Skip to main content

M&A: 5 steg för att omforma ditt affärsreseprogram

M&A: 5 steg för att omforma ditt affärsreseprogram

2 min
Publicerades: 11 February 2019
19EG619_MA_options_310119_v02.jpg

Det är svårt att säga någonting med säkerhet när det kommer till affärer idag. Vi kan ta företagsstrukturers stabilitet som exempel. The Financial Times  rapporterade i september 2018 att ett globalt rekord för företagsförvärv och -överlåtelser (M&A) hade nåtts, med affärer på 3,3 biljoner USD.1 Det är en ökning på 39 procent jämfört med 2017, bara under de nio första månaderna i 2018.

Drivkrafter bakom denna trend är viljan att sänka kostnader genom att förstärka verksamheten, viljan att befinna sig på en konkurrenskraftig nivå på en global marknadsplats och gynnsamma regulatoriska miljöer (dvs. svaga konkurrenslagar) på vissa platser, som i USA. M&A påverkar alla branscher, och företag av alla storlekar. Vi brukar föreställa oss att företagsförvärv endast är något som rör större organisationer, men i verkligheten sysslar företag av alla storlekar med M&A.

Små företag köps upp av större företag. Mellanstora företag går ihop. Stora företag går ihop för att bli ännu större. Större enheter delas i mindre enheter och så vidare. Detta innebär att internt kan företagsförvärv ha en stor effekt på globala upphandlingar, särskilt för reseavdelningar. Omstruktureringen som sker när två företag slås ihop kan vara lite stökig.

För att hjälpa dig att anpassa dig till oundvikliga förändringar som sker vid förvärv och överlåtelse har vi bett våra kunder att dela sina tips för denna typ av övergång. I artikeln kan du läsa om hur de ser på anpassningar av affärsreseprogram när företag har slagits samman med en ny enhet:

  • Hur du identifierar steg som behöver tas för att omstrukturera din verksamhet under företagsförvärv och -överlåtelser.
  • Hur du bygger ett starkare affärsreseprogram.
  • Varför resenärernas nöjdhet kan leda dig i rätt riktning.
  • Hur din affärsresebyrå, även från en teknisk synpunkt, kan skapa ett välfungerande affärsreseprogram.

Ladda ner artikeln idag för att förstå hur du kan omstrukturera ditt reseprogram efter förvärv eller överlåtelse.

1. “Global M&A activity hits new high,” Financial Times, 27 sept. 2018, https://www.ft.com/content/b7e67ba4-c28f-11e8-95b1-d36dfef1b89a.    

Var detta innehåll användbart?
0

Hämta vitboken