Resekultur: Dina fördelar inom innovation och tillväxt

Posted: 13 February 2020
Topics: Blogg
Colleagues-discussing-business-travel1.jpg
Möten ansikte mot ansikte har aldrig varit så viktiga som nu. I en tid då det är enklare än någonsin att kommunicera digitalt har personliga möten blivit en konkurrensfördel. Att skapa en företagskultur som investerar i affärsresor kan leda till förbättrad innovation, ökad tillväxt och bättre resultat i allmänhet. En rapport från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia visar att företag med en stark resekultur är bättre utrustade för innovation (med snabbare tid till marknaden) än företag utan en stark resekultur. ”Affärsresor möjliggör globalisering och tillväxt”, förklarar Caroline Strachan, Managing Partner på Festive Road. Ladda ned rapporten för att få värdefulla analyser om hur en stark resekultur kan ge ditt företag fördelar inom innovation och tillväxt. Höjdpunkter i rapporten:
  • Hur en stark resekultur kan främja samarbete och innovation
  • De många sätt på vilka personliga möten leder till innovation och tillväxt
  • Empatins viktiga roll när det gäller innovation
  • De viktiga komponenter som skapar en stark resekultur
  • De främsta hindren som står i vägen för företag som vill skapa starka resekulturer, samt hur du undviker dem
Läs rapporten idag för att lära dig mer om hur en stark resekultur kan ge ditt företag fördelar inom innovation och tillväxt.

Läs rapporten