Skip to main content

Resa igen guide

Dark-Background-Image
Dark-Background-Image

Är du redo att börja resa igen?

Egencia hjälper dig varje steg på resan. Använd resurserna på den här sidan för att se till att du är förberedd när resenärerna börjar resa igen. Innan du börjar kan du se vilka branscher som reser, vart de reser och vilka rutiner som har ändrats med hjälp av Egencias trendspårare för affärsresor.

Learn the fundamentals of managing business travel

Lär dig grunderna i affärsresehantering

Här är det viktigaste du behöver veta när resenärerna börjar resa igen om du inte prioriterar att hantera affärsresor och har ont om tid: 

 • Checklista: när resandet återupptas. Nu när ditt företags personal börjar resa igen har vi sammanställt en checklista med fem steg som du kan ta för att vara proaktiv och förbereda dig. Dela även denna snabbkurs om resebokning med Egencia med dina resenärer.
 • Egencia Travel Advisor. Utvecklingen inom resebranschen är konstant, och ofta mycket snabb. Egencia har därför lanserat en ny funktion i bokningsverktyget: Egencia Travel Advisor. Den här funktionen ger dig aktuell information om reseråd och hälsoriktlinjer som rör covid-19, som baseras på platserna i resenärernas resplaner.
 • Lansera företagets affärsreseprogram på nytt. En nylansering av affärsreseprogrammet är ett utmärkt sätt att påminna användarna om hur de bokar affärsresor på Egencia och förbättrar efterlevnaden av företagets resepolicy. Följ den här guiden så kan du vara säker på att du inte missat något.

Ta din expertis till nästa nivå. Bläddra ner för mer avancerade resurser om att återuppta resandet.

Steg 1: Förbered dig för – och ta dig an – Travel Managerns växande roll

Affärsresandet har förändrats avsevärt det här året, och i samband med detta har även Travel Managerns roll utvecklats. Risk- och utgiftshantering har stigit i prioritet, och nu håller även den högsta företagsledningen ett öga på företagets affärsresor.

Här följer några sätt att förbereda dig och samla relevant kunskap för den nya inriktningen:

LÄS MER

Prepare for – and step into - the evolving role of travel manager
Step 2: Become an expert at managing risk by leveraging your travel policy

Steg 2: Bli expert på riskhantering genom att dra nytta av företagets resepolicy

Startpunkten för riskhantering är att definiera företagets nya reseriktlinjer och implementera dem i resepolicyn genom att följa de här tre stegen:

LÄS MER

Light grey under the wing

Stötta resenärernas välmående och minska risken

Egencia® Travel Advisor hjälper dig optimera dina säkerhetsstrategier. Du och dina resenärer behöver bara logga in för att få
reseinformation om olika sorters kriser, oavsett om det har att göra med pandemin, dåligt väder eller oroligheter i samhället.

Steg 3: Hjälp resenärerna att känna sig trygga och bekväma

Även om de anställda ser fram emot att få träffa kollegor och kunder ansikte mot ansikte igen känner de sig förmodligen även oroliga över att börja resa på nytt. En av dina uppgifter som Travel Manager är att se till att resenärerna känner sig säkra, trygga och omhändertagna genom hela resan.

Lär dig mer om hur Egencia kan hjälpa resenärerna när de bokar, när de reser och i ännu fler sammanhang. Dela även denna snabbkurs om resebokning med Egencia med dina resenärer.

LÄS MER

Step 3: Help your travelers feel confident and comfortable
Step 4: Mitigate risk and control spend by mandating your TMC

Steg 4: Begränsa risker och kontrollera utgifterna genom att göra affärsresebyrån obligatorisk

Om företaget bokar resor med flera olika resepartners eller webbsidor blir resedatan utspridd, vilket gör det svårare att hantera risker och optimera besparingar. Genom att göra det obligatoriskt för resenärerna att boka med Egencia blir det lättare att uppnå fyra viktiga mål:

 • hantera risker
 • förbättra företagets position inför leverantörsförhandlingar
 • optimera besparingar på ett smidigt sätt
 • hantera oanvända biljetter.

LÄS MER

Steg 5: Spåra och optimera affärsreseprogrammet

Som vi alla vet är det mycket i vardagslivet som är osäkert just nu, och så kommer det förmodligen att förbli ett tag framöver. Därför är det viktigare än någonsin att hålla koll på affärsreseprogrammets resultat, hur globala händelser påverkar resandet och vilka särskilda behov företaget har rörande affärsreseprogrammet. 

Lär dig mer om följande fyra steg:

 • Dra nytta av Egencias verktyg för riskhantering.
 • Ta fram ett system för att lämna och ta emot feedback.
 • Dela med dig och lär dig om rekommendationer kring covid-19.
 • Få tillgång till rapporter specifikt om covid-19.

LÄS MER

Step 5: Track and optimize your travel program

Hjälp till att informera om Egencia

Behöver du påminna ledningen och interna intressenter om allt som Egencia kan göra för organisationen? Läs mer om verktygen som Egencia erbjuder.