Skip to main content

Reseguide för affärsresenärer i osäkra tider

Fem steg för att omforma affärsreseprogrammet i osäkra tider

2 min
Publicerades: 24 September 2021
5 Steps to reshaping your travel program for an uncertain world

Pandemin har förändrat vår verklighet. Den har förändrat sättet vi arbetar på och även lämnat permanenta spår på affärsresor både inrikes och utrikes.

Egencia har inlett ett samarbete med Business Travel News för att få insikter om att planera resor i en sådan oförutsägbar miljö, och för att undersöka vad Travel Managers och företagschefer med ansvar för affärsreseprogram fokuserar på medan världen startar om igen i en ny osäker verklighet.

Vissa saker är väldigt tydliga. Ändringarna som experterna utför är inga kortsiktiga lösningar på en kris. De motsvarar ett grundläggande skifte i hur företagen ser på resornas roll för verksamheten. 63 procent av deltagarna svarade att deras affärsreseprogram har förändrats för evigt till följd av pandemin.

I den här guiden delar vi fem taktiska steg som du kan följa för att omforma ditt reseprogram med tips från experter. Hämta guiden för att få värdefulla tips om följande punkter:

  1. Klargör vad som är nödvändigt – Att resa eller använda Zoom är frågan som många ställer sig idag. Samtidigt kan ingenting riktigt ersätta fysiska möten mellan människor. Vi har fyra sätt som kan hjälpa dig avgöra vad som räknas som ”nödvändiga resor” för ditt företag.
  2. Fokusera på resenärernas välbefinnande och säkerhet – Åtta av tio deltagare i enkäten (nio av tio med ett globalt program) sa att den största förändringen för dem under det senaste året var en ökad oro för resenärernas säkerhet och välbefinnande. Upptäck hur du kan ta hand om resenärerna före, under och efter resan.
  3. Hålla ett öga på utgifter och besparingar – Även om säkerhet har fått högre prioritet behöver företag fortfarande tänka på besparingar. 71 % av deltagarna svarade att besparingar är ett viktigt mätvärde för reseprogrammets resultat för 2021. I dagsläget innebär det att dra nytta av ditt reseprogram på ett strategiskt sätt för att ge ett optimalt värde för den lägsta kostnaden, snarare än genomgående nedskärningar. Vi visar fyra sätt att göra detta på.
  4. Starta med utbildningar för resenärer igen – Nästan 75 % av deltagarna tror att resenärerna kommer att behöva fortbilda sig inom policyer, rekommendationer och säkerhet med tanke på hur komplext deras affärsreseprogram har blivit. Vi har fyra sätt som du kan återstarta affärsreseprogrammet på.
  5. Införliva hållbarhet – Mer än hälften av deltagarna svarade att hållbarhet är en prioritet för deras företag, samt att de har infört åtgärder för resenärer och leverantörer som minskar eller kompenserar för utsläpp. Upptäck våra fyra rekommendationer för att införliva hållbarhet i företagets affärsreseprogram.

Pandemin kan ha ändrat sättet som vi arbetar på och reser på i jobbsammanhang – för alltid. Att ta ställning till nuvarande och kommande behov – samt ta dig tid att förnya ditt affärsreseprogram – kommer att gynna dig, dina resenärer och ditt företag under flera år framöver.

Var detta innehåll användbart?
0

Hämta guiden