Skip to main content

Det här gör Egencia för att främja hållbarheten

Posted: 12 April 2021
Woman In Eco-friendly Office With Reusable Cup

Egencia implementerar hållbarhet direkt i bokningsverktyget för affärsresor

Egencia och dess moderbolag Expedia Group strävar efter att vara en ledare när det gäller hållbara initiativ. Vi på Egencia är stolta över att vara entusiastiska ledare som inte bara gör som alla andra för att det förväntas av oss.

Vi talade med Katherine Cheng, Head of Global and Community Impact på Expedia Group, och Renaud Loizzo, Director of Product Management på Egencia, för att höra vad Egencia gör för att främja hållbarheten och hur detta arbete är positivt för våra kunders affärsreseprogram.

Vad gör Egencia för att hjälpa kunderna att uppfylla målsättningar om hållbarhet?

KC: Expedia Groups mål är att ge kunder, konsumenter och partners tillgång till de verktyg och den information de behöver för att fatta hållbara beslut om sina resor. Egencia har en unik möjlighet att hjälpa företag göra ännu större skillnad eftersom vi kan vägleda resenärernas beteenden på en större skala baserat på det som våra företagskunder vill lyfta fram för resenärerna. Vi kan även hjälpa dem att knyta kontakter med pålitliga partners om de vill gå ett steg längre.

RL: Ur ett produktperspektiv finns det två huvudsakliga steg man kan ta för att förbättra hållbarheten. Det första är att se till att vi ger Travel Managers tillgång till korrekt data om miljöpåverkan. Det gör vi genom vårt verktyg för koldioxidutsläpp i Egencia Analytics Studio.

Nästa steg är att bädda in sådan här information direkt i bokningsstegen, vilket verkligen kan leda till förändringar i resenärernas beteenden. Från ett hållbarhetsperspektiv är det här guldstandarden.

Vi har lanserat den här funktionen genom att visa hur mycket koldioxidutsläpp varje flygresa orsakar samt exempel på vad dessa utsläpp motsvarar. Till exempel visar vi hur många hem som kan förses med elektricitet eller hur många smartphones som kan laddas med den aktuella mängden energi. Informationen visas när resenären bokar och betalar sin resa, samt i e-postbekräftelser. Det här är dock bara en början. Den senaste tidens utveckling är särskilt spännande eftersom allting tidigare handlade om besparingar. Nu är våra kunder inte bara intresserade av besparingar, utan även av hållbarhet.

Vad gör Egencia för att vara ledande inom hållbarhet?

KC: Sedan 2017 har hela Expedia Group har kompenserat för sitt koldioxidavtryck från avfall, vatten och resor för alla anställda över hela världen. Det är vår grund. Att lyckas med detta är en fantastisk framgång, men det är bara det minsta vi kräver av oss själva.

Vi är ett reseföretag, och vi har en bredare syn på hållbarhet än bara det miljömässiga. Det handlar inte heller bara om att donera pengar. Hållbarheten är knuten till de samhällen och resmål som vår verksamhet berör. Vi har anpassat oss efter fyra grundpelare för hållbarhet: miljöarbete (återhämtning från katastrofer, återuppbyggnad och stabilitet), utveckling av samhällen, ekonomisk utveckling och ansvarsfulla resor. Vi har därför inlett ett samarbete med Unesco och slutit ett helt nytt typ av avtal som kretsar kring dessa fyra grundpelare för hållbara resor. Vi lanserade Unescos löfte för hållbara resor förra året och har just haft äran att meddela att Accor Hotels har valt att ansluta 96 procent av deras hotell till detta initiativ. Det här är ett branschledande initiativ som vi hoppas kan uppmärksamma vad hotell och andra arrangörer gör för att vara hållbarare. Samtidigt hoppas vi att det uppmuntrar alla aktörer på marknaden, stora som små, att binda sig till ett liknande löfte och ta sitt ansvar.

Vi försöker även vara kreativa i sättet vi leder initiativ för hållbarhet och se till att våra projekt gör verklig skillnad. Vi vet att vi kan få mer gjort genom att samarbeta med andra organisationer och myndigheter, och med människorna i samhällena som projekten påverkar. Detta för att skapa organiska initiativ som gör skillnad i människornas vardag.

I Karibien kunde vi till exempel se en brist på tillgång till utbildning och sjukvård efter den senaste tidens orkaner, och att dessa faktorer gjorde att människor tvingades lämna öarna. Bristen på elektricitet ledde till att skolor stängdes ner, och människor dog eftersom deras mediciner behövde förvaras i kylar. Så vi gjorde det möjligt för skolor och sjukhus att producera egen solkraft – sex skolor i Dominica och två på ön Saint John – och vi skapade ett system för kylkedjor för sjukhusen i Puerto Rico. Men många av dessa initiativ handlar även om stabilitet – att se till att samma problem inte uppstår nästa gång en orkan slår till.

RL: Vi ger även kunderna möjligheten att kompensera för koldioxidutsläppen som följer deras affärsresor genom våra partners, som Atmosfair och Climate Neutral Group (CNG). Det är ett annat sätt våra verktyg för koldioxidutsläpp kan vara till hjälp.

Vad har du att säga om klimatkompensation? Kan du förklara vad det är och vad Egencias inställning till det är?

KC: Klimatkompensation är när ett företag identifierar dess koldioxidavtryck och investerar i projekt som bidrar till att en lika stor mängd koldioxid tas upp ur atmosfären, för att skapa en ”koldioxidneutral” effekt. Det är här våra kompensationspartners kommer in i bilden. De skapar och granskar projekt, till exempel för att skydda regnskogar eller för att ge hushåll på landsbygden i utvecklingsländer tillgång till spisar som går på biogas eller solkraft. Fördelen är att dessa projekt ofta genomförs i utvecklingsländer som inte hade haft råd att genomföra sådana förändringar annars.

Vi är även intresserade av klimatkompensationsinitiativ som minskar effekter som vi inte kan kontrollera. Företagets hållbarhetsinitiativ går dock mycket längre än bara klimatkompensation.

Expedia Groups nya huvudkontor i Seattle är till exempel LEED-certifierat, med fokus på energieffektivitet och luft- och vattenkvalitet. Det utformades även med feedback från experter på vilda djur. Vårt huvudkontor är ett av de första i USA som har Salmon-Safe-certifierats.

För några år sedan skapade våra medarbetare ett nätverk för hållbar och miljövänlig utveckling i Expedia Group. Vi har nu över 470 medlemmar och 36 avdelningar i 22 länder. De skapar olika initiativ inom personalstyrkan. Till exempel har avdelningen i Springfield startat en bilpool, och i Amsterdam skapade man en video om att cykla till jobbet som blev mycket populär i hela företaget. Vi strävar ständigt efter att bli ett miljövänligare företag – på alla nivåer.

RL: När det gäller klimatkompensation och upptag av koldioxid är mer data alltid bättre. Just nu beräknar vi koldioxidutsläpp med statiska uträkningar, men vi arbetar för att ta fram mer dynamiska uträkningar som bygger på fler variabler när den data vi har blir allt mer detaljerad. För närvarande testar vi en ny produkt där kunderna kan se kostnaderna för klimatkompensation på våra flygbokningssidor. Det gör det möjligt för resenärerna att se en flygresas totala kostnader. Och det gör det även möjligt för företagskunderna att visa hur de arbetar för hållbarhet för sina anställda på ett tydligt sätt.

När fler av våra partners anpassar sig efter Unescos mål, och symboler som visar detta börjar användas i bokningsstegen, kommer det inte bara att hjälpa resenärerna, utan även skapa incitament för företagen själva att fatta hållbara beslut.

Vad är ditt råd till Travel Managers och resenärer som vill välja hållbarare alternativ?

RL: Ett sätt är att införliva hållbarhetsmål direkt i företagets resepolicy, till exempel genom att välja direktflyg istället för flyg med mellanlandningar.

Men det finns andra sätt att påverka resenärernas val i bokningsstegen. Travel Managers kan till exempel använda Analytics Studio för att identifiera korta flygresvägar som bokas ofta – till exempel från Paris till Marseille eller från New York till Washington D.C. – och därefter skapa ett anpassat meddelande som visas när en resenär vill boka den resvägen. Meddelandet kan vara något i stil med ”Det går även tåg för den här resvägen. Klicka här för att boka en tågbiljett istället.”

För hotell kan Travel Managers använda funktionen för egna noteringar för att visa en särskild symbol på hotell som har hållbara verksamheter.

KC: När det gäller hållbarhet har företagen och myndigheterna ett ansvar att agera. Men det har även konsumenterna. Vi vill ge Travel Managers tillgång till de verktyg, utbildningar och den information de behöver för att informera resenärerna om hållbarhet, så att de i sin tur kan fatta välgrundade beslut som uppfyller deras behov och motsvarar deras värderingar. Vi vill visa att det finns sätt att åka på affärsresor utan stor miljöpåverkan, och att vi gärna hjälper våra kunder med detta.

Se våra andra initiativ som hjälper dig åka på miljövänligare affärsresor.

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.