Skip to main content

Säkerhetschecklista för affärsresor

Hantera säkerhet för affärsresor: Checklistan

2 min
Publicerades: 15 October 2021
Male-employee-checking-phone-while-on-business-travel1.jpg

Det spelar ingen roll hur stort ditt företag är eller vilken verksamhet ni ägnar er åt – säkerhet för affärsresenärer är alltid av högsta vikt. Med en global hälsokris, politisk osäkerhet och naturkatastrofer som redan påverkat resor hittills 2020 har det aldrig varit viktigare att vara väl förberedd. Att arbeta med en affärsresebyrå som både har teknologin och den offlinesupport som krävs för att hjälpa dig att hantera affärsreserisker och resenärernas säkerhet är av högsta vikt. Att fatta beslut om och direkt implementera och införa en ny policy för att snabbt kunna skicka brådskande meddelanden till resenärer, är bara ett exempel på hur du genom att arbeta med rätt affärsresebyrå kan hålla dina resenärer säkra under resan. Gå igenom checklistan för att bedöma om din nuvarande affärsresebyrå eller ditt interna affärsreseprogram hjälper dig att ge bästa möjliga säkerhet till dina resenärer och hjälper ditt företag att:

  • Planera för att hantera reserisker 
  • Uppdatera policyer för att främja säkerhetsbeslut i hela företaget  
  • Förbättra säkerheten i samarbete med ledande specialister inom riskhantering 
  • Dela brådskande meddelanden 
  • Hitta dina resenärer snabbt i en nödsituation
  • Ge dina resenärer en kunnig och mänsklig kundservice 
  • Minska risken med försäkringspartners 

Innan samarbetet med Egencia upplevde NTT Singapore att det var en utmaning att hantera resenärernas säkerhet. ”Tidigare kunde vi inte spåra våra resenärer. Tack vare Egencia vet vi var våra medarbetare ska befinna sig. Eftersom alla måste boka genom plattformen kan vi se var de befinner sig med hjälp av resenärsspårning, vilket gör att vi kan planera för krishantering” – Tricia Lim, VP för affärsplaneringsavdelningen på NTT Singapore.

Var detta innehåll användbart?
1

Ladda ner checklistan: