Skip to main content

Fem tips för hållbarhet i ditt affärsreseprogram

Fem steg för att skapa ett hållbart affärsreseprogram

5 min
Publicerades: 07 September 2021
Sustainable-business-travel-practices.jpg

Affärsresor är viktiga eftersom de gör oss mer öppensinnade och hjälper människor att bygga förtroende och göra affärer med varandra. De hjälper företag att komma närmare sina kunder, bygga relationer och främja personliga interaktioner. Affärsresor kan leda till enorma fördelar och nya affärsmöjligheter.

Men affärsresor bidrar också till företagets miljöpåverkan, och eftersom fler och fler företag nu försöker att bli koldioxidneutrala är det självklart något som många ledningsgrupper sätter stort fokus vid. Många Travel Managers undersöker därför just nu hur de kan hjälpa sina företag och resenärer att välja miljövänligare resealternativ. Det fungerar bäst när alla – Travel Managers, anställda och befattningshavare – får tillgång till relevant information om resor och miljöpåverkan. På Egencia har vi antagit den här utmaningen och vi vill hjälpa våra kunder att utveckla sina verksamheter samtidigt som vi hjälper dem att skapa mer hållbara affärsreseprogram.

Så implementerar du reseprogram för en hållbar framtid

Efter att ha arbetat med många Egencia-kunder med initiativ för hållbara affärsresor har vårt konsultteam identifierat tre viktiga komponenter som krävs för att skapa mer hållbara affärsreseprogram. Den första komponenten är att skapa målsättningar för hållbarhet så att det blir möjligt att se påtagliga framsteg. Sedan handlar det om att skapa fler miljövänliga arbetsprocesser. Efter detta bör målet vara att skapa en resekultur i organisationen där de anställda kan välja hållbara resealternativ. Vår erfarenhet säger att dessa tre komponenter kan införlivas i affärsreseprogrammet genom fem steg.

  1. Skapa en intern hållbarhetsgrupp

Alla framgångsrika strategier behöver ett starkt projektteam. Samla representanter från olika avdelningar som reseavdelningen, inköpsavdelningen, personalavdelningen, marknadsföringsavdelningen, kommunikationsavdelningen och försäljningsavdelningen för att skapa en arbetskommitté som lägger fram en handlingsplan för att göra affärsreseprogrammet mer hållbart.

Hållbarhet är ett brett ämne och det är därför viktigt att både människor och funktioner i hela organisationen anpassar sig efter förändringarna så att de kan få långtgående effekter. Planera möten för att skapa en handlingsplan med både kort- och långsiktiga mål. Den viktigaste fördelen med att ha en sådan arbetskommitté är att den med tiden kommer att hjälpa till att skapa en företagskultur där alla inblandade känner att de har ett ansvar.

  1. Välj dina målsättningar

Egencia stöder 8 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling och vi uppmuntrar även våra kunder att göra detsamma. Se alla 17 mål och välj de som är viktigast för ditt företag, t.ex. de mål som passar ditt företags värderingar.

Några av dessa mål kan styra åtgärder som tas före resan, såsom klimatåtgärder eller åtgärder som att anlita företag med progressiva arbetspolicyer som mångfald och lika löner. Andra mål kan syfta till att hjälpa resenärerna att tänka mer miljömedvetet när de reser, till exempel genom att få dem att konsumera mer ansvarsfullt och ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Andra mål kan även omfatta rapportering och kommunikation efter resan, till exempel god utbildning eller samarbeten för att uppnå mål. Att ha en uppsättning definierade mål gör att alla beslut som fattas och alla åtgärder som vidtas tar företaget ett steg närmare hållbarhetsmålet. Det gör det även enklare för dig att förklara dina initiativ såväl internt som externt.

Allt från din resepolicy och val av resepartner till kommunikationen med dina resenärer hjälper dig att se till att du fattar rätt beslut. Möjligheterna att uppnå dina mål är oändliga eftersom varje steg på en affärsresa ger dig chansen att uppfylla dina hållbarhetsmål.

  1. Lägg en grund och förbättra den successivt

Inom resebranschen är koldioxidutsläpp ett tydlig mått på ett företags miljöpåverkan. Du kanske redan har försökt att mäta ditt företags miljöpåverkan och varit tvungen att ge upp på grund av hur komplicerat det är. Men du behöver inte ge upp så snabbt. Vi finns här för att hjälpa dig. Våra resekonsulter hjälper kunder att spåra och förstå hur deras företag påverkar miljön. Det är därför vi har skapat ett rapporteringsverktyg som visualiserar koldioxidutsläpp från flyg- och hotellbokningar i Egencia Analytics Studio.

Du behöver inte begränsa dig till att mäta koldioxidutsläpp. När du har satt dina mål för hållbarhet kan vi hjälpa dig att förstå hur du mäter dem, så att du kan se dina resultat i olika områden. Det finns många olika utvärderingsmetoder som visar vilka effekter dina åtgärder får och som använder sig av bokningsdata, funktioner i bokningsplattformen och rapporteringsverktyg.

  1. Kompensera för din påverkan

Expedia Group har varit ett koldioxidneutralt företag sedan 2017, något vi är mycket stolta över. Genom att kompensera för våra koldioxidutsläpp tar vi vårt ansvar för vår miljöpåverkan och gör vårt bästa för att gottgöra det. Om du följer våra ovanstående tips har du redan tagit steg för att minska ditt företags påverkan på miljön. Genom att kompensera för dina koldioxidutsläpp kan du förbereda inför ytterligare åtgärder som syftar till att skapa en mer hållbar framtid. De alternativ som finns för att kompensera för ditt företags koldioxidutsläpp är specifika för olika verksamheter. Vi samarbetar med dig för att identifiera organisationer som kan hjälpa dig att avgöra vilka kompensationssätt som passar just ditt företag bäst. Rätt information gör det enklare för dig att bestämma vilka projekt som passar era värderingar.

  1. Kommunicera för samarbete

Informera dina resenärer om de åtgärder du tar för att främja hållbarhet och de resultat som följer. Meddela dem om hur dina önskade hotell, flygbolag, biluthyrningsfirmor och andra partners som samarbetar med Egencia bidrar till hållbara resor. Gör det enklare för dem att följa ditt affärsreseprograms riktlinjer för hållbara resor med hjälp av visuella varningar som är integrerade i bokningsplattformen och uppmuntra dem när de väljer hållbara alternativ. Det är viktigt att du registrerar dina affärsresenärer eftersom det är de som hjälper dig att skapa och upprätthålla det hållbara affärsreseprogrammet.

Omvandla hållbara val till handling

På Egencia ser vi mycket positivt på framtiden. Vi vill göra det möjligt för våra kunder och resepartners att skapa ett ekosystem där de har tillgång till miljövänliga resealternativ. Vi satsar alltid på innovation för att uppnå de mål som våra kunder säger är viktigast för dem. Planera ett möte med en av våra reseexperter för att ta reda på hur du kan införliva hållbara policyer och metoder i ditt affärsreseprogram.

Var detta innehåll användbart?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta vårt team.

Looking for better business travel solutions? Get in touch with our team.