Skip to main content

Egencia Sweden AB begränsade användarvillkor

Senaste revisionsdatum: 15 augusti 2019

Välkommen till Egencia Sweden AB:s webbplats (”Webbplatsen”). Denna Webbplats tillhandahålls endast för att hjälpa ett företag som prenumererar på Egencias tjänst (ett ”Företag”) och Företagets behöriga resenärer (”behöriga resenärer” eller ”resenärer”) att hantera sina behov av affärsresor, inklusive att samla reseinformation, bedöma tillgängligheten av reserelaterade varor och tjänster, göra behöriga bokningar för sin egen del eller, när det gäller Företags utsedda researrangörer (”researrangörer”), för andra, eller på annat sätt bedriva affärsverksamhet med reseleverantörer, samt för Företags utsedda travel managers (”travel managers”) att visa och få tillgång till rapporter, och för inga övriga ändamål.

Orden ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”Egencia” avser Egencia Sweden AB, ett privat svenskt aktiebolag, och dess dotterbolag och företagspartner, inklusive Travelscape, LLC (gemensamt kallade, ”Egencia-företag”). ”Egencia-partner” avser en, med gemensamt varumärke och/eller länkad, webbplats genom vilken vi tillhandahåller länkar, innehåll eller tjänster. Ordet ”du” avser en behörig resenär, researrangör eller travel manager för ett Företag som besöker Webbplatsen, gör en bokning via den här Webbplatsen och/eller gör en bokning via Egencias reseagenter. ”TPX” avser Travel Partner Exchange S.L. med säte på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien.

Du har tillgång till den här Webbplatsen förutsatt att du utan förbehåll godkänner alla regler, villkor och meddelanden som anges nedan (gemensamt kallade, ”Användarvillkor” eller ”Avtal”). Läs dessa Användarvillkor noggrant eftersom de innehåller viktig information om ansvarsbegränsningar. Du bör även läsa vår sekretesspolicy, som också reglerar din användning av Webbplatsen och är införlivad som referens i detta Avtal. Genom att gå in på och använda den här Webbplatsen, boka reseprodukter eller tjänster på Webbplatsen eller kontakta våra kundtjänstrepresentanter, samtycker du till att de Användarvillkor som då är i kraft ska gälla. Använd inte eller gör inga bokningar genom denna Webbplats eller våra kundtjänstrepresentanter om du inte godkänner Användarvillkoren. Egencia kan när som helst ändra dessa Användarvillkor och om du fortsätter att tillgå eller använda den här Webbplatsen måste du godkänna de uppdaterade Användarvillkoren.

tillbaka till överst på sidan

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Genom att använda den här Webbplatsen garanterar du att

 1. du är minst 18 år gammal
 2. du antingen är behörig resenär, researrangör eller travel manager
 3. du har juridisk rätt att ingå en bindande juridisk förpliktelse
 4. du kommer att använda den här Webbplatsen i överensstämmelse med Användarvillkoren
 5. du bara kommer att använda den här Webbplatsen för att göra behöriga bokningar för dig själv eller på uppdrag av de parter inom ditt Företag för vilka du har laglig behörighet att agera som researrangör
 6. du, om du är resebeställare , i samband med alla bokningar du utför via den här Webbplatsen eller via Tjänsterna agerar som agent åt de resenärer du arrangerar resor åt, och att du kommer att informera alla resenärer du bokar åt om de Användarvillkor som gäller för de bokningar du har utfört åt dem, inklusive alla tillämpliga regler och begränsningar
 7. all information som du lämnar på den här Webbplatsen är sann, riktig, aktuell och fullständig
 8. du kommer att skydda dina Egencia-kontouppgifter och övervaka och ta fullt ansvar för all användning av ditt konto av någon annan än dig
 9. du har fått behörighet av ditt Företag att använda de tjänster som erbjuds via denna Webbplats, eller att du, i den mån du gör resebokningar på uppdrag av annan resenär i ditt Företag, (t.ex. som travel manager, assistent eller övrig representant) representerar resenären och garanterar att resenären godkänner och följer dessa Användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke neka vem som helst åtkomst till den här Webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder, när som helst och av vilken orsak som helst, däribland, men inte begränsat till, överträdelse av Användarvillkoren. Dessutom kan även ditt Företag efter eget godtycke begränsa tillgången till Webbplatsen och/eller avsluta kontona för vilken resenär, travel manager eller researrangör som helst.

tillbaka till överst på sidan

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Äganderätten till innehållet och informationen på denna Webbplats (inklusive, men inte begränsat till, pris och tillgänglighet för resetjänster), liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla detta innehåll och denna information, ligger hos oss eller hos våra serviceföretag och leverantörer eller hos ditt Företag eller de leverantörer med vilka ditt Företag kan ha resetjänster direkt avtalade. Även om du får ta ett begränsat antal kopior av din reseinformation (och tillhörande dokument) för resor som har bokats genom den här Webbplatsen samtycker du till att i övrigt inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överlåta, sälja eller vidareförsälja information, upphovsrättsskyddat innehåll, Programvara, produkter eller tjänster som hämtas från eller genom den här Webbplatsen. Du samtycker vidare till att inte göra följande:

 1. använda den här Webbplatsen eller dess innehåll i något kommersiellt syfte
 2. göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller bokningar för att skapa efterfrågan
 3. ta fram, övervaka eller kopiera innehåll eller information på den här Webbplatsen med hjälp av robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något som helst syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd
 4. bryta mot restriktionerna i något robotförbud på den här Webbplatsen eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till den här Webbplatsen
 5. vidta åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur
 6. publicera eller överföra olaglig information eller bedriva olaglig verksamhet – inklusive, men inte begränsat till, eventuell aktivitet eller publicering som är olaglig, ärekränkande, smädande, obscen, rasistisk eller sexistisk
 7. skapa deep-link till någon del av den här Webbplatsen (däribland, men inte begränsat till, inköpsvägen för resetjänster) i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd
 8. skapa ”ramar”, ”speglar” eller på annat sätt införliva någon del av den här Webbplatsen i någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

Om din bokning eller ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet kan Egencia komma att avboka eventuella bokningar som är förknippade med ditt namn, din e-postadress eller ditt konto och stänga eventuella tillhörande Egencia-konton. Om du har utfört någon bedräglig aktivitet förbehåller sig Egencia rätten att vidta nödvändiga juridiska åtgärder och du kan hållas ansvarig för Egencias ekonomiska förluster, inklusive rättegångskostnader och skadestånd.   Om du vill bestrida en avbokning av en bokning eller frysning eller avstängning av ett konto ska du kontakta Egencias kundtjänst.

tillbaka till överst på sidan

REGLER OCH BEGRÄNSNINGAR FRÅN LEVERANTÖRER

Ytterligare regler och villkor gäller för din bokning och ditt köp av reserelaterade varor och tjänster som du väljer. Läs dessa ytterligare regler och villkor noggrant. Om du har köpt en flygbiljett ska du försäkra dig om att du läser fullständiga regler och villkor för flygresan som utfärdats av Leverantören och som finns på Leverantörens webbplats. Du samtycker till att uppfylla de köpvillkor som anges av leverantörer som du väljer att göra affärer med, däribland, men inte begränsat till, betalning av alla belopp när de förfaller samt efterlevnad av leverantörens regler och begränsningar avseende tillgänglighet och användning av biljettpriser, produkter eller tjänster.  Till exempel garanteras biljettpriset endast efter att köpet är avslutat och biljetterna har utfärdats.  Flygbolag och andra reseleverantörer kan ändra sina priser utan förvarning. Egencia förbehåller sig rätten att avboka din bokning om full betalning inte mottas i tid.  

Egencia kan ge dig möjlighet att boka en kombination av två enkelbiljetter i stället för en tur-och-returbiljett. Kombinerade enkelbiljetter kan innebära ett större utbud av flyg, är ofta billigare och kan kombineras med samma flygbolag eller med olika flygbolag. Till skillnad mot tur-och-returbiljetter, lyder varje enkelbiljett under sina egna regler, restriktioner och avgifter. Om ett av flygen påverkas av en förändring av flygtrafiken (t.ex. inställt flyg eller ändrad tid) som leder till att du ändrar det andra flyget, kommer du att ansvara för eventuella avgifter som uppstår på grund av de ändringar du gör av det opåverkade flyget. 

För vissa lågprisbolag har priset för ditt flyg av bekvämlighetsskäl omvandlats från en annan valuta, för att ge dig ett ungefärligt inköpspris i din lokala valuta. Därför kan det belopp som debiteras på ditt kreditkort av flygbolaget när du bokar vara något annorlunda på grund av valutaförändringar. På ditt kontoutdrag kan även visas gällande avgift som din kortutfärdare tar ut för att behandla transaktionen, plus eventuella gällande skatter för internationella inköp.

Federal lag förbjuder transport av farliga ämnen ombord på flygplan, i ditt bagage eller som du personligen bär på dig. En överträdelse av detta förbud kan resultera i fem års fängelse och böter på USD 250 000 eller mer (49 U.S.C. 5124). Till farliga ämnen räknas explosiva ämnen, komprimerade gaser, brandfarliga vätskor och fasta ämnen, oxidationsmedel, gifter samt frätande och radioaktiva ämnen. Till exempel: färger, tändvätska, fyrverkerier, tårgas, syrgasflaskor och radiofarmaka.   Det finns vissa undantag för mindre kvantiteter (upp till en total vikt på 70 ounce eller knappt 2 kg) av läkemedels- och toalettartiklar i ditt bagage och vissa rökningsrelaterade artiklar som du personligen bär på dig.

Vissa hotelleverantörer kan kräva att du lämnar kreditkort, betalkort eller kontant deposition vid incheckning för att täcka extra kostnader som kan uppstå under din vistelse. En sådan deposition är inte relaterad till någon betalning som mottas av Egencia för din hotellbokning. Egencia är inte ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår på grund av omplacering. Du bekräftar att en del leverantörer som erbjuder vissa tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du undertecknar deras ansvarsfriskrivning innan du utnyttjar den tjänst och/eller aktivitet som de erbjuder. Du förstår att ett brott mot någon sådan leverantörs regler och restriktioner kan leda till avbokning av dina bokningar, att du nekas tillgång till den aktuella reseprodukten eller tjänsten, att du kan förlora det du eventuellt betalat för sådana bokningar och/eller att vi kan komma att debitera ditt konto för alla kostnader som vi åsamkas till följd av en sådan överträdelse.

SORTERINGSORDNING:

Egencias sorteringsordning för leverans av till exempel flyg, boende, bil etc. som tillhandahålls som svar på en sökfråga bestäms av ett antal faktorer som varierar för olika resetjänster, inklusive, men inte begränsat till, pris och tillgänglighet samt, i förekommande fall, resplaner, såsom resans varaktighet och restid, plats, recensionspoäng och stjärngradering. För varje komponent kan resenären justera filter och sorteringsfaktorer för att resultaten på bästa möjliga sätt ska möta resenärens individuella preferenser och resebehov. Dessutom förbättrar vi ständigt våra tjänster för att kunna erbjuda resenärer bästa möjliga upplevelse. Detta innebär att vi då och då kan testa olika algoritmer för sorteringsordning.

tillbaka till överst på sidan

SEKRETESSPOLICY

Egencia anser att din integritet ska skyddas. Klicka här för att läsa vår gällande sekretesspolicy, som också reglerar din användning av Webbplatsen, så att du förstår vår praxis: Egencias sekretesspolicy

tillbaka till överst på sidan

FÖRETAGETS RESEPOLICYER

Ditt Företag kan förse Egencia med sina tillämpliga resepolicyer (”Företagets resepolicyer”). Vi kommer att hjälpa ditt Företag att tillämpa samtliga regler och villkor i dessa resepolicyer i våra affärsförbindelser med dig. Om du har några frågor om reglerna och förordningarna i ditt Företags resepolicy ska du kontakta ditt Företag direkt för förtydligande.

tillbaka till överst på sidan

 FÖRETAGETS SKYLDIGHETER

Företaget ansvarar för att säkerställa att alla inköp av resor under dessa villkor görs i enlighet med företagets reseprocedurer och riktlinjer (inklusive när webbplatsen för affärsresor erbjuder kontrollfunktioner för resepolicy) och för att lösa eventuella tvister med sina anställda och ombud som är relaterade till dessa. Egencia ansvarar inte för några inköp av resor som görs under dessa villkor som strider mot företagets reseprocedurer eller riktlinjer.

Företaget ansvarar för alla påminnelseavgifter eller straffavgifter som debiteras av någon tredje part avseende företagets inköp av resor eller aktiviteter under dessa villkor (t.ex. back-to-back-biljettförsäljning osv.) samt alla kostnader, skadestånd eller belopp som härrör från eller har samband med företagets förhandlade flygavtal, förutom i den utsträckning Egencia är ansvarigt för sådana debiteringar, avgifter, kostnader, skadestånd eller belopp enligt ovanstående fakturaprocedurer.

LOKALA SKATTER OCH BETALNINGAR

Såvida inte annat anges i Regler och restriktioner är priserna på Tjänsterna som visas på Webbplatsen angivna i svenska kronor, exklusive lokala skatter som tas ut av myndigheterna i vissa länder.

Priset på de Tjänster som bokas på Webbplatsen eller per telefon måste betalas antingen till (i) Expedia eller TPX, som tar emot sådana betalningar på Leverantörernas vägnar, och/eller (ii) direkt till Leverantörerna. Belopp kan debiteras av mer än en part (vilket kommer att visas på kundens bank- eller kreditkortsutdrag), men det totala beloppet som debiteras kommer inte att överstiga Tjänsternas totala pris.

Kunden måste tillhandahålla uppgifter om sitt betalkort, och leverantören eller Expedia, Inc. kommer ofta att behöva verifiera: (i) att betalkortet är giltigt (genom en avgift på ett nominellt belopp som antingen återbetalas inom några dagar eller dras av från den slutliga betalningen till Leverantören), och (ii) att det finns medel på betalkortet (vilket bekräftas av den bank som utfärdar kundens kreditkort).

FÖRUTBETALDA HOTELLBOKNINGAR

Du godkänner att Egencia och dess respektive dotterbolag och företagspartner (gemensamt kallade ”Egencia-företag”) framförhandlar vissa rumspriser i förväg med hotelleverantörer för att förmedla bokningarna.  Du godkänner även att Egencia-företag, mot en avgift, tillhandahåller tjänster till dig för att förmedla sådana bokningar (”förmedlingsavgiften”). Rumspriset som visas på Webbplatsen är en kombination av det i förväg framförhandlade rumspriset för rum som bokas på dina vägnar av Egencia-företag och förmedlingsavgiften som tas ut av oss för våra tjänster. Du bemyndigar Egencia-företagen att utföra bokningar för hela bokningspriset, vilket inkluderar rumspriset som visas på Webbplatsen plus skatteavgifter, serviceavgifter och, i förekommande fall, skatter på våra tjänster och transaktionsavgifter. Du samtycker till att vi debiterar ditt kreditkort med det sammanlagda bokningspriset. När du skickar en bokningsförfrågan godkänner du att Egencia-företag, inklusive Travelscape, LLC, förmedlar hotellbokningar å dina vägnar, inklusive att de upprättar betalningsarrangemang med hotelleverantörer.

Du bekräftar att vi inte samlar in och förmedlar skatter till behöriga skattemyndigheter, utöver vad som beskrivs nedan vad gäller skattskyldigheter på de summor vi erhåller för våra tjänster. Skatteindrivningsavgifterna på förbetalda hotelltransaktioner motsvarar de beräknade transaktionsskatter (t.ex. på försäljningsvärde och användning, beläggning, rumsskatt, konsumtionsskatt, mervärdesskatt, osv.) som betalas till hotelleverantören för skatter som ska betalas i samband med bokning av rum. Hotelleverantörerna fakturerar oss för vissa avgifter, inklusive skattebelopp. Hotelleverantörerna ansvarar för att skicka in relevanta skatter till berörda skattemyndigheter. Inga Egencia-företag fungerar som medleverantör till leverantören med vilken vi bokar eller reserverar våra kunders researrangemang. Skattskyldighet och gällande skattesats varierar stort mellan olika platser. De faktiska skattebelopp som betalas till hotelleverantörerna kan skilja sig från skatteindrivningsavgifterna beroende på de skattesatser, skattskyldighet osv. som gäller vid tiden för våra kunders faktiska användning av hotellet.  Vi tar även ut serviceavgifter som kompensation för att behandla din bokning. De serviceavgifter som vi tar ut för våra tjänster varierar och baseras på beloppet för och typen av hotellbokning.

Du kan avboka eller ändra din förbetalda hotellbokning, men vi kommer att debitera dig den avboknings- eller ändringsavgift som anges i reglerna och restriktionerna för hotellbokningen, vilken kan vara lika hög som hela kostnaden för bokningen. Om du inte avbokar eller ändrar din bokning inom den tid före ankomstdatum som anges i den avbokningspolicy som gäller för det hotell du har bokat (vanligtvis 24 till 72 timmar), kommer du att debiteras ett belopp som motsvarar gällande pris per natt plus skatteindrivningsavgifter och serviceavgifter. I händelse av att du inte anländer inför den första natten i bokningen och planerar att checka in för efterföljande nätter i din bokning, måste du bekräfta ändringarna i bokningen till oss senast den dag som infaller före den första natten i bokningen för att undvika att din bokning avbokas. Du accepterar att betala eventuella avboknings- eller ändringsavgifter som du ådrar dig. I vissa fall tillåter hotellen inte avbokning eller ändring av bokningar efter att de har gjorts, i enlighet med gällande regler och begränsningar för hotellbokningen. Du samtycker till att följa Användarvillkoren som anges för dina förbetalda hotellbokningar.

Skatter på försäljning, användning och/eller beläggning på lokala hotell tillämpas på de avgifter som vi tar ut för våra tjänster (administrations- och/eller serviceavgifter) i vissa jurisdiktioner. För hotellvistelser i delstaten New York, men utanför staden New York, tas exempelvis, som beskrivs ovan, skatteindrivningsavgifter ut för att täcka skatterna på hyran som erhålls av hotelleverantören för rummet, men ingen beläggningsskatt för lokala hotell tas ut på våra tjänster. De faktiska skattebelopp som vi betalar till skattemyndigheter för våra tjänster kan skilja sig från debiterade skatteindrivningsavgifter beroende på gällande skattesatser, skattskyldighet osv. vid tiden för våra kunders faktiska användning av hotellet.

tillbaka till överst på sidan

INFORMATION OM BETALA NU ELLER BETALA SENARE

För vissa hotell kan du erbjudas möjligheten att betala online nu eller att betala senare på hotellet. Om du väljer alternativet ”Betala nu online”, kommer Egencia omedelbart debitera beloppet som anges från ditt kreditkort. Om du väljer ”Betala senare på hotellet”, kommer hotellet att debitera ditt kreditkort i den lokala valutan vid tidpunkten för din vistelse. Tänk på att skatter och avgifter varierar mellan de två betalningsalternativen. Skatter och valutakurser kan ändras under tiden mellan bokningen och din vistelse.

tillbaka till överst på sidan

BANK- OCH KREDITKORTSAVGIFTER

I de fall då vi behandlar din betalning kommer den att behandlas i USA.  Om din reseleverantör behandlar din betalning, kommer den att behandlas i det land där din reseleverantör är baserad.

En del banker och kreditkortsutfärdare tar ut avgifter för internationella eller gränsöverskridande transaktioner. Om du till exempel bokar med ett kort utfärdat i USA hos en icke-amerikansk handlare, kan din bank debitera en avgift för gränsöverskridande eller internationella transaktioner. Vidare kan bokning av en internationell resa betraktas som en internationell transaktion av din bank eller ditt kortföretag. Dessutom tar en del banker och kortföretag ut avgifter för valutaväxling. Om du till exempel bokar i en annan valuta än ditt kreditkorts valuta kan din kreditkortsutfärdare växla bokningsbeloppet till ditt kreditkorts valuta och debitera en växlingsavgift. Valutakursen och avgiften för en utlandstransaktion bestäms av din bank den dag då transaktionen behandla. Om du har några frågor om dessa avgifter eller vilken växelkurs som tillämpats på din bokning ska du kontakta din bank. 

tillbaka till överst på sidan

INTERNATIONELLA RESOR

Du är själv ansvarig för att säkerställa att du uppfyller andra länders inresekrav och att dina resehandlingar, t.ex. pass och visum (transit-, affärs- och turistvisum samt andra visum), är i sin ordning och att eventuella andra utländska inresekrav är uppfyllda.  Egencia har inga specifika uppgifter om andra länders inresekrav eller resehandlingar.  Vi uppmanar kunder att kontrollera reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som utfärdats av de berörda regeringarna, innan resor till internationella destinationer bokas. 

Pass och visum: Du måste rådfråga relevant ambassad eller konsulat för att få denna information. Krav kan ändras och du bör kontrollera att du har aktuell information före bokning och avresa. Vi tar inget ansvar om du vägras tillträde till ett flyg eller till något land på grund av att du inte har korrekt och adekvat pass, visum eller andra resehandlingar som krävs av något flygbolag, myndighet eller land, inklusive länder som du bara passerar på genomresa. Detta inkluderar alla uppehåll som flygplanet gör, även om du inte lämnar flygplanet eller flygplatsen.

Hälsa: Vilka vaccinationer som rekommenderas för resor kan ändras och du bör kontakta din läkare för aktuella rekommendationer före din avresa. Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla hälsokrav för inresa, får de rekommenderade vaccinationerna, tar alla rekommenderade mediciner och följer all medicinsk rådgivning i förbindelse med din resa.

Insektssanering:  Det inte är vanligt förekommande, men de flesta länder reserverar sig rätten att insektssanera flygplan om det finns ett uppfattat hot mot folkhälsa, jordbruk eller miljö. Världshälsoorganisationen och den Internationella civila luftfartsorganisationen har godkänt följande insektssaneringsförfaranden:  (1) spreja flygplanskabinen med insektsdödande sprej medan passagerare befinner sig ombord och (2) behandla flygplanets inre ytor med långtidsverkande insektsdödande kemiska ämnen utan passagerare ombord.   Mer information hittar du här:   https://www.transportation.gov/airconsumer/spray

GENOM ATT ERBJUDA BOKNINGAR FÖR RESEPRODUKTER PÅ SÄRSKILDA INTERNATIONELLA DESTINATIONER, UTFÄSTER ELLER GARANTERAR EGENCIA INTE ATT RESOR TILL SÅDANA OMRÅDEN ÄR TILLRÅDLIGA ELLER UTAN RISK OCH ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPSTÅ GENOM ATT RESA TILL SÅDANA DESTINATIONER.

tillbaka till överst på sidan

ANSVARSFRISKRIVNING

Information, Programvara, produkter och tjänster som publiceras på den här Webbplatsen kan innehålla oriktigheter eller fel, däribland prisfel. I synnerhet garanterar Egencia-företag och Egencia-partners inte riktigheten i informationen om och beskrivningen av hotell-, flyg-, kryssnings- och bilprodukter samt andra reseprodukter som visas på denna Webbplats (inklusive, utan begränsning, prissättning, fotografier, lista över hotellfaciliteter, allmänna produktbeskrivningar osv.) och friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel eller andra oriktigheter i förbindelse med dessa. Vidare förbehåller sig Egencia uttryckligen rätten att korrigera eventuella felaktigt angivna priser på vår Webbplats och/eller i pågående bokningar som gjorts med ett felaktigt pris. I sådant fall kommer vi, i mån av tillgänglighet, att erbjuda dig möjligheten att behålla din pågående bokning, men till det korrekta priset, eller att avboka bokningen utan straffavgift.

Hotellbetyg som visas på den här Webbplatsen är endast avsedda som allmänna riktlinjer, och varken Egencia-företag eller Egencia-partners garanterar betygens riktighet. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer lämnar inga garantier avseende särskilda produkters och tjänsters tillgänglighet. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar på den här Webbplatsen.

Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen, Programvaran, produkterna och tjänsterna som finns på den här Webbplatsen för något syfte. Att produkter eller tjänster inkluderas på den här Webbplatsen innebär inte ett godkännande eller en rekommendation av produkterna eller tjänsterna av Egencia-företagen eller Egencia-partnerna. All sådan information, Programvara, produkter och tjänster erbjuds i befintligt skick utan någon som helst garanti. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer friskriver sig från alla garantier och villkor om att Webbplatsen, dess servrar eller e-postmeddelanden som skickas från Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer är fria från virus eller annat skadligt innehåll. Egencia-företag, Egencia-partners och deras respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor med avseende på informationen, Programvaran, produkterna och tjänsterna, inbegripet alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och att de inte gör intrång i immateriella rättigheter.

Flygbolag, hotell och andra leverantörer som erbjuder resor eller andra tjänster på den här Webbplatsen är oberoende entreprenörer och inte ombud för eller anställda hos Egencia-företag eller Egencia-partners. Egencia-företag och Egencia-partners är inte ersättningsskyldiga för handlingar, fel, underlåtelser, utfästelser, garantier, avtalsbrott eller försumlighet från dessa leverantörers sida eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador eller kostnader härrörande från dessa. Egencia-företag och Egencia-partners är inte ersättningsskyldiga och kommer inte att lämna någon återbetalning i händelse av försening, avbokning, överbokning, strejk, force majeure eller andra orsaker som ligger utanför deras direkta kontroll, och de är inte ersättningsskyldiga för några ytterligare kostnader, underlåtelser, förseningar, omdirigeringar eller handlingar av någon stat eller myndighet.

Egencia-företag och Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer ska under inga omständigheter hållas ersättningsskyldiga för några direkta, indirekta, bestraffande, oförutsedda eller speciella skador, eller för följdskador som härrör från, eller på något sätt hör samman med, din åtkomst till eller visning eller användning av den här Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till din tillit till åsikter som presenteras på den här Webbplatsen, datorvirus, information, Programvara, länkade sidor, produkter och tjänster som erhålls genom den här Webbplatsen). Denna ansvarsbegränsning ska gälla oavsett om skadorna grundas på en teori om försumlighet, avtal, civilrättslig talan, strikt ansvar, förordningar om konsumentskydd eller annat, och även om Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer har informerats om risken för sådana skador.

Om Egencia-företag, Egencia-partners eller deras respektive leverantörer, trots ovanstående begränsningar, befinns vara ansvariga för någon förlust eller skada som härrör från eller på något sätt har samband med någon av de ovan beskrivna förekomsterna, ska ansvaret för Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer inte i något fall sammanlagt överstiga det större av (a) transaktionsavgifterna du betalat till Egencia i förbindelse med sådana transaktioner på denna Webbplats eller (b) etthundra dollar (USD 100) eller motsvarande i lokal valuta.

Ansvarsbegränsningen avspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som angetts i det här avsnittet ska bestå och gälla även om en begränsad ersättning som angetts i dessa Användarvillkor anses ha misslyckats uppfylla sitt huvudsakliga syfte. De ansvarsbegränsningar som beskrivs i dessa Användarvillkor gäller till förmån för Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer.

tillbaka till överst på sidan

SKADESLÖSHET

Du samtycker till att försvara Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer samt alla deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter och att hålla dem skadeslösa från (i) alla krav, processer, fordringar och rättsliga förfaranden av något slag hotade, hävdade eller inlämnade mot Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer samt alla deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter och (ii) alla skadestånd, förluster, utgifter, förpliktelser eller kostnader av något slag (däribland men inte begränsat till, skäliga advokatkostnader, ersättningar till vittnen och domstolskostnader) som åsamkats Egencia-företag, Egencia-partners och/eller deras respektive leverantörer, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter, som härrör från eller har samband med:

 1. att du har brutit mot Användarvillkoren eller de handlingar som det refereras till häri
 2. att du har brutit mot en lag eller en tredje parts rättigheter
 3. din användning av den här Webbplatsen.

tillbaka till överst på sidan

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER 

Denna Webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Egencia-företag och Egencia-partners. Sådana länkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller webbplatsernas sekretess eller andra regler. Det är vidare ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att de länkar du väljer eller den Programvara som du hämtar (antingen det sker från den här Webbplatsen eller andra webbplatser) är fria från virus, maskar, trojanska hästar, defekter och andra destruktiva element. Att länkar till sådana webbplatser inkluderas på den här Webbplatsen innebär inte att vi godkänner materialet på webbplatserna eller har någon koppling till deras operatörer.

tillbaka till överst på sidan

TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

All Programvara som är tillgänglig för nedladdning från denna Webbplats (”Programvara”) eller via din butik för mobilappar, inklusive Egencias mobilapp (”Mobilappen”) är Egencia-företagens, Egencia-partnernas och/eller våra respektive leverantörers upphovsrättsskyddade material. Din användning av Programvaran styrs av villkoren i slutanvändaravtalet, om det finns något, som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal, om du inte först samtycker till villkoren i Licensavtalet. För all Programvara som är tillgänglig för nedladdning på denna Webbplats, som inte åtföljs av ett Licensavtal, ger vi dig, användaren, härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke överförbar licens för att ladda ned, installera och använda Programvaran och/eller Mobilappen för att visa och i övrigt använda denna Webbplats och/eller ha tillgång till innehållet och informationen som är tillgänglig inom Mobilappen (inklusive, utan begränsning, pris och tillgänglighet för resetjänster) i enlighet med dessa Användarvillkor och för inga övriga ändamål.

Notera att all Programvara, inklusive men inte begränsat till alla HTML-koder och Active X-kontroller på den här Webbplatsen, ägs av Egencia-företagen, Egencia-partnerna och/eller våra respektive leverantörer och skyddas av copyrightlagar och internationella fördragsbestämmelser. Varje reproduktion eller omdistribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden och kan leda till hårda civil- och straffrättsliga påföljder. Den som gör sig skyldig till detta kommer att åtalas i så stor utsträckning som möjligt.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET SOM ANGES OVAN ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET.

Din mobila enhet måste vara ansluten till internet för att Mobilappen ska fungera korrekt. Du är ansvarig för att vidta alla åtgärder som behövs för att din enhet ska ha internetanslutning och är ansvarig för alla belopp som din tjänsteleverantör kan debitera dig som härrör från att Mobilappen överför och tar emot data (inklusive men inte begränsat till debiteringar för dataroaming). Som vidare beskrivs i vår sekretesspolicy överför Mobilappen automatiskt en liten mängd data som en del av den normala driften, som till exempel, men inte begränsat till, information om hur du använder Mobilappen, vilket innehåll du får tillgång till och eventuella tekniska fel eller problem som inträffar i appen medan den används.  Genom att använda Mobilappen bekräftar, godkänner och samtycker du till den automatiska insamlingen av denna information.

tillbaka till överst på sidan

VALUTAOMVANDLARE

Om en valutaomvandlare är tillgänglig på Webbplatsen gäller följande regler och villkor: valutakurser baseras på olika offentligt tillgängliga källor och bör endast ses som ungefärliga. Kurserna är inte bekräftade som riktiga, och de faktiska kurserna kan variera. Valutaangivelserna uppdateras inte dagligen. Kontrollera datumet på valutaomvandlaren för att se den dag då valutan senast uppdaterades. Den information som lämnas genom den här applikationen tros vara riktig, men Egencia-företagen, Egencia-partnerna och/eller våra respektive leverantörer garanterar inte riktigheten.

När du använder informationen i något ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad yrkesman för att kontrollera att valutakurserna är riktiga. Vi godkänner inte användning av den här informationen för något annat syfte än din personliga användning, och det är uttryckligen förbjudet att vidareförsälja, omdistribuera och använda informationen i kommersiella syften.

tillbaka till överst på sidan

COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN

Allt innehåll på denna Webbplats är © 2018 Egencia LLC. Med ensamrätt. Egencia, Dataminder och Egencia Bird-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Egencia-företagen i USA och/eller andra länder. Andra logotyper och namn på produkter och företag som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Egencia ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än Egencia.

Om du känner till ett intrång på våra varumärkesrättigheter, meddela oss via e-post på hotline@expedia.com. Vi tar endast emot meddelanden om varumärkesintrång på denna e-postadress.

tillbaka till överst på sidan

ETT KONTO KAN AVSLUTAS:

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) och annan tillämplig lagstiftning har Egencia antagit en policy för att, under lämpliga omständigheter och efter Egencias eget godtycke, stänga av prenumeranter eller kontoinnehavare som bedöms vara benägna att upprepa intrång. Egencia kan också, efter eget godtycke, begränsa åtkomsten till Webbplatsen och/eller avsluta konton för användare som gör intrång på andras immateriella upphovsrätt, oavsett om intrånget upprepas eller inte. Om du misstänker att en kontoinnehavare eller prenumerant har gjort intrång upprepade gånger ber vi att du i ditt meddelande ger tillräcklig information för att fastställa att kontoinnehavaren eller prenumeranten har gjort intrång upprepade gånger.

tillbaka till överst på sidan

ANMÄLAN OM INTRÅNG

Om du har skälig anledning att misstänka att material som finns hos oss gör intrång i din copyright kan du (eller ditt ombud) skicka en skriftlig anmälan som innehåller följande information. Observera att vi inte kommer att behandla din anmälan om den inte är korrekt ifylld eller om den är ofullständig. Eventuella oriktiga uppgifter i din anmälan vad gäller innehåll eller aktivitet som gör intrång kan utsätta dig för skadeståndsansvar.

 1. En tydlig identifiering av det copyrightskyddade material som du påstår har kränkts.
 2. En tydlig identifiering av det material på Webbplatsen som du hävdar gör intrång, t.ex. en länk till det material som gör intrång.
 3. Din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.
 4. Ett uttalande om att du ”i god tro anser att användningen av det material som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång inte har godkänts av copyrightinnehavaren, dennes ombud eller lagen”.
 5. Ett uttalande om att ”informationen i meddelandet är korrekt och att den klagande parten under ed har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till en exklusiv rättighet som hävdas ha blivit kränkt”.
 6. En underskrift av personen som har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till den exklusiva rättighet som hävdas ha blivit kränkt.

Du kan skicka din anmälan via e-post till exp-copyright@expedia.com, via fax till +1 (425) 679 7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Vi kommer att granska och ta hand om alla anmälningar som uppfyller kraven ovan. Om vi tar bort eller inaktiverar åtkomst som svar på en sådan anmälan kan vi komma att meddela ägaren eller administratören av den berörda webbplatsen eller det berörda innehållet så att han eller hon kan bestrida meddelandet.

Vi föreslår att du söker juridisk rådgivning innan du skickar in en anmälan.  Eventuella oriktiga uppgifter i din anmälan vad gäller innehåll eller aktivitet som gör intrång kan utsätta dig för skadeståndsansvar (inklusive kostnader och advokatarvoden).

Om du har ytterligare frågor gällande Egencias klagomålsprocess för copyright kan du kontakta oss på +1 (425) 679 3752.

tillbaka till överst på sidan

BESTRIDANDE AV MEDDELANDE:

Om material du har publicerat har tagits bort kan du skicka in ett bestridande av meddelande om intrång via fax eller vanlig post med de punkter som anges nedan. Det kan vara bra att söka juridisk rådgivning innan du gör detta. Inkludera följande information:

 1. Identifiera det specifika innehåll som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där innehållet fanns på Egencias Webbplats. Om möjligt, ange webbadressen.
 2. Ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
 3. Ett uttalande om att du samtycker till den amerikanska federala domstolens rättsområde för det juridiska distrikt där din adress finns, eller, om din adress är utanför USA, för alla juridiska distrikt där Egencia LLC finns, samt att du godkänner delgivning från den part som anmälde ditt innehåll, eller den partens ombud.
 4. Följande uttalande: ”Jag svär under ed att jag i god tro anser att innehållet som identifieras ovan har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.”
 5. Din namnteckning.

Skicka det skriftliga meddelandet till följande adress:

Egencia LLC
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
1111 Expedia Group Way West
Seattle, WA 98119

Eller faxa det till: +1 (425) 679 7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Om du har ytterligare frågor gällande DMCA-processen för Egencia kan du kontakta oss på +1 (425) 679 3752.

tillbaka till överst på sidan

MEDDELANDEN OM PATENT

Ett eller flera patent som ägs av Egencia-företagen kan gälla för den här Webbplatsen och för de funktioner och tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen. Delar av den här Webbplatsen drivs på licens under ett eller flera patent.  Andra patent inväntar godkännande.

tillbaka till överst på sidan

VILLKOR FÖR KARTOR

Din användning av kartor som är tillgängliga på denna Webbplats regleras av Microsofts användarvillkor och Microsofts sekretesspolicy samt Googles användarvillkor och Googles sekretesspolicy. Microsoft och Google förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor och sekretesspolicyer, när som helst, enligt deras eget godtycke. Klicka här om du vill veta mer:

Geodata från OpenStreetMap som används för kartor är (c) OpenStreetMaps medarbetare och är tillgängliga enligt Open Database License (ODbL)

tillbaka till överst på sidan

ALLMÄNT

Denna Webbplats drivs av en fransk juridisk person, och detta Avtal regleras av Englands lagar. Härmed samtycker du till att domstolarna i London i Storbritannien har exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår av eller i samband med användningen av denna Webbplats. Användning av den här Webbplatsen är inte tillåten i något rättsområde där inte alla bestämmelser i det här avtalet är giltiga, inklusive men inte begränsat till den här punkten.

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap eller anställningsförhållande uppstår mellan dig och Egencia-företag till följd av de här Användarvillkoren eller din användningen av den här Webbplatsen.

Vårt uppfyllande härav omfattas av tillämplig lag och rättsliga processer och ingenting i de här Användarvillkoren begränsar vår rätt att uppfylla brottsbekämpande myndigheters krav, eller andra statliga eller juridiska krav, angående din användning av den här Webbplatsen eller information som lämnas till eller inhämtas av oss med avseende på sådan användning. I den utsträckning som tillämplig lag medger, accepterar du att framföra eventuella krav eller rättsliga förfaranden som härrör från eller avser din tillgång till eller användning av denna Webbplats inom två (2) år från det datum då ett sådant krav eller orsak till rättsligt förfarande uppstod eller skadan blev fastställd. I annat fall kommer du oåterkalleligen att avstå från sådant krav eller rättsligt förfarande.

Om någon del av detta Avtal befinns vara ogiltigt, olagligt eller ej verkställbart kommer giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten för återstående bestämmelser inte på något sätt påverkas eller försvagas.

Det här Avtalet (och övriga regler och villkor som det refereras till häri) utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Egencia med avseende på den här Webbplatsen, våra tjänster och dina kontakter och relationer med oss, och det ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss med avseende på denna Webbplats (med undantag för avtalet mellan ditt Företag och Egencia). En tryckt version av det här Avtalet och eventuella meddelanden som lämnas i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden, i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen har framställts och bevarats i skriftlig form.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns på den här Webbplatsen är inte avsedda att representera någon verklig person, produkt eller händelse eller något verkligt företag.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges genom det här avtalet förbehålls.

tillbaka till överst på sidan

SERVICE OCH HJÄLP

För snabba svar på dina frågor och information om olika sätt att kontakta oss besöker du Egencias resurscenter. Du kan även skriva till oss på följande adress: 

Egencia Sweden AB
Attn: Juridiska avdelningen 
Mejerivägen 3
117 43 Stockholm
Sverige

©2018 Egencia LLC. Med ensamrätt.