Skip to main content

Förnya företagets affärsreseprogram 2021

1 min
Posted: 19 April 2021
 Woman smiling working at laptop

År 2020 förändrade hur hela världen arbetar. Det förändrade även affärsresebranschen. BTN Group i samarbete med Egencia genomförde en bred enkätundersökning bland Travel Managers och intressenter på chefsnivå för att ta reda på vad företag tänker om affärsreseprogram idag och inför framtiden.

Den viktigaste punkten: mycket har förändrats

63 procent av deltagarna svarade att deras affärsresor har förändrats för alltid till följd av coronaviruspandemin, och affärsreseprogram spelar en stor roll. Andelen deltagare med affärsreseprogram ökade med 13 procent från 2019 till 2021.

Ladda ner den fullständiga vitboken för att lära dig mer om trender inom affärsresor, som:

  • hur drastiskt engagemanget på ledningsnivå har ökat när det handlar om affärsreseprogram och resepolicy
  • hur säkerhet har ersatt besparingar som högsta prioritet
  • hur samarbeten och utbud förändras för att bättre uppfylla dagens behov
  • var hållbarhet och teknologi hamnar i prioriteringsordningen
  • vad företag gör för att få igång resandet igen.
Was this content helpful?
0

Ladda ner vitboken :