Skip to main content

Affärsresor kan börja igen och kom igång med tillåtna resor 2021

Kom igång igen med tillåtna resor för affärsresenärer

2 min
Publicerades: 19 April 2021
Business Travel Return

Sedan världshälsoorganisationen förra året förklarade att utbrottet av covid-19 var en pandemi har affärsreseindustrin och affärsreseprogram genomgått förändringar utan motstycke.

Antalet vaccinationer mot covid-19 stiger dock stadigt och optimismen ökar inför att återuppta affärsresor, så Travel Managers kan nu göra de sista förberedelserna för att komma igång med företagets affärsresor igen.

Nya utmaningar

Flygresor, hotellvistelser och biluthyrning har alla genomgått enorma förändringar, så Travel Managers står inför nya hinder när de sätter igång med att planera budget, ange företagets policyer för affärsresor och förbereda de anställda på att ge sig ut på resande fot igen. Nu måste Travel Managers utvärdera när och var de vill komma igång med personliga möten igen.

En förändring som Travel Managers kan fokusera på nu är att avgöra vilket värde en affärsresa medför för företagsstrategin som helhet. Travel Managers bör också kontakta företagets ledning, affärsresenärer och leverantörer för att definiera kortsiktiga och långsiktiga affärsreseplaner.

Festive Road erbjuder en ram för tillåtna resor för att utvärdera hur väl förberedd en organisation är för resor baserat på bestämmelser hos företaget, myndigheter och individer.

Delta i webbinarium

Det här webbinariet ger dig viktiga tips inför samtal med ledningen om vilka typer av personliga möten som är mest värdefulla för företaget. Du får dessutom information om hur Travel Managers kan införa en ram för godkännande av tillåtna resor.

Dessutom får du reda på följande:

  • Hur du definierar och identifierar tillåtna resor för hela företaget för att etablera hur pass redo företaget, individen och myndigheterna är för att återuppta affärsresor.
  • Hur du optimerar resandet för att skapa engagemang på hela företaget och förändra synen på affärsresor från att bara vara en kostnad till att erbjuda mervärde, vilket i sin tur ökar affärsreseprogrammets synlighet och värde.
  • Hur dynamiska godkännanden, uppdaterade resepolicyer och effektiv kommunikation med resenärer bäst verkställer tillåtna resor inom din organisation.

Talare:

Mike Orchard, Principal Consultant på Festive Road

Caitlin Deegan, Sr. Director of Product Strategy på Egencia

Vill du få mer info? Läs vitboken om att återuppta tillåtna resor för affärsresenärer.

Var detta innehåll användbart?
1

Ange dina uppgifter och titta nu