Skip to main content

Hur man kan sälja in en affärsresevänlig resepolicy till ledningen

2 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
Sell-to-Execs-Blog-main-image.jpg
Varje år verkar ett eller två teman stå ut på GBTA-konferensen. I år var det nöjdhet hos resenärerna - en växande prioritet för reseansvariga enligt en nyligen utförd undersökning. Medan flera reseinköpare inser att fokus på resenärernas nöjdhet kan öka efterlevnad av resepolicy, har vissa sagt att de sliter med att sälja in idén till en kostnadsmedveten ledning. Carol Velasquez, AVP Procurement på Maceric, delade under GBTA-föredraget "Tackling Traveller Satisfaction: True Stories from Travel  Managers." med sig av hur hon lyckades med att öka resenärernas nöjdhet och samtidigt sänka kostnaderna. Velasquez påpekade att halva utmaningen med att rulla ut nya resenärsvänliga policys handlar om att säkra ledningens godkännande. För att övertyga ledningen om värdet av hennes föreslagna policyförändringar, tog hon följande steg:
  1. Carol satte samman ett team av olika människor som var villiga att lyssna: ledare, frekventa resenärer, administrativa assistenter och medlemmar från inköpsteamet.
  2. Hon utförde en undersökning bland resenärerna så hon visste exakt vad som fungerade och inte fungerade för dem.
  3. Därefter delade hon fakta och trender från branschen som fokuserade på anställda, värde och effektivitet.
  4. Och hennes kanske viktigaste tips: Carol var övertygande. Hon presenterade sig som en expert som använde sin röst för att få förbättringar för både resenärerna och organisationen. Hennes expertis införde förtroende både hos ledningen och resenärer på Macerich.
Om du är redo att sälja in aktiviteter för att öka resenärers nöjdhet till ledningen, ladda ner den här PPT-mallen, för att skapa din egen version.  
Was this content helpful?
0