Skip to main content

Behåll kvalificerad personal med hjälp av affärsresor

Resekultur: ett sätt att rekrytera och behålla personal

2 min
Publicerades: 24 September 2019
hbr-report-2-landing-page.jpg

När det är stor konkurrens om kvalificerad personal är det viktigt att ha en stark resekultur som kan hjälpa dig sticka ut från konkurrenterna. Det innebär att du måste prioritera en resekultur som ger anställda tillräckligt med frihet för att möta nya potentiella kunder, befintliga kunder och partner samt samarbeta med kollegor ansikte mot ansikte. Enligt en ny rapport från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia ser företag med en stark resekultur en dubbelt så stor förbättring i utvecklingstakten för andelen nöjda medarbetare jämfört med företag med svaga resekulturer. En stark resekultur kan hjälpa anställda att bli produktivare, prestera bättre och känna sig mer tillfreds med sitt arbete. Rapporten visar även att en tredjedel av alla företagsledare skulle överväga att byta företag till en konkurrent med en starkare resekultur, vilket visar att affärsresor tydligt påverkar de anställdas värdering av företaget. Ladda ned rapporten och läs om:

  • hur en stark resekultur kan vara avgörande när det handlar om att rekrytera och behålla kvalificerad personal
  • de viktiga komponenterna i en stark resekultur
  • de främsta hindren som står i vägen för företag som vill skapa starka resekulturer, samt hur du undviker dem
  • kreativa resestrategier som hjälper företaget att rekrytera och behålla kvalificerad personal och samtidigt leder till besparingar
  • vad resebeställare och Travel Managers kan göra idag för att skapa en stark resekultur för framtiden.

Läs rapporten idag för att lära dig mer om hur en stark resekultur kan ge ditt företag konkurrensmässiga fördelar när det gäller att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Var detta innehåll användbart?
0

Läs rapporten: