Skip to main content

Atrium Ljungberg: tre anledningar till att samarbeta med en affärsresebyrå

1 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
17EG_CS_Atrium.jpg
Affärsresor representerar hos många företag en av de allra största utgiftsposterna. Trots detta är det långt ifrån alltid resandet hanteras med den tid, energi och verktyg det förtjänar. Ett sätt att få bättre kontroll på hanteringen av företagets affärsresor och samtidigt sänka kostnaderna är att samarbeta med en affärsresebyrå. Det har Atrium Ljungberg valt att göra. Här kan du läsa mer om de fördelar de ser med att arbeta med affärsresebyrån Egencia. Läs hela artikeln
Was this content helpful?
0