Skip to main content

Spelifiering och incitament: är dessa passande ”morötter” för dina affärsresenärer?

5 min
Posted: 24 July 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
gamification_child_carrot.jpg
Att förbättra efterlevnad av resepolicy och att göra besparingar är några av de svåraste utmaningarna Travel Managers ställs inför. Men att skapa ett bra affärsreseprogram kommer aldrig vara tillräckligt om du inte har stöd från dina resenärer. Du kanske redan har övervägt att använda spelifiering och incitament för att uppnå dina mål. Men kan du verkligen uppnå de kostnads- och efterlevnadsresultat du önskar genom att belöna beteenden som efterlever resepolicyn? Vi kan börja med definitionerna:
  • Spelifiering är att utforma en uppgift så att den liknar ett spel
  • Incitament handlar om att uppmuntra vissa beteenden genom att locka med någon slags belöning
Vanliga incitamentprogram belönar resenärer med ”morötter” som ekonomisk kompensation, kuponger eller presenter när de bokar billigare resor. På GBTA i maj 2018 deltog Teresa Matheson, Managing Director på Egencia i Australien, i en panel med ämnet ”Beating the Rebels using Gamification”. Men är dina affärsresenärer verkligen rebeller som behöver disciplineras? Vet de ens att de är rebeller, eller beror bristen på efterlevnad av resepolicy på att de inte lyckas uppfylla sina behov i affärsreseprogrammet? Innan du väljer en viss morot bör du fundera på om dina resenärer verkligen vill äta den...

Har du tänkt igenom alla konsekvenser som följer med implementeringen av ett incitamentprogram?

Produktivitet: Affärsresor kan vara slitsamma. Är det inte så att behagligare resor – med tillgång till businesslounge, direktflyg osv. – kan hjälpa affärsresenärer att vara mer effektiva när de är på resande fot? Säkerhet: Att resa billigt kan ibland leda till riskfyllda beteenden och situationer, t.ex. att resenärerna bokar hotell i ett osäkert område eller att de måste färdas nattetid i vissa städer. Vill du verkligen utsätta dina resenärer för de här riskerna? Rättvisa: Inte alla dina anställda åker på affärsresor. Hur kan du rättfärdiga att vissa anställda tjänar mer eftersom de åker på affärsresor? Och hur belönar du dina resebeställare? Skatt: Vissa förmåner räknas som beskattningsbar inkomst. Vem betalar skatten? Hur beräknas den? Vem utför beräkningen? Relevanta data: Besparingar handlar inte endast om skillnaden mellan två priser. Vet du vad det kostar att ägna en timme åt att leta efter det bästa priset i stället för att arbeta? Har du tagit med ytterligare kostnader, som till exempel marktransport, frukost och tilläggsavgifter för flygändringar i sista minuten, i dina beräkningar?  Kan besparingarna leda till ett ökat antal onödiga affärsresor? Företagsprofil och HR: Din resepolicy visar hur du värdesätter dina anställda och kan fungera som ett bra säljargument vid nyanställningar. Vill du verkligen skylta med en resepolicy som har större fokus på besparingar än komfort och säkerhet? Livslängd: Spelifiering och incitamentprogram är inte bara engångskampanjer. Hur gör du för att återgå till det vanliga arbetssättet efter att kampanjen har startats? Kommer dina rebeller att följa den här resepolicyn i det långa loppet eller kommer de att bete sig opportunistiskt?

Vad är det du vill göra mer attraktivt genom att använda incitament i ditt affärsreseprogram?

Ditt bokningsverktyg: Din affärsresebyrå bör göra sitt bästa för att du ska lyckas
> Se till att du har ett bokningsverktyg som fungerar för dina resenärer
66 % av alla affärsresenärer vill kunna boka och hantera resor på alla sina enheter. De vill ha lösningar som kan användas på flera enheter och som är användarvänliga så att de kan hitta den information de behöver när de behöver den. Om din nuvarande affärsresebyrå inte tillhandahåller den här teknologin, är det något de skulle kunna erbjuda? Om svaret är nej kommer incitament inte att hjälpa i längden och inte nå ut till alla dina resenärer.
> Se till att du har tillgång till ett omfattande utbud och konkurrenskraftiga priser
Köp som inte efterlever resepolicy kan även bero på att resenärerna inte kan hitta ett särskilt hotell eller att de hittar billigare erbjudanden någon annanstans. Har du jämfört din affärsresebyrås utbud med andra leverantörers? Har du uppmärksammat din Account Manager på att ett hotell saknas? Det kan vara förklaringen. Kom även ihåg att våga jämföra priser! Vet du om din affärsresebyrå erbjuder avtalspriser som inkluderar värdefulla tjänster för dina affärsresenärer, som till exempel frukost, gratis wifi, flexibilitet eller kostnadsfri avbokning? Har du försökt att förhandla priser med hotell eller flygbolag? Ta upp den här frågan med din affärsresebyrå och se om det kan leda till någon förbättring.
> Se till att dina resenärer anpassar sina resenärsprofiler
Fönstersittplats, medlemskap och bonuspoäng är återkommande och viktiga samtalsämnen mellan affärsresenärer och deras resebeställare. Du bör se till att de får tillgång till och kan anpassa sina resenärsprofiler så att de kan lägga till sina reseönskemål och bonuskort.  
Din resepolicy: Se till att den fortfarande passar din organisation
Bristen på efterlevnad kan även indikera att din resepolicy är föråldrad och att den inte passar dina resenärers behov eller din företagskultur. Enligt den tredje utgåvan av Travel and Tech Study (2016) säger endast 38 % av alla resenärer att deras resepolicy uppfyller deras behov mycket väl. Om du vill göra din resepolicy mer attraktiv bör du börja om på nytt och följa de senaste trenderna! Överväg att tillåta bokningar via mobila enheter, att inkludera leverantörer från den så kallade delningsekonomin (Uber, HomeAway etc.), att erbjuda flexibilitet och personlig anpassning samt att även fokusera på komfort.  Kom även ihåg att tillsammans med dina resenärer och din affärsresebyrå genomföra en granskning av resepolicyn där du ser till att alla får möjlighet att ge feedback. Sedan är det dags att övertyga företagsledningen, och då är det viktigt att du har tillgång till data som stöder ditt förslag.  Sist men inte minst, informera! Förklara varför efterlevnad av resepolicy är så viktigt. Om du fortfarande har resenärer som inte efterlever resepolicy kan du kontakta din affärsresebyrå för att konfigurera en godkännandeprocess i bokningsverktyget som inkluderar krav från resepolicyn.   Vi på Egencia anser att en rättvis resepolicy som har stöd från en ansvarsfull och innovativ affärsresebyrå, från interna Account Managers, resekonsulter, utvecklare med mera, och som dessutom är integrerad i de teknologiska lösningar som används, är långt mer värdefull än något annat incitament. Vad tycker du?