Skip to main content

Godkänna affärsresan? Nej tack, vi är svenskar

5 min
Posted: 03 May 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
Egencia-travel-policy-insights-infographic-image.jpg
Svenska affärsresenärer intar en unik förstaposition i världen i att inte behöva godkännande av affärsresor. Jämfört med andra länder behöver endast åtta procent av svenska affärsresenärer ansöka om och få godkännande innan de kan ge sig iväg.  
Stockholm, 3 Maj 2018 – Egencia, ett ledande globalt travel managementföretag (TMC), presenterar nu Egencia Travel Policy Insights: Global Air Edition, en rapport som belyser trenderna relaterade till företags resepolicy för luftburna affärsresenärer runt om i världen*. Resultaten visar ett antal huvudtrender gällande godkännandeprocessen, i vilken grad resenären kan välja resor i premiumklasser, bokningsbeteende, samt vilka veckodagar som är mest frekventa för både bokning och resande. Rapporten visar även att resenärers nöjdhet, möjlighet till produktivitet på resan och viljan att behålla talangfulla medarbetare är faktorer som påverkar företagen vid utformning av deras resepolicy. Men många företag har ingen resepolicy alls.
"På Egencia hjälper vi företag som vill tillämpa ett gemensamt system för hantering av affärsresor. Att införa en bra resepolicy är grundläggande för en sådan förändring, men problemet är att de ofta inte har något att jämföra med. I denna rapporten tittar vi närmare på och jämför vår egen data för att skapa oss en uppfattning om hur resepolicyer runt om i världen är utformade och varför de är utformade som de är", säger Michael Schüller, vd på Egencia i Sverige.
Svenskar väntar inte på att få resan godkänd
Utifrån ett globalt perspektiv tenderar företag att ge sina resenärer friheten att göra egna val gällande resor utan att först behöva ansöka om godkännande. Sverige sticker dock ut med sina resultat då endast åtta procent behöver få ett godkännande i linje med företagets resepolicy innan de kan resa. Det är en stor skillnad jämfört med det globala genomsnittet där motsvarande siffra är 45 procent. Företag vill hitta en balans mellan att använda riktlinjer för godkännandeprocessen för att förhindra oönskat beteende och en enkel bokningsprocess genom att ta bort kravet på godkännande av resor i förväg.
35 procent av svenskarna får resa i premiumklasser
Globalt sett görs majoriteten av de luftburna affärsresorna i ekonomiklass. Detta omfattar även premiumekonomi. Många företag ger sina resenärer möjligheten att välja första- eller businessklass beroende på resans längd (längden på resan definieras som mellan fyra till tio timmar). Omsatt i typ av resor så får 35 procent av svenskarna välja premium vid utrikes och 26 procent vid inrikes. Att resenären ska ha en bekväm resa är den främsta drivkraften till att tillåta resor i premiumklasser. För företagen handlar det inte om att ge medarbetaren någon form av VIP-status utan snarare för att ge medarbetaren de bästa förutsättningarna för komma fram till sin destination utvilad och redo att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.
Svenskar, tyskar och britter planerar mest
Ett typiskt inslag i en resepolicy är kravet på att beställa flygbiljetter i god tid. Den nyligen publicerade ARC/Expedia rapporten visar hur Egencias kunder har förändrat sitt beteende till att ha längre framförhållning på sina bokningar. Svenska affärsresenärer, liksom affärsresenärer från Tyskland och Storbritannien, är de som oftast planerar sina resor i förväg. Men trots kravet på tidig planering så tillåts och sker fortfarande sista-minuten-resor. Fördelen med att boka på den mest prisvärda dagen hamnar oftast längre ner på prioriteringslistan för företag med en strikt resepolicy. Emellertid så kan den billigaste dagen vid bokning av sista-minuten-resor vara avgörande för om resan blir av eller inte. Speciellt gällande resor i premiumklasser. Data från Egencia och ARC-undersökningen visar att söndagar är de dagar då affärsresenärerna kan få bäst pris på premiumresor. Dock är måndagar och tisdagar de bästa vardagarna att boka premiumresor då de ger störst valmöjlighet, men då är å andra sidan priset på resorna 25 procent högre än på söndagar. En resepolicy som tillåter anställda att boka sina resor online när som helst kan innebära ökad komfort eftersom den anställda kan boka en premiumresa för mindre pengar under helgen.
Bleisure eller inte
Över hela världen är måndagar dagen då både premium- och ekonomiklassresenärer föredrar att resa. Skälet är enkelt, de har då veckan framför sig att utföra sitt arbete och kan vara tillbaka innan helgen. Dock har resor i anslutning till helger en tendens att leda till ledighet på affärsresedestinationen, något som kallas “bleisure”. Den senaste undersökningen om Egencias resenärer visar att 68 procent av alla globala affärsresenärer väljer minst en “bleisure”-resa per år. Resenärer som valt premiumklass väljer med två gånger större sannolikhet att stanna kvar på sin destination över lördagen. Internationella resor har också en tendens att förlängas till att omfatta helgen. 20 procent av alla internationella resenärer stannar över lördagen jämfört med nio procent av de som reser inrikes. Företag bör därför överväga en policy som definierar ansvaret för kostnader och säkerhet under den lediga delen av affärsresan. * Resultaten är baserade på Egencias undersökning från september 2017 om globala resepolicyer och resenärers bokningsbeteenden online och off-line. Egencias Travel Policy Insights-rapport har hämtat data från Expedia/ARC 2018 Air Travel Outlook Report, publicerad i december 2017. Rapporten visar hur företag globalt hanterar resepolicyer gällande flyg.  
Om Egencia Egencia får varje affärsresa att räknas för både resenärer och Travel Managers. Affärsresebyråns branschledande digitala plattform förenklar processen att planera, boka och hantera affärsresor. Genom att förlita sig på de senaste, datadrivna insikterna från Egencia, ligger företagen ett steg före och kan göra val som är anpassade till affärsresenärens preferenser och företagspolicy. Ett dedikerat team av resekonsulter står redo att assistera vid varje steg på vägen, när och var som helst. Egencia har små, medelstora och multinationella kunder i mer än 65 länder. För mer information om Egencia, besök www.egencia.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn. Du kan också följa med på vår blogg. © 2018 Expedia och Egencia, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Egencia och Egencias logotyp är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Presskontakt Annie McElroy-Arnaud | PR Manager, Europe | a.mcelroyarnaud@egencia.com | +33 1 73 01 02 21 Carsten Carlsson | Hill+Knowlton Strategies |  carsten.carlsson@hkstrategies.com | +46 708 93 50 22