar du utför via den här Webbplatsen eller via Tjänsterna agerar som agent åt de resenärer du arrangerar resor åt, och att du kommer att informera alla resenärer du bokar åt om de Användarvillkor som gäller för de bokningar du har utfört åt dem, inklusive alla tillämpliga regler och begränsningar
 7. all information som du lämnar på den här Webbplatsen är sann, riktig, aktuell och fullständig
 8. du kommer att skydda dina Egencia-kontouppgifter och övervaka och ta fullt ansvar för all användning av ditt konto av någon annan än dig
 9. du har fått behörighet av ditt Företag att använda de tjänster som erbjuds via denna Webbplats, eller att du, i den mån du gör resebokningar på uppdrag av annan resenär i ditt Företag, (t.ex. som travel manager, assistent eller övrig representant) representerar resenären och garanterar att resenären godkänner och följer dessa Användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till överträdelse av Användarvillkoren, efter vårt eget godtycke neka en person tillgång till denna Webbplats och de tjänster vi erbjuder. Dessutom kan även ditt Företag efter eget godtycke begränsa tillgången till Webbplatsen och/eller avsluta kontona för vilken resenär, travel manager eller researrangör som helst.

Till toppen av sidan

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Äganderätten till innehåll och information på denna Webbplats (vilket inkluderar, men inte är begränsat till, resetjänsters pris och tillgänglighet) samt den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör oss eller våra leverantörer eller ditt Företag, eller de leverantörer som ditt Företag kan ha direktavtal med gällande resetjänster. Även om du får ta ett begränsat antal kopior av din reseinformation (och tillhörande dokument) för resor som har bokats genom den här Webbplatsen samtycker du till att i övrigt inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överlåta, sälja eller vidareförsälja information, upphovsrättsskyddat innehåll, Programvara, produkter eller tjänster som hämtas från eller genom den här Webbplatsen. Dessutom samtycker du till att inte:

 1. använda den här Webbplatsen eller dess innehåll i något kommersiellt syfte
 2. göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller bokningar för att skapa efterfrågan
 3. ta fram, övervaka eller kopiera innehåll eller information på den här Webbplatsen med hjälp av robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något som helst syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd
 4. bryta mot restriktionerna i något robotförbud på den här Webbplatsen eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till den här Webbplatsen
 5. vidta åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur
 6. publicera eller överföra olaglig information eller bedriva olaglig verksamhet – inklusive, men inte begränsat till, eventuell aktivitet eller publicering som är olaglig, ärekränkande, smädande, obscen, rasistisk eller sexistisk
 7. skapa deep-link till någon del av den här Webbplatsen (däribland, men inte begränsat till, inköpsvägen för resetjänster) i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd
 8. skapa ”ramar”, ”speglar” eller på annat sätt införliva någon del av den här Webbplatsen i någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

Om din bokning eller ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet kan Egencia komma att avboka eventuella bokningar som är förknippade med ditt namn, din e-postadress eller ditt konto och stänga eventuella tillhörande Egencia-konton. Om du har ägnat dig åt bedrägligt beteende, förbehåller sig Egencia rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder och du kan komma att bli ersättningsskyldig för Egencias ekonomiska förluster, inklusive rättegångskostnader och skadestånd. Kontakta Egencias kundtjänst om du vill bestrida en avbokning, frysning eller stängning av ett konto.

Till toppen av sidan

LEVERANTÖRENS REGLER OCH BEGRÄNSNINGAR

Ytterligare regler och villkor kommer att tillämpas på ditt köp och din bokning av reserelaterade produkter och tjänster som du väljer. Läs noggrant igenom dessa särskilda regler och villkor. Om du har köpt en flygbiljett ska du läsa de fullständiga reglerna och villkoren för flygresan som utfärdats av Leverantören och som finns på Leverantörens webbplats. Dessutom kan vissa priser bokas med hjälp av New Distribution Capabilities (”NDC”) eller genom en viss GDS/aggregator där service av bokningen kan behöva göras med leverantören. Du samtycker till att uppfylla de köpvillkor som anges av leverantörer som du väljer att göra affärer med, däribland, men inte begränsat till, betalning av alla belopp när de förfaller samt efterlevnad av leverantörens regler och begränsningar avseende tillgänglighet och användning av biljettpriser, produkter eller tjänster. En flygbokning bekräftas till exempel när alla steg för bokning och köp har slutförts, inklusive betalning med en giltig betalningsmetod, biljetter har utfärdats och bokningen har bekräftats via e-post eller via Leverantörens webbplats. Flygbolag och andra reseleverantörer kan ändra sina priser utan förvarning. Egencia förbehåller sig rätten att avboka din bokning om full betalning inte mottas i tid.

Egencia kan ge dig möjlighet att boka en kombination av två enkelbiljetter i stället för en tur-och-returbiljett. Kombinerade enkelbiljetter kan innebära ett större utbud av flyg, är ofta billigare och kan kombineras med samma flygbolag eller med olika flygbolag. Till skillnad mot tur-och-returbiljetter, lyder varje enkelbiljett under sina egna regler, restriktioner och avgifter. Om ett av flygen påverkas av en förändring av flygtrafiken (t.ex. inställt flyg eller ändrad tid) som leder till att du ändrar det andra flyget, kommer du att ansvara för eventuella avgifter som uppstår på grund av de ändringar du gör av det opåverkade flyget. 

För vissa lågprisbolag har priset för ditt flyg av bekvämlighetsskäl omvandlats från en annan valuta, för att ge dig ett ungefärligt inköpspris i din lokala valuta. Därför kan det belopp som debiteras på ditt betalkort av flygbolaget när du bokar vara något annorlunda på grund av valutaförändringar. På ditt kontoutdrag kan även visas gällande avgift som din kortutfärdare tar ut för att behandla transaktionen, plus eventuella gällande skatter för internationella inköp.

Vissa lagar förbjuder transport av farliga ämnen ombord på flygplan, i ditt bagage eller som du personligen bär på dig. En överträdelse av detta förbud kan resultera i fem års fängelse och böter på 250 000 USD eller mer. Till farliga ämnen räknas explosiva ämnen, komprimerade gaser, brandfarliga vätskor och fasta ämnen, oxidationsmedel, gifter samt frätande och radioaktiva ämnen. Exempelvis: färger, tändvätska, fyrverkerier, tårgas, syrgasflaskor och radiofarmaka. Det finns vissa undantag för mindre kvantiteter (upp till en total vikt på 70 ounce eller knappt 2 kg) av läkemedels- och toalettartiklar i ditt bagage och vissa tobaksrelaterade artiklar som du personligen bär på dig.

Vissa hotelleverantörer kan kräva att du uppvisar betalkort, kontokort eller lämnar en kontant deposition vid incheckning för att täcka extra kostnader som kan uppstå under din vistelse. En sådan deposition är inte relaterad till någon betalning som mottas av Egencia för din hotellbokning. Egencia är inte ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår på grund av omplacering. Du bekräftar att vissa tredjepartsleverantörer som erbjuder särskilda tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du undertecknar deras ansvarsfriskrivning innan du nyttjar den tjänst och/eller den aktivitet som de erbjuder. Du förstår att ett brott mot någon sådan leverantörs regler och restriktioner kan leda till avbokning av dina bokningar, att du nekas tillgång till den aktuella reseprodukten eller tjänsten, att du kan förlora det du eventuellt betalat för sådana bokningar och/eller att vi kan komma att debitera ditt konto för alla kostnader som vi åsamkas till följd av en sådan överträdelse.

SORTERINGSORDNING:

När du bokar en resa hjälper Egencia dig att följa ditt företags resepolicy och dess preferenser för flygbolag och andra reseleverantörer som Egencia kan automatisera. I den utsträckning det inte strider mot det föregående inkluderar ditt företags preferenser att Egencia, när de identifierar reseleverantörer och visar eller rekommenderar resplaner eller andra tjänster till resenärer, beaktar olika faktorer såsom tillgänglighet, resenärernas val, föredragna relationer som ditt företag och Egencia har med reseleverantörer, samt att Egencia vidtar alla andra åtgärder som de anser lämpliga i egenskap av ditt företags resebyrå.

Till toppen av sidan

INTEGRITETSPOLICY

Egencia värnar om din integritet. För att förstå hur vi arbetar med detta, klicka på länken för att ta del av vår nuvarande Integritetspolicy, som också gäller för din användning av den här Webbplatsen: Egencias Integritetspolicy

Till toppen av sidan

POLICY FÖR AFFÄRSRESOR

Ditt Företag kan förse Egencia med sina tillämpliga resepolicyer (”Företagets resepolicyer”). Vi kommer att hjälpa ditt Företag att tillämpa samtliga regler och villkor i dessa resepolicyer i våra affärsförbindelser med dig. Om du har några frågor gällande regler och bestämmelser i er Policy För Affärsresor, vänligen kontakta ditt Företag direkt.

Till toppen av sidan

FÖRETAGETS SKYLDIGHETER

Företaget ansvarar för att säkerställa att alla inköp av resor under dessa villkor görs i enlighet med företagets reseprocedurer och riktlinjer (inklusive när webbplatsen för affärsresor erbjuder kontrollfunktioner för resepolicy) och för att lösa eventuella tvister med sina anställda och ombud som är relaterade till dessa. Egencia ansvarar inte för några inköp av resor som görs under dessa villkor som strider mot företagets reseprocedurer eller riktlinjer.

Företaget ansvarar för alla påminnelseavgifter eller straffavgifter som debiteras av någon tredje part avseende företagets inköp av resor eller aktiviteter under dessa villkor (t.ex. back-to-back-biljettförsäljning osv.) samt alla kostnader, skadestånd eller belopp som härrör från eller har samband med företagets förhandlade flygavtal, förutom i den utsträckning Egencia är ansvarigt för sådana debiteringar, avgifter, kostnader, skadestånd eller belopp enligt ovanstående fakturaprocedurer.

LOKALA SKATTER OCH BETALNINGAR

Såvida inte annat anges i Regler och restriktioner är priserna på Tjänsterna som visas på Webbplatsen angivna i svenska kronor, exklusive lokala skatter som tas ut av myndigheterna i vissa länder.

Priset på de Tjänster som bokas på Webbplatsen eller per telefon måste betalas antingen till (i) Egencia eller ett bolag i Expedia-koncernen, t.ex. TPX, som tar emot sådana betalningar på Leverantörernas vägnar, och/eller (ii) direkt till Leverantörerna. Belopp kan debiteras av mer än en part (vilket kommer att visas på kundens bank- eller betalkortsutdrag), men det totala beloppet som debiteras kommer inte att överstiga Tjänsternas totala pris.

Kunden ska lämna uppgifter om sitt betalkort och betalningsmottagaren måste ofta verifiera: (i) att betalkortet är giltigt (genom en avgift på ett nominellt värde som antingen återbetalas inom några dagar eller dras av från den slutliga betalningen till Leverantören), och (ii) att det finns tillräckligt saldo på betalkortet (bekräftas av den bank som utfärdar Kundens betalkort).

FÖRSKOTTSBETALDA HOTELLBOKNINGAR

Du samtycker till att Egencia och bolagen i Expedia-koncernen avtalar om vissa rumspriser med hotelleverantörer i förväg för att förenkla bokningar.Du samtycker dessutom till att Egencia och bolagen i Expedia-koncernen tillhandahåller tjänster åt dig för att förmedla sådana bokningar mot betalning (”förmedlingsavgiften”). Det rumspris som visas på Webbplatsen är en kombination av det i förväg förhandlade rumspriset för rum som bokas på dina vägnar av Egencia och bolagen i Expedia-koncernen och den förmedlingsavgift som vi tar ut för våra tjänster. Du bemyndigar Egencia och bolagen i Expedia-koncernen att utföra bokningar för hela bokningspriset, vilket inkluderar rumspriset som visas på Webbplatsen, plus skatteavgifter, serviceavgifter och, i förekommande fall, skatter på våra tjänster och transaktionsavgifter. Du samtycker till att ditt kreditkort debiteras av Egencia Companies för bokningens totala pris. När du skickar en bokningsförfrågan godkänner du att Egencia och bolagen i Expedia-koncernen, inklusive Travelscape, LLC, förmedlar hotellbokningar på dina vägnar, inklusive att de upprättar betalningsarrangemang med hotelleverantörer.

Du erkänner att förutom såsom fastställs nedan gällande skatteskyldigheter för beloppen som tas ut för tjänsterna samlar varken Expedia Companies eller Egencia Companies in skatter för att skicka till tillämpliga skattemyndigheter. Skatteindrivningsavgifterna på förbetalda hotelltransaktioner motsvarar de beräknade transaktionsskatter (t.ex. på försäljningsvärde och användning, beläggning, rumsskatt, konsumtionsskatt, mervärdesskatt, osv.) som betalas till hotelleverantören för skatter som ska betalas i samband med bokning av rum. Hotelleverantörerna fakturerar oss för vissa avgifter, inklusive skattebelopp. Hotelleverantörerna är ansvariga för att betala in tillämpliga skatter till skattemyndigheterna i aktuella länder. Inga Egencia-företag fungerar som medleverantör till leverantören med vilken vi bokar eller reserverar våra kunders researrangemang. Skattskyldighet och gällande skattesats varierar stort mellan olika platser. Det faktiska skattebeloppen som betalas av Expedia Companies och Egencia Companies till hotellleverantörer kan variera från beloppen för skatteåtervinningsavgifterna, beroende på avgifter, beskattningsbarhet, etc. som gäller vid tiden då våra kunder bor på hotellet. Expedia Companies och Egencia Companies tar ut serviceavgifter som ytterligare kompensation för att betjäna din resebokning. Serviceavgifter som vi tar ut för dessa tjänster varierar baserat på belopp och typ av hotellbokning.

Du kan avboka eller ändra din förbetalda hotellbokning, men vi kommer att debitera dig den avboknings- eller ändringsavgift som anges i reglerna och restriktionerna för hotellbokningen, vilken kan vara lika hög som hela kostnaden för bokningen. Om du inte avbokar eller ändrar din bokning inom den tid före ankomstdatum som anges i den avbokningspolicy som gäller för det hotell du har bokat (vanligtvis 24 till 72 timmar), kommer du att debiteras ett belopp som motsvarar gällande pris per natt plus skatteindrivningsavgifter och serviceavgifter. Om du inte inställer dig den första natten i bokningen men planerar att checka in för följande nätter måste du bekräfta ändringarna i bokningen med oss senast det ursprungliga datumet för incheckningen för att förhindra att hela din bokning avbokas. Du samtycker till att betala eventuella avboknings- eller ändringsavgifter som du ådrar dig. I vissa begränsade situationer tillåter inte vissa hotell ändringar i eller avbokning av en bokning efter att bokningen har utförts, vilket anges i Bokningsvillkoren. Du samtycker till att följa de Användarvillkor som tillämpas på förskottsbetalda hotellbokningar.

Omsättnings-, utnyttjande- och/eller lokal hotellrumsskatt kan tillkomma inom vissa jurisdiktioner och läggs på det belopp vi tar ut för våra tjänster (förmedlingsavgift och/eller serviceavgift). För hotellvistelser i delstaten New York, men utanför staden New York, tas exempelvis, som beskrivs ovan, skatteindrivningsavgifter ut för att täcka skatterna på hyran som erhålls av hotelleverantören för rummet, men ingen beläggningsskatt för lokala hotell tas ut på våra tjänster. De faktiska skattebelopp som vi betalar till skattemyndigheter för våra tjänster kan skilja sig från debiterade skatteindrivningsavgifter beroende på gällande skattesatser, skattskyldighet osv. vid tiden för våra kunders faktiska användning av hotellet.

Till toppen av sidan

INFORMATION OM BETALA NU ELLER BETALA SENARE

För vissa hotell kan du erbjudas möjligheten att betala online nu eller att betala senare på hotellet. Om du väljer alternativet “Betala online nu” debiterar Egencia Companies beloppet från ditt kreditkort i amerikanska dollar omedelbart. Om du väljer ”Betala senare på hotellet”, kommer hotellet att debitera ditt betalkort i den lokala valutan vid tidpunkten för din vistelse. Tänk på att skatter och avgifter varierar mellan de två betalningsalternativen. Skatter och valutakurser kan ändras under tiden mellan bokningen och din vistelse.

Till toppen av sidan

LEVERANTÖRERS REGLER OCH VILLKOR

Ytterligare villkor som styr hotellbokningar som gjorts via Expedia Companies finns här

BANK- OCH BETALKORTSAVGIFTER

I de fall då vi behandlar din betalning kommer den att behandlas i USA. Om din reseleverantör behandlar din betalning, kommer den att behandlas i det land där din reseleverantör är baserad.

En del banker och betalkortsutfärdare tar ut avgifter för internationella eller gränsöverskridande transaktioner. Om du till exempel bokar med ett kort utfärdat i USA hos en icke-amerikansk handlare, kan din bank debitera en avgift för gränsöverskridande eller internationella transaktioner. Vidare kan bokning av en internationell resa betraktas som en internationell transaktion av din bank eller ditt kortföretag. Dessutom tar en del banker och kortföretag ut avgifter för valutaväxling. Om du till exempel bokar i en annan valuta än ditt betalkorts valuta kan din betalkortsutfärdare växla bokningsbeloppet till ditt betalkorts valuta och debitera en växlingsavgift. Valutakursen och avgiften för en utlandstransaktion bestäms av din bank den dag de behandlar transaktionen. Om du har några frågor om dessa avgifter eller vilken växelkurs som tillämpats på din bokning ska du kontakta din bank.

Till toppen av sidan

INTERNATIONELLA RESOR

Du är ansvarig för att säkerställa att du uppfyller de krav som ställs för inresa i främmande länder och att dina resehandlingar, såsom pass och visum (transit-, affärs-, turist- eller annat), är i sin ordning och att alla andra krav för inresa är uppfyllda. Egencia har ingen särskild kunskap gällande andra länders krav för inresa eller resedokument. Vi uppmanar våra kunder att undersöka reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som utfärdats av relevanta myndigheter innan internationella resor bokas.

Pass och visum: Du måste kontakta relevant ambassad eller konsulat för att få denna information. Krav kan ändras och du bör därför undersöka vad som gäller enligt den senaste informationen innan bokning och avresa. Vi tar inget ansvar för det fall du vägras tillträde till en flight eller inresa i ett land på grund av felaktiga eller otillräckliga pass, visum, eller andra resehandlingar som krävs av flygbolag, myndighet, eller land, inklusive länder du bara reser igenom. Detta inkluderar alla flygplanets landningar, även om du inte lämnar flygplanet eller flygplatsen.

Hälsa: Vilka vaccinationer som rekommenderas för resor kan ändras och du bör kontakta din läkare för aktuella rekommendationer före din avresa. Det är ditt ansvar att verifiera att du uppfyller alla hälsokrav som ställs för inresa, följer vaccinationsråd, tar rekommenderade mediciner och följer alla medicinska råd i samband med din resa.

Insektssanering: Merparten länder förbehåller sig rätten att insektssanera flygplan om det finns ett uppfattat hot mot människors hälsa, jordbruk eller miljön, även om det är ovanligt att så sker. Världshälsoorganisationen och Internationella civila luftfartsorganisationen har godkänt följande insektssaneringsprocedurer: (1) spraya flygplanskabinen med en insektsdödande sprej när passagerarna är ombord eller (2) behandla flygplanets interiöra ytor med ett kvardröjande insektsmedel när passagerarna inte är ombord. För mer information, besök: https://www.transportation.gov/airconsumer/spray

GENOM ATT ERBJUDA BOKNINGAR FÖR RESEPRODUKTER PÅ SÄRSKILDA INTERNATIONELLA DESTINATIONER, UTFÄSTER ELLER GARANTERAR EGENCIA INTE ATT RESOR TILL SÅDANA OMRÅDEN ÄR TILLRÅDLIGA ELLER UTAN RISK OCH ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPSTÅ GENOM ATT RESA TILL SÅDANA DESTINATIONER.

Till toppen av sidan

ANSVARSFRISKRIVNING

Information, Programvara, produkter och tjänster som publiceras på den här Webbplatsen kan innehålla oriktigheter eller fel, däribland prisfel. I synnerhet garanterar Egencia-företag och Egencia-partners inte riktigheten i informationen om och beskrivningen av hotell-, flyg-, kryssnings- och bilprodukter samt andra reseprodukter som visas på denna Webbplats (inklusive, utan begränsning, prissättning, fotografier, lista över hotellfaciliteter, allmänna produktbeskrivningar osv.) och friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel eller andra oriktigheter i förbindelse med dessa. Dessutom förbehåller sig Egencia uttryckligen rätten att korrigera eventuella felaktiga priser på vår Webbplats och/eller på icke-bekräftade bokningar som gjorts till ett felaktigt pris. Vid sådana tillfällen kommer vi, om möjligt, att erbjuda dig möjligheten att behålla din icke-bekräftade bokning till det korrekta priset eller så kommer vi att avboka din bokning utan avgift.

Hotellbetyg som visas på den här Webbplatsen är endast avsedda som allmänna riktlinjer, och varken Egencia-företag eller Egencia-partners garanterar betygens riktighet. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer lämnar inga garantier avseende särskilda produkters och tjänsters tillgänglighet. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar på den här Webbplatsen.

Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen, Programvaran, produkterna och tjänsterna som finns på den här Webbplatsen för något syfte. Att produkter eller tjänster inkluderas på den här Webbplatsen innebär inte ett godkännande eller en rekommendation av produkterna eller tjänsterna av Egencia-företagen eller Egencia-partnerna. All sådan information, Programvara, produkter och tjänster erbjuds i befintligt skick utan någon som helst garanti. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer friskriver sig från alla garantier och villkor om att Webbplatsen, dess servrar eller e-postmeddelanden som skickas från Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer är fria från virus eller annat skadligt innehåll. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor med avseende på informationen, Programvaran, produkterna och tjänsterna, inbegripet alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och att de inte gör intrång i immateriella rättigheter.

Flygbolag, hotell och andra leverantörer som erbjuder resor eller andra tjänster på den här Webbplatsen är oberoende entreprenörer och inte ombud för eller anställda hos Egencia-företag eller Egencia-partners. Egencia-företag och Egencia-partners är inte ersättningsskyldiga för handlingar, fel, underlåtelser, utfästelser, garantier, avtalsbrott eller försumlighet från dessa leverantörers sida eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador eller kostnader härrörande från dessa. Egencia-företag och Egencia-partners är inte ersättningsskyldiga och kommer inte att lämna någon återbetalning i händelse av försening, avbokning, överbokning, strejk, force majeure eller andra orsaker som ligger utanför deras direkta kontroll, och de är inte ersättningsskyldiga för några ytterligare kostnader, underlåtelser, förseningar, omdirigeringar eller handlingar av någon stat eller myndighet.

Egencia-företag och Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer ska under inga omständigheter hållas ersättningsskyldiga för några direkta, indirekta, bestraffande, oförutsedda eller speciella skador, eller för följdskador som härrör från, eller på något sätt hör samman med, din åtkomst till eller visning eller användning av den här Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till din tillit till åsikter som presenteras på den här Webbplatsen, datorvirus, information, Programvara, länkade sidor, produkter och tjänster som erhålls genom den här Webbplatsen). Denna ansvarsbegränsning ska gälla oavsett om skadorna grundas på en teori om försumlighet, avtal, civilrättslig talan, strikt ansvar, förordningar om konsumentskydd eller annat, och även om Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer har informerats om risken för sådana skador.

Om Egencia-företag, Egencia-partners eller deras respektive leverantörer, trots ovanstående begränsningar, befinns vara ansvariga för någon förlust eller skada som härrör från eller på något sätt har samband med någon av de ovan beskrivna förekomsterna, ska ansvaret för Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer inte i något fall sammanlagt överstiga det större av (a) transaktionsavgifterna du betalat till Egencia i förbindelse med sådana transaktioner på denna Webbplats eller (b) etthundra dollar (USD 100) eller motsvarande i lokal valuta.

Den här ansvarsbegränsningen ger uttryck för riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som angetts i det här avsnittet ska bestå och gälla även om en begränsad ersättning som angetts i dessa Användarvillkor anses ha misslyckats uppfylla sitt huvudsakliga syfte. De ansvarsbegränsningar som beskrivs i dessa Användarvillkor gäller till förmån för Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer.

Till toppen av sidan

SKADESLÖSHET

Du samtycker till att försvara Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer samt alla deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter och att hålla dem skadeslösa från (i) alla krav, processer, fordringar och rättsliga förfaranden av något slag hotade, hävdade eller inlämnade mot Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer samt alla deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter och (ii) alla skadestånd, förluster, utgifter, förpliktelser eller kostnader av något slag (däribland men inte begränsat till, skäliga advokatkostnader, ersättningar till vittnen och domstolskostnader) som åsamkats Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter, som härrör från eller har samband med:

 1. att du har brutit mot Användarvillkoren eller de handlingar som det refereras till häri
 2. att du har brutit mot en lag eller en tredje parts rättigheter
 3. din användning av den här Webbplatsen.

Till toppen av sidan

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Denna Webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Egencia-företag och Egencia-partners. Sådana länkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet, integritetsskyddet eller andra förhållanden på sådana webbplatser. Vidare är det upp till dig att vidta alla lämpliga försiktighetsåtgärder för att bekräfta att de länkar du klickar på eller den programvara du laddar ned (oavsett om det är från denna Webbplats eller andra webbplatser) är fria från virus, maskar, trojaner, defekter och andra skadliga produkter. Vårt införande av länkar till sådana webbplatser medför inga garantier för materialet på sådana webbplatser och inte heller att något samröre finns med förmedlarna av sådana webbplatser.

Till toppen av sidan

PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBBPLATS

All Programvara som är tillgänglig för nedladdning från denna Webbplats (”Programvara”) eller via din butik för mobilappar, inklusive Egencias mobilapp (”Mobilappen”) är Egencia-företagens, Egencia-partnernas och/eller våra respektive leverantörers upphovsrättsskyddade material. Din användning av Programvaran styrs av villkoren i slutanvändaravtalet, om det finns något, som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal såvida du inte först accepterar villkoren i Licensavtalet. För all Programvara som görs tillgänglig för nedladdning på denna Webbplats som inte åtföljs av ett Licensavtal beviljar vi dig, användaren, härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att ladda ned, installera och använda Programvaran och/eller Mobilappen för visning och annan användning av denna Webbplats och/eller få tillgång till innehåll och information som tillgängliggörs i Mobilappen (vilket inkluderar, men inte är begränsat till, pris och utbud av resetjänster) i enlighet med dessa Användarvillkor och inte för något annat ändamål.

Notera att all Programvara, inklusive men inte begränsat till alla HTML-koder och Active X-kontroller på den här Webbplatsen, ägs av Egencia-företagen, Egencia-partnerna och/eller våra respektive leverantörer och skyddas av copyrightlagar och internationella fördragsbestämmelser. Mångfaldigande eller vidaredistribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdare kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER MÅNGFALDIGANDE AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE MÅNGFALDIGANDE ELLER VIDAREDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. PROGRAMVARAN OMFATTAS ENDAST AV GARANTI I DEN MÅN DETTA FÖLJER AV VILLKOREN I LICENSAVTALET.

Din mobila enhet måste vara ansluten till internet för att Mobilapplikationen ska fungera korrekt. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som krävs för att enheten ska ha internetanslutning och du ansvarar för de kostnader som din operatör kan debitera dig för och som uppkommer vid sändning och mottagande av data via Mobilappen (vilket inkluderar, men inte är begränsat till avgifter för dataroaming). Som vidare beskrivs i vår sekretesspolicy överför Mobilappen automatiskt en liten mängd data som en del av den normala driften, som till exempel, men inte begränsat till, information om hur du använder Mobilappen, vilket innehåll du får tillgång till och eventuella tekniska fel eller problem som inträffar i appen medan den används. Genom att använda Mobilappen bekräftar, godkänner och samtycker du till den automatiska insamlingen av denna information.

Till toppen av sidan

VALUTAOMVANDLARE

Om det finns en valutaomvandlare på Webbplatsen gäller följande regler och villkor. Växelkurser är baserade på olika allmänt tillgängliga källor och bör endast användas som riktlinjer. Kurserna är inte verifierade som korrekta och den faktiska växelkursen kan variera. Växelkurserna uppdateras inte dagligen Du kan kontrollera vilket datum som valutan senast uppdaterades i valutaomvandlarfunktionen. Den information som lämnas genom den här applikationen tros vara riktig, men Egencia-företagen, Egencia-partnerna och/eller våra respektive leverantörer garanterar inte riktigheten.

Vid användning av denna information för ekonomiska ändamål, råder vi dig att konsultera en kvalificerad fackman för att verifiera växelkursernas riktighet. Vi godkänner inte användning av den här informationen för något annat syfte än din personliga användning, och det är uttryckligen förbjudet att vidareförsälja, omdistribuera och använda informationen i kommersiella syften.

Till toppen av sidan

COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN

Allt innehåll på denna Webbplats är © 2023 Egencia LLC. Med ensamrätt. Egencia, Dataminder och Egencia Bird-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Egencia-företagen i USA och/eller andra länder. Andra logotyper och produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Egencia ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än Egencia.

Kontakta oss på adressen nedan om du känner till ett intrång i vårt varumärke.

Till toppen av sidan

UPPSÄGNING AV KONTO:

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) och annan tillämplig lagstiftning har Egencia antagit en policy för att, under lämpliga omständigheter och efter Egencias eget godtycke, stänga av prenumeranter eller kontoinnehavare som bedöms vara benägna att upprepa intrång. Egencia kan också, efter eget godtycke, begränsa åtkomsten till Webbplatsen och/eller avsluta konton för användare som gör intrång på andras immateriella upphovsrätt, oavsett om intrånget upprepas eller inte. Om du misstänker att en kontoinnehavare eller prenumerant har gjort återkommande intrång, lämna gärna ett meddelande till oss med tillräcklig information, så att vi kan kontrollera huruvida användaren gjort återkommande intrång.

Till toppen av sidan

ANMÄLAN OM INTRÅNG

Om du har skälig anledning att misstänka att material som finns hos oss gör intrång i din copyright kan du (eller ditt ombud) skicka en skriftlig anmälan som innehåller följande information. Observera att vi inte kommer att behandla din anmälan om den inte är korrekt ifylld eller om den är ofullständig. Eventuella oriktiga uppgifter i din anmälan vad gäller innehåll eller aktivitet som gör intrång kan utsätta dig för skadeståndsansvar.

 1. En tydlig identifiering av det copyrightskyddade material som du påstår har kränkts.
 2. En tydlig identifiering av det material på Webbplatsen som du hävdar gör intrång, t.ex. en länk till det material som gör intrång.
 3. Din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.
 4. Ett uttalande om att du ”i god tro anser att användningen av det material som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång inte har godkänts av copyrightinnehavaren, dennes ombud eller lagen”.
 5. Ett uttalande om att ”informationen i meddelandet är korrekt och att den klagande parten under ed har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till en exklusiv rättighet som hävdas ha blivit kränkt”.
 6. En underskrift av personen som har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till den exklusiva rättighet som hävdas ha blivit kränkt.

Du kan skicka ditt meddelande till oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Vi kommer att granska och ta hand om alla anmälningar som uppfyller kraven ovan. Om vi tar bort eller inaktiverar tillgång till följd av ett sådant meddelande, kommer vi att meddela ägaren eller administratören av webbplatsen eller innehållet i fråga, så att han eller hon kan bestrida anmälan.

Vi föreslår att du söker juridisk rådgivning innan du skickar in en anmälan. Eventuella oriktigheter i din anmälan om att innehåll eller aktivitet utgör intrång kan medföra att du blir skadeståndsansvarig (inklusive rättegångskostnader och ombudsarvoden).

Till toppen av sidan

BESTRIDANDE AV UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG:

Om material du har publicerat har tagits bort kan du skicka in ett bestridande av meddelande om intrång via fax eller vanlig post med de punkter som anges nedan. Det kan vara bra att söka juridisk rådgivning innan du gör detta. Inkludera följande information:

 1. Identifiera det specifika innehåll som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där innehållet fanns på Egencias Webbplats. Om möjligt, ange webbadressen.
 2. Ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
 3. Ett uttalande om att du samtycker till den amerikanska federala domstolens behörighet i det juridiska område där din adress finns, eller, om din adress är utanför USA, för alla juridiska områden där Egencia LLC finns, samt att du godkänner delgivning från den part som anmälde ditt innehåll, eller den partens ombud.
 4. Följande uttalande: ”Jag svär under ed att jag i god tro anser att innehållet som identifieras ovan har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.”
 5. Din namnteckning.

Skicka det skriftliga meddelandet till kontaktuppgifterna nedan.

Till toppen av sidan

MEDDELANDE OM PATENT

Denna Webbplats samt de funktioner och tjänster som finns tillgängliga via Webbplatsen kan omfattas av ett eller flera patent som tillhör Egencia-Företagen. Dessutom kan delar av denna Webbplats vara upplåten under licens som omfattar ett eller flera patent. Andra patent inväntar godkännande.

Till toppen av sidan

VILLKOR FÖR KARTOR

Din användning av kartor som finns tillgängliga på denna Webbplats lyder under Microsofts Användarvillkor, Microsofts Sekretessmeddelande, Googles Användarvillkor samt Googles Sekretesspolicy. Microsoft och Google förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor och sekretesspolicyer när som helst, enligt deras eget godtycke.

Till toppen av sidan

ALLMÄNT

Denna Webbplats drivs av en fransk juridisk person, och detta Avtal regleras av Englands lagar. Härmed samtycker du till att domstolarna i London i Storbritannien har exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår av eller i samband med användningen av denna Webbplats. Användning av denna Webbplats är otillåten i jurisdiktioner som inte respekterar alla bestämmelser i dessa Användarvillkor, inklusive utan begränsning, denna punkt.

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap eller anställningsförhållande uppstår mellan dig och Egencia-Företagen till följd av dessa Användarvillkor eller din användning av denna Webbplats.

Vårt utförande av detta Avtal omfattas av tillämplig lag och rättsliga processer, och ingenting i Användarvillkoren undantar Egencias rätt att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheters önskemål eller krav relaterade till din användning av denna Webbplats eller information som lämnas till eller inhämtas av Egencia-Företagen och de Associerade Bolagen med avseende på sådan användning. Du accepterar att framställa eventuella anspråk som uppstår vid eller i samband med din användning av eller tillgång till denna Webbplats inom två (2) år från det datum då grund för sådant anspråk uppstod. Om du inte framställer anspråk inom sådan tidsperiod kommer du anses ha oåterkalleligen avstått ifrån din rätt att framställa sådant anspråk. Det nu sagda ska gälla så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.

Om någon del av detta Avtal befinns vara ogiltigt, olagligt eller ej verkställbart kommer giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten för återstående bestämmelser inte på något sätt påverkas eller försvagas.

Det här Avtalet (och övriga regler och villkor som det refereras till häri) utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Egencia med avseende på den här Webbplatsen, våra tjänster och dina kontakter och relationer med oss, och det ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss med avseende på denna Webbplats (med undantag för avtalet mellan ditt Företag och Egencia). En tryckt version av det här Avtalet och eventuella meddelanden som lämnas i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden, i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen har framställts och bevarats i skriftlig form.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som omnämns på denna Webbplats är inte avsedda att representera någon verklig person, företag, produkt eller händelse.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri förbehålls.

Till toppen av sidan

SERVICE OCH HJÄLP

För snabba svar på dina frågor och information om olika sätt att kontakta oss besöker du Egencias resurscenter. Eller, skriv till oss på:

Egencia Sweden AB
Att: Juridiska avdelningen 
Mejerivägen 3
117 43 Stockholm
Sverige

©2023 Egencia LLC. Med ensamrätt.