Skip to main content

Vilka är framtidens inköpslösningar ?

Vilka är framtidens inköpslösningar ?

2 min
Publicerades: 20 April 2021
Strategic Sourcing And The Procurement Process

Inköpsprocesserna har förändrats när det gäller val av leverantörer och prissättning

Inköpsteamens roll har utvecklats och omfattar nu riskhantering, kvalitetskontroll, innovation och strategisk utveckling. Det är nu inte bara en inköpsprocess, utan ett strategiskt initiativ för att anlita leverantörer som även omfattar utvärdering av leverantörernas programvara för inköp och hantering av kontrakt.

Inköpsteam måste både hantera inköpens funktioner och själva inköpsprocessen. När så många funktioner – och arbetsflöden och livscykler – måste identifieras, är det ännu viktigare att de inköpsansvariga väljer rätt verktyg och teknologier.

Enligt en färsk studie från WBR Insights investerar de flesta ledare inom inköp mindre än 50 % av sina budgetar på framtidsteknologier som artificiell intelligens, maskininlärning, robotiserad processautomatisering, kognitiva inköpsverktyg osv.

60 % av företagsledarna i studien sade att kostnadsbesparingar är särskilt viktiga för dem – en ökning med 39 % jämfört med föregående år. 80 % av ledarna inom inköp sade att 26–50 % av deras nuvarande inköpsprocesser är automatiserade, vilket är relativt lite för företag som vill effektivisera arbetsflöden och funktioner.

Resebranschen förändras snabbt, så hur kommer inköp att göras i framtiden?

För att få ett svar på den här frågan intervjuade WRB Insights 30 inköpschefer i hög position, av vilka en tredjedel hanterar mer än 10 miljarder USD i totala utgifter.

Ladda ned hela rapporten för mer information om:

  • Vilka teknologier som inköpsteamen investerar i
  • Vilka aspekter av inköp som det är vanligast att företagsledare vill förbättra
  • Hur företag kan minska riskerna för störningar i leverantörskedjan
  • Hur viktigt snabba handlingar är för framtidens inköp
  • Hur du får företagsledningen att ställa sig bakom strategiska inköp
  • Hur snabba handlingar och teknologiska initiativ kan hjälpa dig hitta rätt inköpslösningar

Ladda ned rapporten nu om du undrar hur du kan skydda din leverantörskedja mot störningar och förbereda dig inför framtiden.

Var detta innehåll användbart?
0

Ladda ned rapporten: