Skip to main content

Hur du ökar ditt inflytande på jobbet med tre enkla strategier

5 min
Posted: 13 September 2017
Topics: Blogg
Influence_LG-blog-main-image.jpg
Lelia Gowland, Principal, Gowland, LLC  Om du är en reseinköpare är chansen stor att du även är en kvinna. 71 % av GBTA:s medlemmar med titeln inköpare är kvinnor. Eftersom många reseinköpare rapporterar till ekonomi- och inköpsavdelningarna, är det också stor chans att de rapporterar till en man – kvinnor upptar endast 12 % av alla CFO-roller i S&P500. Till skillnad från ingenjörs- eller teknikindustrin finns det som helhet gott om kvinnor i resebranschen, de saknas bara i den högre ledningen. Så vad kan vi göra för att jämna ut spelplanen? Att ändra branschkulturen och ta fram fler kvinnor är fantastiskt på lång sikt, men det ökar inte precis ditt inflytande idag. Här är strategier du kan använda för att öka ditt inflytande hos både ledningen och de resande.

1: Ta reda på vilka sorters nätverkande som fungerar för dig.

Att bygga relationer och träffa nya människor är viktigt för att öka ditt inflytande, men om tanken på mer småprat under ännu en after work inte känns särskilt lockande behöver du inte oroa dig. Det finns många sätt att nätverka på, inklusive gruppaktiviteter och professionella bransch- eller yrkesföreningar. En kvinna berättade för mig att hennes företag spenderar mycket pengar på att underhålla klienter med mansfokuserade aktiviteter, så hon tar med kunder på musikal eller spa, och kallar skämtsamt detta för ”golf”. Nätverka på dina egna villkor och samla en grupp kollegor för aktiviteter som ni tycker om. Delade aktiviteter är ett fantastiskt sätt att skapa realatiner på, men se till att du samtidigt pratar om jobb. Branschorganisationer, som ACTE och GBTA, erbjuder möjligheten att diskutera branschtrender, få nya kunskaper och planera din karriär. Eftersom majoriteten av nyanställda i resebranschen är kvinnor, ser vissa branschveteraner yrkesorganisationer som en viktig del av att utveckla en väg in i ledningen för kvinnor. Vad som än är din nätverksstrategi, glöm inte att umgås med män. Kvinnors personliga och professionella nätverk består oftast av andra kvinnor. Utrymmen med endast kvinnor kan ge ett fenomenalt professionellt stöd, men om du bara nätverkar med kvinnor missar du många av dem som har störst inflytande inom resebranschen.

2: Bli en förenande kraft.

Som weeSpring CEO Allyson Downey föreslår: ”Var generös med dina relationer.” Hon förklarar det såhär: ”När jag träffar en ny person är det första jag tänker på om jag känner andra personer som han/hon kan ha ett värdefullt utbyte med.” När du sammanför personer får det dig att verka omtänksam och välinformerad. Det hjälper dig att bygga din relation med båda parter och ökar chansen att de kommer att göra samma sak för dig. Många av mina närmsta vänner och professionella kontakter har kommit från vad jag kallar vän-blindträffar – när vänner eller kollegor har sagt ”Du bara måste träffa den här personen”. Värt att tänka på är att detta inte endast behöver vara med personer på samma nivå som dig själv för att vara effektivt. För ett par år sedan tog jag en kaffe med en universitetsstudent som föreslog att jag borde träffa hennes professor, på grund av vårt delade intresse för kvinnors erfarenheter av förhandlingar Professorn och jag kom bra överens och vi har nu regelbundna ”mastermind”-möten.

3: Hitta sätt att investera i dina befintliga relationer.

Vi hör talas om de eftertraktade ”mentorerna” och ”sponsorerna” – men tänk om vi istället för att leta efter våra personliga enhörningar ser oss omkring och inser att vi kanske redan har dem? En mentor är bara en erfaren och pålitlig rådgivare. En sponsor är någon som letar efter möjligheter för dig, som pratar om dina framgångar och använder sitt inflytande för att främja din karriär. Ingen av dessa roller kräver den betydande skillnaden i ålder eller status som vi ofta förväntar oss. Här är några exempel på hur mina vänner och jag har tagit på oss dessa roller för varandra:
Som mentorer: ge förslag och råd
  • Ge feedback på presentationer, rapporter och andra arbetsrelaterade uppgifter. Kvinnor ber om feedback lika ofta som män, men det är mindre troligt att de får det. Ska en vän framföra en stor presentation? Föreslå en repetition där du kan hjälpa henne förbättra innehållet.
  • Skapa en målsättningsgrupp för att hjälpa varandra utveckla och uppnå ambitiösa karriärsmål. Tänk på varje medlem av denna grupp som delvis sammanförare, delvis ”cheerleader” och delvis en ansvarig vän.
Som sponsorer: främja och uppmuntra
  • Föreslå varandra för projekt, jobb och utmärkelser. ”Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med kvalificerade kvinnliga sökanden” är något vi hör alltför ofta. Uppmuntra kvinnor att ansöka, och beröm dem inför beslutsfattarna.
  • Använd förstärkning. När en kvinna tar upp en viktig punkt under ett möte, upprepa den och ge äran till henne. Detta hjälper till att ge hennes idé trovärdighet och förebygger ”idéstöld”, då en man säger samma sak två minuter senare och alla tycker att den är helt fantastisk. Det kan låta såhär: ”Låt oss gå tillbaka till Mallorys insikter om friktion bland resenärer.”
  • Fira varandras framgångar privat, runt inflytelserika personer, och på sociala medier. Eftersom det anses som negativt om kvinnor skryter hjälper det om man har vänner som berömmer en. (Engagera dig även i att lära dig sätt att effektivt marknadsföra dig själv på.)
Nu är det dags att ge dig ut! Dessa strategier kan hjälpa dig bygga upp ditt nätverk, öka ditt inflytande och ha roligt på köpet. (Är du engagerad i en yrkesorganisation eller branschgrupp som fokuserar på kvinnor? Vilka strategier för att öka ditt inflytande har fungerat för dig? Berätta för oss på LinkedIn!)
Lelia Gowland makes work work for women. A sought-after speaker and writer, Lelia helps women negotiate and navigate their careers. Learn more at gowlandllc.com.