Skip to main content

Vikten av riskbedömning för resor

Travel Manager Performs Travel Risk Assessment
Travel Manager Performs Travel Risk Assessment

Riskbedömning för resor

En ordentlig riskbedömning hjälper dig att skapa policyer och rutiner som skyddar både affärsresenärerna och företaget.

Skydda företagets viktigaste tillgångar

Det finns inget som är viktigare för företaget än dess medarbetare. Genom att vara medveten om vilka potentiella rese- och säkerhetsrisker resenärerna kan utsättas för blir det enklare för dig att skydda dem – och företaget.

Det första du behöver göra är att se till att en stabil säkerhetspolicy finns på plats, som skyddar personalen mot reserelaterade risker, som till exempel naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar eller inre oroligheter. Det är viktigt att medarbetarna skyddas, vid bokningen, under resans gång och ända tills de kommer hem igen.

En omfattande guide om resenärers välbefinnande

People Working In An Office
Light-grey-mobility

Omvandla affärsreseprogrammet så att det uppfyller företagets specifika behov

Allteftersom affärsresandet förändras behöver även företagets affärsreseprogram göra det. Vår guide hjälper dig att upprätta mål och uppdatera företagets resepolicy så att den följer utvecklingen för affärsresor.

Woman Doing Travel Risk Assessment

Riskhantering för resenärer är en bra affär

Att skydda medarbetarna är bara ena sidan av företagets säkerhetsansvar. Den andra är att skydda själva företaget.

Alla organisationer är olika och därför är det viktigt att veta hur man gör för att hålla företaget säkert. Att analysera företagets affärsresemönster, hur resevarningar hanteras och kommuniceras till medarbetarna och vilka säkerhetspolicyer leverantörerna har upprättat, är en aspekt av riskbedömningen för resor. En annan är att utvärdera huruvida fler åtgärder behöver vidtas, som att införskaffa en reseförsäkring eller tillhandahålla utbildning på företaget som hjälper resenärerna att hålla hälsan i behåll under resan.

Så utför du en riskbedömning för resor

Resemeddelanden och reseråd

Som en del av företagets säkerhetsansvar är det viktigt att du hela tiden vet vad som händer och var resenärerna är.

För att hjälpa dig med detta har vi byggt in funktioner för resevarningar och meddelanden om högrisksituationer i vårt bokningsverktyg, både för resenärens avreseort och destination. Det gör att du och resenärerna kan ta rätt beslut och ändra resplanerna efter behov. Med Egencias resenärsspårning kan du dessutom lokalisera resenärerna var i världen de än befinner sig om en nödsituation skulle uppstå.

Titta på en video om resenärsspårning

Woman On Business Trip Hiring A Car

Med en demo får du se vad Amex GBT Egencias affärsreselösningar kan göra för dig.

Är du redan kund? Kontakta Amex GBT Egencias kundservice.