Inköpsdata i realtid gör det enkelt att påverka inköpskostnaderna för affärsresor

Företag runt om i världen använder sig av Egencia för att få tillgång till de verktyg, den teknologi och support vi har för att sänka kostnaderna som är knytet till affärsresor, öka efterlevnad av sin resepolicy och för att uppnå en direkt påverkan på sista raden i resultaträkningen. Våra kunder drar nytta av inköpsdata i realtid och skräddarsydd statistik för en kontinuerlig övervakning och förbättring av sitt inköpsbeteende.

Bättre insikt möjliggör högre efterlevnad av resepolicyn.

Egencia tar Travel Management-rapporteringen till en ny nivå. Dynamiska och interaktiva tabeller och diagram ger snabbt insikt om nya möjligheter till kostnadsbesparingar genom enkla men effektiva justeringar i inköpsstrategin. Data i realtid ger en tydlig översikt över förändringar i resmönster, resenärer som avviker och den ger nya möjligheter för förhandling av leverantörsavtal.

Inköpsstatistik som driver direkta aktiviteter

Egencia levererar konkreta och skräddarsydda inköpsrapporter. Med ett proaktivt agerande kan Travel Managers snabbt och enkelt upptäcka besparingsmöjligheter genom dagliga uppdateringar av såväl online-bokningar som bokningar gjorda genom personlig service. Dra nytta av omfattande rapporter som möjliggör detaljerade analyser eller titta på trenden och utvecklingen av ett bredare resmönster genom hela organisationen.

Egencia tar Travel Management-rapporteringen till en ny nivå.

En utgångspunkt för strategiska Travel Management beslut

Genom Intelligente kan vi ta fram mängder av rapporter i olika format och på olika organisatoriska nivåer. Från standard-rapporter med flygbolag, sträckor, destinationer och produkter till mer ingående analyser kring brukarandel i online, snittprisutveckling och benchmark-rapporter. Information som i sin tur ger ett bra underlag för strategiska Travel Management beslut.

 • ’Pre-trip’ rapportering

  Information kring bokade och biljetterade biljetter före avresa. Möjliggör ett proaktivt agerande för att komma åt policyavvikelser innan det är för sent.

 • Rapporter av besparing och missad besparing på flygbiljetter

  Dra nytta av rapporten för besparingar på flyg för att identifiera skillnader mellan priser för utställda biljetter och de dyrare alternativen med flexibla biljetter, för utbildning av de resande och öka förståelsen för resepolicyn. Du får även information om vilka besparingar företaget har "gått miste om" till följd av att medarbetare har valt flygbiljettpriser som är högre än det lägsta tillgängliga priset vid reservationstillfället.

 • Andel Online-bokningar

  Jämför och analysera biljetter som reserverats online jämfört med via affärsresekonsulter.

 • Bristande efterlevnad av resepolicyn:

  Antal och belopp på biljetter som inte reserveras i enlighet med företagets resepolicy.

 • Besparingar på hotell

  Användning av prioriterade avtalshotell. Hur många hotellnätter är bokade hos avtalshotell och grad av efterlevnad av resepolicyn.

 • Jämför resekostnaderna mellan olika avdelningar

  Gör en månads- eller kvartalsuppföljning av avdelningarnas resekostnader för att identifiera vilka som är bäst på att följa företagets resepolicy och vilka avdelningar som behöver en påminnelse, ytterligare utbildning eller träning.

 • Följ upp utvecklingen av resekostnader

  Översiktrapporten över resekostnader hjälper till att identifiera trender i förhållande till flyg-, bil-, och hotellinköp som ökar eller minskar de sammanlagda resekostnaderna.

 • Beräkna besparingar vid framförhållning för bokning av flygbiljetter

  Visar genomsnittligt flygpris samt antal och procent biljetter som är bokade inom fem olika tidsintervall från det faktiska resedatumet. Få snabba svar på om resenärerna förbättrar sitt beteende vid reseinköp, så att organisationen kan sänka det sammantagna genomsnittspriset för flygbiljetter.

Bli kund hos Egencia
Ring oss
+46 8 555 237 00
Kontakta vår säljavdelning
Önskar du mer information