Skip to main content

Affärsresor som besparingsmöjlighet

Så bidrar affärsresor till en kostnadsmedveten kultur

1 min
Publicerades: 05 July 2019
Affa%CC%88rsresor.jpg

Affärsresor är en viktig del av ett företags kultur. Affärsresandet bör reflektera organisationens värden, ambitioner och målsättningar.

Om ditt företag har en kostnadsmedveten kultur ska affärsreseprogrammet leda till besparingar och mervärde i så gott som alla sammanhang. Affärsreseprogram kan ge mervärde till företaget på många olika sätt, till exempel följande:

  • Upptäcka besparingar genom rapportering.
  • Ge tillgång till resepolicyn via en lätthanterad plattform.
  • Öka motivationen och produktiviteten genom att underlätta det administrativa arbetet. 
  • Genom ett brett utbud av reseinnehåll ge tillgång till ett stort antal alternativ som både är prisvärda och passar resenärernas behov.

Men det är inte allt. Ladda ned rapporten idag och lär dig hur affärsresor kan leda till en kostnadsmedveten kultur i din organisation.

Var detta innehåll användbart?
0

Ladda ned white paper: