Skip to main content

Hantering av affärsresor: Därför är datavisualisering värt miljontals dollar

4 min
Posted: 13 August 2018
Topics: Blogg
unleash_data_visualization_blog.jpg
Data blir ett allt viktigare verktyg vid förhandlingar. Fokus har ändrats och data som tidigare mest användes för att manipulera siffror i rubriker kan numer ge en detaljerad korrelationsanalys. Travel Managers och inköpare är intresserade av information om totala utgifter, efterlevnad av resepolicy, utvalda bokningskanaler, missade besparingar, perioder för tidig bokning och andel onlinebokning i olika aspekter.
Det ökade dataflödet har lett till nya utmaningar:
  • Hur kan du sluta fokusera på hur stora datavolymerna är och istället försöka förstå den data du faktiskt har?
  • Hur kan du identifiera viktiga datapunkter som kan leda till stora förbättringar i ditt affärsreseprogram?
  • Hur kan du kommunicera med företagsledningen på ett effektivt sätt för att få gehör för dina idéer?
Det är utmaningar som du enklast tar dig an med hjälp av teknologi för datavisualisering.

Visste du att människans hjärna bearbetar bilder snabbare än text?

Forskning från MIT visar att en bild kan bearbetas och meddelandet förstås på så kort tid som 13 millisekunder, vilket är mycket snabbare än text. För de av oss som ägnar stora delar av våra arbetstimmar åt att stirra på kalkylblad kan det vara mycket viktigt. Här kommer ett exempel. Har du någonsin försökt förklara vilken typ av musik du tycker om att lyssna på och när du lyssnar på den? Eller ens tänkt på det? Du kan ägna flera timmar åt att förklara att du älskar att lyssna på klassisk musik på morgonen, rockmusik efter arbetet och elektronisk musik när du går ut. Eller så kan du på bara några minuter skapa en bild över ditt ”musik-DNA” som visar vad du verkligen lyssnar på och som är enkel att dela med andra. Det är precis vad musikplattformen Deezer erbjuder sina användare. Varför ska du behöva förvänta dig något annat under andra omständigheter, som till exempel när det gäller hur ditt företags affärsreseprogram presterar? Reseföretag har använt den här teknologin för att förbättra sina resultat i många år, och nu finns denna teknologi tillgänglig även för Travel Managers. För hantering av affärsresor kan fördelarna med datavisualisering vara avgörande. Sofistikerade och visuella analysplattformar innebär att alla – Travel Managers, reseinköpare, ekonomichefer och företagsledningen – kan spara tid och förmedla den djupare innebörden av resedata på ett enkelt sätt. Travel Managers som inte har mycket tid över kommer snart att kunna förlita sig på verkligt prediktiva analyser som använder data och information om tidigare beteenden för att skapa prognoser om framtiden. Oavsett om du vill övertyga en linjechef eller någon i företagsledningen kan datavisualisering som bygger på detaljerad och konsoliderad data hjälpa dig att visa vad just denna resestatistik innebär.

Bättre hantering av affärsresor med hjälp av datavisualisering och prediktiv analys

Syftet med dataanalyser är i slutänden att skapa prognoser och optimera för framtiden. Detta gäller oavsett om du är en idrottsfantast som försöker förutsäga vem som kommer att vinna nästa fotbolls-VM eller om du är en yrkesman som slår fast nästa kvartals budget. Statistiker som arbetar för försäkrings- och pensionsföretag har alltid vetat att de är specialister på att sammanställa komplex data från en mängd olika källor för att skapa prognoser och beräkna sannolikheten för framtida händelser, vilket har gjort det möjligt för dem att ta ut premier som leder till vinster för deras företag. Som reseinköpare kan du uppnå liknande resultat utan att behöva ägna flera år åt att ta en examen i statistik. Datavisualisering kan tillhandahålla en tydlig översikt över hur ditt affärsreseprogram presterar och visa vad det faktiskt kostar. Det kan hjälpa dig att se dolda mönster, hitta nya besparingsmöjligheter och inspirera till idéer för att öka efterlevnaden av resepolicy. När du ser hur förändringar i ditt program kan påverka resultaten kanske du frågar dig själv:
  • Vad händer om jag förkortar perioden för tidig bokning från 14 till 7 dagar?
  • Hur skulle det vara om andelen onlinebokningar för mitt hotellprogram var 85 % i stället för 80 %?
  • Hur påverkar detta mina totala utgifter och potentiella besparingar?
Om du snabbt kan få svar på de här frågorna kommer du att förbättra kapitalavkastningen för din inköpscykel. Du kommer även kunna visa hur din hantering av affärsresor skapar värde och du kan skapa ett viktigt strategiskt verktyg för företaget. Det är dags att vidareutveckla det gamla uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord... och kan vara värd miljontals dollar”. I alla fall om man är Travel Manager!
Was this content helpful?
0