Skip to main content

Hållbara affärsresor trendar, ny koldioxidrapportering

Gröna affärsresor trendar, CO2-arbetsyta introduceras

4 min
Publicerades: 15 September 2020
carbon-footprint-business-travel-reporting.jpg

av Caleb MacIlvaine, Sr. Product Marketing Manager

Vi ser en ny trend i hela branschen: företagskunder intresserar sig för hållbarhet när de bokar affärsresor. Det blir allt vanligare att Travel Managers tar en ledarskapsroll inom företaget. De introducerar miljömedvetna resepolicyer och väljer leverantörer med ett öga på deras hållbarhetsarbete.  Det är viktigt för oss att kunna förse våra kunder med de resurser de behöver för att övervaka och förstå sin miljöpåverkan. Därför har vi skapat en ny arbetsyta i Egencia Analytics Studio, där våra kunder kan visualisera koldioxidutsläppen från företagets flygresor och hotellvistelser. Travel Managers kan nu generera flerdimensionella instrumentpaneler som rapporterar information om reserelaterade utsläpp av växthusgaser. Rapporterna ger Travel Managers insikter som gör det möjligt för dem att hjälpa både sitt företag och företagets anställda att uppnå sina miljömål. Det kan verka enkelt att visualisera komplex data, men det är mycket som sker i bakgrunden.

Mät din miljöpåverkan

För att avgöra vilken miljöpåverkan något har mäter man hur mycket koldioxid som släpps ut när man exempelvis bränner de fossila bränslen som krävs eller producerar nödvändiga material. Nu kan Travel Managers generera rapporter som visar de totala koldioxidutsläppen för en viss resa eller för hela företaget sammantaget. Dessa rapporter visar koldioxiduppgifter kopplade till resenärer, resegrupper, biljettkostnader, avstånd och resesegment. De kan även hämta uppgifter för att jämföra olika hotells miljöpåverkan. Rapporterna erbjuder insikter som kan hjälpa företag med deras miljövänliga initiativ eller med efterlevnaden av lokala miljölagar.

CO2 Hotel Business Travel

Figur 1 – Arbetsytan för koldioxidutsläpp från hotell, som det ser ut i rapporteringssystemet Analytics Studio.

Så här levererar Egencia uppgifterna om hotellens miljöpåverkan

Hur kan vi räkna ut företagets miljöpåverkan utifrån bokade flygresor och hotellrum? Vi börjar med en matematisk formel framtagen av brittiska Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Sedan multiplicerar vi resedistansen och antalet övernattningar med koefficienter som även de har tagits fram av DEFRA. Varför använder vi DEFRA?Tillsynsmyndigheterna anser att formlerna från DEFRA och dess partnerorganisationer utgör en standard för att räkna ut koldioxidutsläppen från resor. För att föreställa dig dessa uträkningar kan du tänka dig att du reser en kilometer ensam i en liten personbil. Varje kilometer innebär 0,1276 kilogram koldioxidutsläpp. Under en bilfärd på hundra mil släpper du personligen alltså ut 127 kilogram koldioxid i atmosfären. Denna siffra blir högre när du reser med en större bil, men sjunker när du delar utsläppen med en medpassagerare, och så vidare. Utsläppen från flygresor beräknas på samma sätt. Det är lite mer komplicerat att räkna ut ett hotells koldioxidutsläpp. Här handlar det inte om en enkel motor som förbränner en känd mängd bränsle. Under en vistelse på ett hotell finns det en mängd olika faktorer som kan skapa växthusgaser. Till dessa faktorer hör hotellrummets klimatkontroll och huruvida du använder hotellets hiss, tar en varm dusch eller äter i hotellrestaurangen (och huruvida de tillagar maten med elektricitet eller gas). Liksom i exemplet med bilen är det också sant att ett större hotellrum orsakar mer koldioxidutsläpp.

Varför det är viktigt att mäta koldioxidutsläpp

Företag som är verksamma i EU måste rapportera sina koldioxidutsläpp från affärsresor. Detta krav är en del av den europeiska koldioxidskatten och efterlevnaden av de EU-lagar som ämnar minska koldioxidutsläppen. EU:s övergripande mål, som grundar sig i Parisavtalet, är att europeiska företag ska minska sina utsläpp med 43 % innan år 2030. Detta mål är en del av EU:s emissionshandelssystem (EU ETS), vars syfte är att hjälpa företagen i EU:s medlemsstater att minska deras miljöpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt. I Analytics Studio finner du uppgifterna som ditt företag behöver för att skapa de nödvändiga rapporterna. Analytics Studio gör det möjligt för Travel Managers att utforma program som hjälper företaget att boka affärsresor som orsakar mindre utsläpp. Travel Managers får även hjälp med att mäta företagets reserelaterade koldioxidutsläpp och visualisera uppgifterna. Då blir det enklare att introducera innovationer, såsom ett miljövänligare affärsreseprogram eller en policy som prioriterar miljövänliga hotell. Rapporterna kan exempelvis visa företagets populäraste flygrutter och koldioxidutsläppen per avstånd och kabinklass. Dessa uppgifter hjälper Travel Managers att avgöra vilka faktorer som är företagets värsta miljöbovar. De kan även skapa policyer som hjälper anställda att välja miljövänligare resealternativ inom ramen av företagets affärsreseprogram. Med Analytics Studio får Travel Managers de insikter de behöver för att ta dessa beslut.

CO2 Air Top 10 Business Travel

Figur 2 – De tio största källorna för företagets koldioxidutsläpp från flygresor, sorterat efter avdelning, resenär och resväg.

Denna information är otroligt viktig när man skapar kreativa lösningar för miljövänliga affärsreseprogram, som samtidigt är positiva för verksamheten. Det är viktigt att ta beslut utifrån principer som främjar hållbara resor, men för att göra miljövänliga principer praktiskt användbara behöver man precis data. Det är inte särskilt effektivt att försöka minska företagets miljöpåverkan genom att be anställda att flyga mindre. Ett enda flyg kan producera mer koldioxid än tio ändra flyg tillsammans. Med rätt information, presenterad i ett användbart format, kan företagsledningen fundera kring resor och hållbarhet på ett sätt som är mer logiskt för företagets unika situation och strategi. Vi är stolta över att kunna göra den nya arbetsytan för koldioxidutsläpp tillgänglig för flygresor och hotell, men detta är i själva verket bara början. Vårt arbete med att hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsstrategier fortsätter.

Var detta innehåll användbart?
0

Vill du veta mer om hur Egencia Analytics Studio kan hjälpa dig att spåra ditt företags miljöpåverkan från resor? Kontakta oss idag.