Skip to main content

Företag med en stark affärsresekultur har en konkurrensfördel

4 min
Posted: 17 June 2019Updated: 15 September 2020
hbr-press-release.jpg
  • Mer än hälften av de tillfrågade företagsledarna håller med om att en stark affärsresekultur idag är avgörande för resultaten i deras affärsverksamhet.
  • Företag med en stark affärsresekultur har uppvisat betydande förbättringar när det gäller kundlojalitet, lönsamhet, marknadsandel och tillfredsställelse hos de anställda.
  • Endast en tredjedel av de tillfrågade uppger att deras organisation faktiskt har en stark affärsresekultur, och majoriteten säger att resorna ofta ses som en kostnad som måste skäras ned.
  • Tre fjärdedelar av de som har en stark affärsresekultur samarbetar med en enda affärsresebyrå.

Bellevue, Wash., 18 juni 2019 – Ny forskning från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia®, affärsresor från Expedia Group™, visar att ett välhanterat affärsreseprogram kan ge märkbara konkurrensfördelar om det behandlas som en del av ett företags samlade strategi. Rapporten ”Travel Culture: Your Competitive Advantage in a Global Market” visar att 58 % av de tillfrågade företagsledarna bekräftar att en stark affärsresekultur – där företaget, inklusive dess ledare och processer, behandlar sina affärsresor som en strategisk investering med mervärde – leder till bättre resultat.

I forskningen framgår det att företag med en stark affärsresekultur under det senaste året har fördubblat sin utvecklingstakt på viktiga områden som kundlojalitet (50 % mot 21 %), marknadsandel (43 % mot 22 %) och tillfredsställelse hos de anställda (35 % mot 15 %), i förhållande till företag med en svag affärsresekultur. Även lönsamheten ökade avsevärt (47 % mot 29 %), vilket bevisar precis hur kraftfull ett välhanterat affärsreseprograms påverkan kan vara när det gäller att uppnå goda affärsresultat.

”Affärsresor blir allt viktigare för verksamhetens resultat – speciellt med tanke på företagens alltmer globala närvaro”, säger Wendy White, Vice President of Marketing på Egencia. ”När företagsledare ser affärsresor som en strategisk investering och samarbetar med en global affärsresebyrå som Egencia, skapar detta snabbt en tydlig skillnad – och det finns data som styrker det. En stark affärsresekultur ökar inte bara konkurrenskraften, utan hjälper även team att samarbeta effektivare över hela världen, och leder till en enhetlig företagskultur.”

Dock anser endast en tredjedel (31 %) av de 587 tillfrågade företagsledarna i undersökningen att deras organisation har en stark affärsresekultur. Faktum är att de flesta uppger att hanteringen av affärsresor inte anses som en strategisk investering för framtiden, utan snarare som en kostnad som måste skäras ned. Det är ett kortsiktigt synsätt på dagens globala marknad, där majoriteten av företagsledarna anser att personliga interaktioner bidrar till positiva och långsiktiga relationer både med kunder (84 %) och, vilket är minst lika viktigt, mellan de anställda på företaget (78 %).

Även om dagens företagsledare är väl medvetna om vad en stark affärsresekultur är, och varför den är grundläggande för företagets tillväxt och konkurrenskraft, ser mindre än hälften av dem detta som något att prioritera. Bland de företag som faktiskt hanterar affärsresor effektivt, samarbetar en betydande majoritet (77 %) med en enda affärsresebyrå. Detta har visat sig vara grundpelaren för en mer strategisk hantering av affärsresor. Genom att använda en affärsresebyrå som Egencia, som har en komplett serviceplattform, kan företag fullt ut dra nytta av sina affärsreseprogram och skapa en god cirkel av mervärde för verksamhet och resenärer. Travel Managers drar nytta av data och analyser som hjälper dem att identifiera nya möjligheter till besparingar, resenärer kan enkelt boka och hantera sina affärsresor genom Egencias app, och företagen får en vassare konkurrenskraft.

Hela rapporten ”Travel Culture: Your Competitive Advantage in a Global Market” finns tillgänglig att läsa.

Av de tillfrågade genomförde totalt 587 personer Harvard Business Reviews enkät i mars 2019.

Om Egencia

Egencia, affärsresedelen av Expedia Group, ser på affärsresor på ett helt nytt sätt för att göra resenärerna gladare och affärsreseprogrammen mer framgångsrika. Egencia erbjuder en mer personlig upplevelse genom smidig tillgång till världens mest relevanta resealternativ. Vi fokuserar hela tiden på våra kunder och erbjuder utmärkt kundservice och innovativa reseverktyg som hjälper dig att öka besparingarna och förbättra efterlevnaden av resepolicy. Egencia hjälper stora och små företag i fler än 60 länder. Besök vår hemsida på egencia.se, följ oss på Twitter och LinkedIn och läs om våra nytänkande metoder i vår blogg.

© 2019 Egencia LLC.  Med ensamrätt. Egencia och Egencias logotyp är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mediakontakter

Siarah Khan | Global Senior Comms Manager | sikhan@egencia.com