Skip to main content

Skapa en grundläggande resepolicy för kriser och därefter

Skapa en grundläggande resepolicy för kriser och därefter

1 min
Publicerades: 17 November 2020
Effective Corporate Travel Policy

En strukturerad resepolicy är en grundläggande byggsten i ditt affärsreseprogram. Historiskt sett har resepolicyer främst använts för att hantera kostnader och kontrollera resebudgeten. Nu för tiden spelar resepolicyn även en viktig roll för att minska risker och värna om resenärernas välmående.

Vi har framställt en komplett guide för att hjälpa dig skapa en grundläggande resepolicy som kan vara till nytta under den rådande krisen och därefter.

Hämta guiden med tips steg-för-steg om följande:

  • Koppla dina policymål till företagskulturen för att se till att riktlinjer och restriktioner som du skapar möter rätt behov
  • Skapa policymedvetenhet – kommunikation med hela företaget är steg ett, men det slutar inte där
  • Driv upptag och policyefterlevnad genom en utmärkt bokningsupplevelse
  • Justera policyn till rätt nivå av flexibilitet och kontroll för flyg, hotell, tåg och hyrbilar
  • Identifiera krav för resegodkännande för lägre risker och ökad synlighet
  • Optimera ditt reseprogram för ständiga förbättringar

Hämta guiden nu och utforma ett fruktsamt affärsreseprogram för de kommande åren.

Var detta innehåll användbart?
1

Ladda ner guiden