Skip to main content

Rekommendationer för ett hållbart affärsreseprogram

Fem sätt att göra affärsreseprogrammet mer hållbart

5 min
Publicerades: 26 October 2020
Sustainability-blog-image.jpg

Av Wendy White, CMO Egencia

Medan människor världen över blir intresserade av mer hållbara semester- och affärsresor, utforskar företag sätt att utveckla sina affärsreseprogram för att vara lyhörda för de anställdas känslor och uppnå målen för företagets samhällsansvar.

Om detta stämmer för ditt företag kanske du undrar vad ni kan göra. Vad behöver företaget göra för att inkludera medarbetarkultur, branschsamarbeten och samhällsansvarsprogram i utformningen av affärsreseprogram? En bra början är att samarbeta med en affärsresebyrå som återspeglar ditt företags värderingar.

På Egencia arbetar vi som ett koldioxidneutralt företag som en del av Expedia Group. Vi kompenserar för hela företagets koldioxidinverkan genom att plantera träd och ge stöd åt program för hållbar turism. Vi har egna högt satta gröna mål som är en drivande faktor för oss när det gäller att förstå och stödja era.

När din affärsresebyrå är på plats kan du börja arbeta med att skapa ett mer hållbart affärsreseprogram. Så här går det till:

Fem steg för att skapa ett mer hållbart affärsreseprogram

1. Var inte ensam om detta, skapa ett hållbarhetsteam

Människor i ditt företag har ett professionellt – och sannolikt också personligt – intresse av att bygga upp ett mer hållbart program. Se först till att du bjuder in personer från följande avdelningar till att delta: resor, HR, säkerhet, inköp och kommunikation. Planera möten där ni kan arbeta tillsammans för att besluta om kort- och långsiktiga mål och komma fram till hur ni ska uppnå dem.

2. Inkludera hållbara resor i dina policyer

Nu kan du återställa era resepolicyer med hjälp av ditt hållbarhetsteam. Ha alltid dina gröna mål i åtanke och fundera på om dina nuvarande policyer verkligen för dig närmare dem.

Titta på följande delar av ditt program:

 • Allmänna riktlinjer
 • Begränsa antalet resenärer per resa för att minska din miljöpåverkan och be om fler möten per resa för att dina resenärer ska få ut så mycket som möjligt av sin tid på resande fot
 • Begränsa antalet resor per månad, per resenär
 • Främja användningen av kollektivtrafik
 • Uppmuntra till användning av e-biljetter och appar för att undvika pappersavfall
 • Be dina resenärer att packa lättare bagage för att minska deras miljöpåverkan
 • Transport och boende
 • Flyg: Uppmuntra resenärer att boka direktflyg
 • Hotell: Lägg till anpassade platser och önskade hotell i ditt bokningsverktyg
 • Tåg: Be resenärer att överväga att välja tåg framför flyg för korta resor
 • Hyrbil: Uppmuntra användning av hybrid- eller elbilar

Om du redan är kund hos oss, glöm inte att flagga ovanstående önskemål med en tagg på Egencia. På så sätt kan du kommunicera era policyer och hjälpa dina resenärer att välja mer hållbara alternativ.

 

3. Sätt ihop rätt mix av leverantörer

Rätt mix av leverantörer kan hjälpa dig att uppfylla företagets miljömål. Det är viktigt att fråga och förstå vad dina reseleverantörer gör för att stödja hållbara resor. Fundera sedan på hur de kan påverka eller förbättra ditt programs egna hållbarhetsmål.

Här följer några tips:

 • Arbeta med Egencias konsultteam för att skapa och implementera ett hållbart hotellprogram
 • Ta fram ett system för att poängsätta leverantörer: Ställ riktade frågor i nästa anbudsförfrågning till hotell, eller använd rankningen från Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) för att identifiera lokala transportmöjligheter
 • Kartlägg dina önskade flygbolag, och räkna in en hög DJSI-rankning, koldioxidrapportering och kompensation
 • Byt till tåg och lokala transportalternativ som spårvagn och tunnelbana
 • Välj biluthyrningsfirmor som erbjuder hybrid- och elbilar

4. Fokus på rapportering

CO2-översikterna i Egencia Analytics Studio hjälper våra kunder att övervaka sitt affärsreseprograms miljöpåverkan. Informationen i översikterna är nyckeln till att förstå resultat och att mäta hållbarhet.

”Egencias CO2-översikt är fantastisk för oss. Den ger oss insyn i hur stor koldioxidinverkan vi har som företag. Den hjälper oss att förstå detta, så att vi sedan kan informera våra resenärer. Vi vill utbilda resenärerna om vilka effekterna är från långdistansflyg och resor i First, Business respektive Economy Class. Vi måste alla bidra i kampen mot klimatförändringar, och översikten ger oss data som vi kan använda för att påverka och ändra beteenden.”

– Michael McSperrin, Global Head of Facilities and Support Services på Alexander Mann Solutions.

Definiera KPI: er för programmets policyer så att du kan se era framsteg:

 • Resepolicy: Använd punkterna från avsnitt två (ovan) för att ange specifika, mätbara mål och fastställ hur du ska avgöra om de har uppfyllts
 • Leverantörer: Använd del tre (ovan) för att mäta om dina resenärer ofta använder de hållbara leverantörer du har föreslagit, växlar från flyg till tåg och väljer miljövänlig biluthyrning
 • Resenärernas välbefinnande: Inkludera funktioner som antal dagar per resa, antal nattflyg och hur långa körsträckor

5. Uppmuntra till hållbart beteende för resenärer och resebeställare

Informera dina resenärer om ändringar i affärsreseprogrammet och hjälp dem att bli miljömedvetna resenärer. Glöm inte att be om deras idéer här också; du har kanske en passionerad hållbarhetsexpert i ditt företag utan att ens veta om det.

Följ dessa tips:

 • Främja ansvarsfull konsumtion genom att t.ex. undvika avfall, använda alternativ till plast, återvinna och återanvända
 • Inkludera och främja hållbar politik inom ditt företags kultur
 • Övervaka och belöna hållbarhetsresultat

Kom igång

Från att definiera dina mål till att stödja rätt beteende bör du nu ha tillräckligt med information för att börja skapa ett mer hållbart affärsreseprogram. Börja med att samla ditt miljöteam för att få ut så mycket som möjligt av allas kunskap och idéer. Se sedan till att dina partners arbetar lika hårt som du; som Michael McSperrin säger ovan, ”vi måste alla bidra i kampen mot klimatförändringar”.

Läs mer om Egencias CO2-funktioner, upptäck sanningen bakom vanliga missuppfattningar om hållbart resande och lär dig hur du ska undvika dem.

Var detta innehåll användbart?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta vårt team.