Skip to main content

Fyra tips för ett förbättrat affärsreseprogram

3 min
Posted: 31 May 2017Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
Navigating-change-management.jpg
Implementerar du ett helt nytt affärsreseprogram? Eller ser du över dina nuvarande affärsresetjänster för att effektivisera dem? Du kanske är på väg att byta affärsresebyrå? Oavsett vilken typ av förändring ditt nuvarande program genomgår kan vi hjälpa dig. Om du vill lansera ett nytt affärsreseprogram för ditt företag är det viktigt att komma ihåg att det kan vara en svår balansgång, eftersom du både måste uppfylla företagets mål och se till att de anställda får nytta av förändringen. Kommunikation är av högsta vikt. När de anställda förstår vilka fördelar som förändringarna medför kan du vara säker på att de kommer att få acceptans. Alla får ut något av förändringarna. Här följer fyra tips för att hantera alla typer av förändring som affärsreseprogrammet kan behöva genomgå.

1. Ta reda på vad alla tycker om affärsreseprogrammet.

Nyckeln till bra kommunikation är att den sker i dialogform. VD:n och den övriga företagsledningen har naturligtvis andra prioriteter och målsättningar än resenärerna. Öppna kommunikationsvägar gör det möjligt att omedelbart hantera eventuella frågor och funderingar som kan uppstå när du gör ändringar i affärsresetjänsterna. Först bör du fråga alla inblandade om de skulle vilja ändra något i det nuvarande affärsreseprogrammet. Vad tycker de är frustrerande? Vilka policyer vill de ha kvar? Det här extra steget hjälper dig inte bara att avgöra hur du bäst förklarar vad som ligger bakom ändringarna, utan ser även till att alla som påverkas av förändringen får sina röster hörda.

2. Dra nytta av förändringsmottagliga och positivt inställda användare av affärsreseprogrammet.

Identifiera och uppmärksamma de första ambassadörerna för affärsreseprogrammet. Genom att ge bekräftelse till den här gruppen och uppmuntra en positiv inställning till affärsresehanteringen kommer du en bra bit på väg mot att få de anställda att acceptera och börja använda det nya affärsreseprogrammet. Dra nytta av deras entusiasm för de nya resepolicyerna och rutinerna och låt dem kommunicera med sina medarbetare så att budskapet når fram till alla. Använd samma strategi oavsett om du talar med regelbundna resenärer, assistenter eller teknologiteam. Behandla dem som företagssponsorer så kommer de att bli ambassadörer för affärsreseprogrammet. Få dem på din sida och låt dem tala öppet och uppriktigt om affärsresor med resten av medarbetarna på företaget. Den här gruppen kommer allteftersom de använder programmet hjälpa dig att sälja in fördelarna med de nya affärsresetjänsterna.

3. Uppmärksamma dem som motsätter sig förändringar i affärsresetjänsterna.

Oavsett hur du presenterar ditt nya och förbättrade affärsreseprogram kommer det alltid att finnas de som motsätter sig förändringar. Det är därför viktigt att alla känner sig hörda. Det kanske inte är möjligt att få alla att uppskatta nya uppdateringar, policyer eller rapporteringsprocesser direkt, men ge inte upp. De första ambassadörerna för affärsreseprogrammet kan hjälpa dig med detta. Uppmuntra kommunikation för att se till att alla har den information de behöver för att anpassa sig till förändringarna.

4. Kom ihåg att affärsresebyråer är dina främsta allierade

Oavsett om du bara utför mindre ändringar i dina affärsresetjänster eller om du ersätter programmet i sin helhet är det viktigt att du kommer ihåg att det rör sig om en mångfacetterad process som både tar tid och kräver energi. Du kan inte göra allt på egen hand. Utnyttja den expertkunskap som en erfaren affärsresebyrå kan erbjuda. Specialister hos affärsresebyråer som Egencia kan hjälpa ditt företag att undvika potentiella fallgropar när du implementerar ett nytt affärsreseprogram. Dessutom kan affärsresebyråer hjälpa dig att spara både tid och pengar genom att ge råd och kontinuerlig support till ditt team. Ändringar är inte enkla att genomföra, men de är ofta nödvändiga. Rätt ändringar i ditt affärsreseprogram kan effektivisera arbetsbördan, förbättra efterlevnaden av resepolicy, generera kostnadsbesparingar och öka tillfredsställelsen hos resenärerna. Det är väl värt investeringen om du hittar rätt lösning. Få praktiska råd om hur du kan implementera förändringar i ditt affärsreseprogram.