Affärsresetrender – oktober

Posted: 26 November 2020
Travel Manager Uses Business Travel Trend Data

Så här använder du Egencias trenddata

I samband med att de dynamiska omständigheterna kring covid-19 utvecklas runtom i världen har företag många reserelaterade beslut att fatta. Egencias uppdrag är att hjälpa dig att ta välgrundade beslut med hjälp av vår trendspårare för affärsresor.

Nedan hittar du verklig data om affärsresor i olika delar av världen. Informationen har hämtats från våra system, anonymiserats och aggregerats, så att större trender framgår samtidigt som kunduppgifterna hålls skyddade. Datan reflekterar bokningar som redan har gjorts. Vi kommer att uppdatera informationen i samband med att den globala ekonomin och affärsresemiljön fortsätter att röra sig framåt.

Industry-Returning

I vissa fall har definitioner stor betydelse. Datan på branschnivå visar till exempel de branscher som reser, snarare än de som förbereder sig på att resa. Distinktionen har att göra med hur företag i en viss bransch använder våra system. Ett företag som reser genomför bokningar. Ett företag som förbereder sig på att resa justerar sina resepolicyer i våra verktyg för att ta hänsyn till nya strategier, men de bokar inte än. Företag som förbereder sig på att resa blir till slut företag som bokar resor.

Vi uppmuntrar Travel Managers att använda denna information för att diskutera med och ge råd åt företagsledningen kring beslut som rör återupptagandet av affärsresor. Detta kan du göra på ett självsäkert sätt, med stöd från data. Du hittar de aggregerade uppgifterna nedan för vidare analys.

Fem viktiga punkter att ta till sig från den här omgången av data

  1. Länder som införde reseförbud tidigt är först med att börja resa igen. I diagrammet om vilka länder som återhämtar sig kan du notera hur ofta Indien, Kina och Västeuropa förekommer i kategorin för internationella resor samt överlag. Några avvikelser till denna breda trend är värda att lägga märke till. Sverige rankas högt när det gäller inrikesresor men mycket lägre inom internationella resor. Denna kontrast har sannolikt påverkats av hur Sverige har valt att undvika allmänna karantäner i sitt hanterande av viruset, även om detta tillvägagångssätt har väckt oro i andra länder. USA ligger lågt vad gäller internationella resor men har tillräckligt många inrikesresor för att hålla en hög position i den globala rangordningen.
  2. Resandet ökar i alla branscher, och segmenten för tillverkning och affärstjänster börjar resa igen snabbare än andra. Observera att kategorierna som vi har utformat är breda. Den ena inkluderar företag som tillverkar fysiska produkter eller installerar system, och den andra inkluderar företag som får saker att hända inom verksamheter, såsom konsulter av olika slag. I dessa kategorier kan det även finnas olika typer av uppbyggd efterfrågan på nödvändiga resor, till exempel från fabriksingenjörer, IT-konsulter som installerar system samt advokater och rådgivare som genomför affärer eller andra aktiviteter som kanske hejdades tidigare under 2020. På ett liknande sätt visar datan att mjukvarubranschen ligger i framkant när det gäller att förbereda sig på att resa igen. Detta kan eventuellt vara relaterat till vågen av aktiviteter inom tillverkning och affärstjänster.
  3. Storstäder är de främsta destinationerna. Föga förvånande samlas ekonomisk aktivitet i storstäder och kan sträcka sig ut till förortsområden. Stora flygplatser i städer kan vara viktiga resmål för många branscher. Datan visar låg aktivitet på små flygplatser, vilket sannolikt är kopplat till ett litet antal bokningar med lågprisbolag. Utöver att stora flygplatser drar fler besökare i allmänhet är det möjligt att de betraktas som bättre förberedda för covid-19 än mindre terminaler.
  4. Resenärer bokar oftare mindre boenden än tidigare. Resenärer väljer att boka bed and breakfast eller lägenhet istället för större hotell i högre grad än väntat – särskilt i Europa. Även om hotell fortfarande tar emot större delen av alla bokningar globalt sett, väljer en del av resenärerna mindre och privatare boenden som sannolikt inte har lika många besökare.
  5. Både vistelselängden och antalet dagar resan bokas i förväg är på väg ner. Detta kan möjligen antyda om att affärsresandet börjar uppvisa en normaliserande trend. Enkelt uttryckt åker resenärerna någonstans, gör sitt jobb och återvänder hem – ungefär som de gjorde före covid-19. Om detta fortsätter och trenden bekräftas, står det i kontrast till andra observationer i resebranschen som helhet, där resor tenderar att bokas långt i förväg. Det kan till exempel röra sig om folk som planerar en drömsemester efter en karantän eller hittar en exotisk plats där de kan jobba på distans.

Observationer och punkter att hålla ögonen på

Affärsresorna ökar, men från ett litet ursprungsvärde. Eftersom det här är vår första rapport om trender i vår data kommer vi att hålla utkik efter förändringar i affärsresandet utifrån det här basvärdet. En stadig ökning har implikationer för den globala ekonomin och kan påverka strategiska diskussioner i styrelserum. Som vi nämnde ovan är det även värt att spåra mätvärden som förköpsperiod och vistelselängd för att utvärdera hur affärsresandet normaliseras.

Dessa uppgifter visar tydliga tecken på att flexibilitet bland resenärer är viktigt för att nystarta och bibehålla affärsresandet. Policyer kan behöva uppdateras för att möjliggöra denna flexibilitet, genom att till exempel tillåta bokning av bed and breakfast istället för hotell som en del av policyn.

Travel Managers måste fortsätta att hålla sig informerade om hur olika länder, där företagets viktigaste resmål befinner sig, hanterar covid-19. Här ingår att hålla koll på offentlig hälsoinformation och andra relaterade åtgärder.

Hur resebranschen anpassar sig 

Utöver att hålla koll på Egencias trendspårare för affärsresor kan du läsa intervjuer med branschledare, såsom den här med Cyril Ranque. Han delar med sig av sitt perspektiv av hur resebranschen anpassar sig efter covid-19 och utvärderar gamla processer och antaganden. 

Läs intervjun och mer information om trender.

Mer resurser och information 

I samband med att affärsresorna återupptas är Travel Managers involverade i många olika typer av diskussioner inom företaget. Egencia har förberett en mängd olika verktyg samt information som kan hjälpa Travel Managers att föra dessa diskussioner.

Behöver du en uppsättning detaljerade kurser som ger rådgivning om affärsresor i en krissituation? Delta i Egencias Business Travel Management Academy.

Behöver du allmän information om covid-19 runtom i världen? Titta på dessa resurser:

Förbereder du dig på att börja resa igen? Få tillgång till en guide som hjälper dig att förbereda dig inför att anställda på ditt företag börjar resa igen och verksamheten börjar återupptas. Här ingår:

  • hur du förbereder dig för affärsresor i det nya normaltillståndet
  • hur du planerar om företagets affärsreseprogram
  • hur du uppdaterar policyn för affärsresor
  • hur du får affärsreseprogrammets budget att räcka längre.

Har du redan börjat resa? Bland Egencias resurser och lösningar finner du:

Lägg till den här sidan bland dina bokmärken för att hålla koll på trenderna i samband med att affärsresandet fortsätter att återupptas.

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.