Expertanalyser av affärsreseinköpen

Egencia Consulting erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att optimera, utveckla och implementera kundens reseinköp anpassat till företagets affärsmässiga och ekonomiska mål. Vi samlar in och analyserar data, ger rekommendationer och arbetar tillsammans med kunderna för att implementera nya lösningar.

Egencia Consulting erbjuder bland annat följande tjänster

 • Flyginköps-analys med avtals- och policyeffektivitet
 • Strategi och plan för inköp av flygresor
 • Upphandling av flygbolagsavtal
 • Strategi och plan för inköp av hotell
 • Upphandling av hotellavtal

Flyginköps-analys

Egencias Flyginköps-analys ger er en utförlig granskning och analys av nuvarande flyginköp tillsammans med förslag till förbättringar och potentiella nya avtalsmöjligheter.

 • Analyserna ger ökad förståelse kring befintliga avtal och övriga kostnader knutna till flygresor.
 • Visar genomsnittspriser och rabatter hos olika flygbolag, mest frekventa destinationer och resrutter tillsammans med bolagens marknadsandel. 
 • Ger värdefulla insikter för framgångsrika avtalsförhandlingar.

Strategi och plan för inköp av flygresor

Flygstrategiplanen ger en komplett analys av företagets policy och inköp av flygresor. Den ger nödvändig information som krävs under en upphandlingsprocess.

 • Underlag för att bestämma hur man kan ändra kombinationen av leverantörer för att maximera besparingar och minska beslut, anpassade till resenärens egna preferenser.  
 • Ger en översikt över de aktuella flyginköpen och kvalitén på gällande avtalen.
 • Analyserar gällande kontrakt och presenterar slutsatser, rekommendationer och alternativ.
Vi samlar in och analyserar data, ger rekommendationer och arbetar tillsammans med kunderna för att implementera nya lösningar.
 • Upphandling av flygavtal

  Med hjälp av information från flygstrategiplanen genomför Egencia hela (eller delar av) anbudsprocessen för kunden och rekommenderar val av flygbolag som ska läggas till, behållas, eller tas bort som avtalspartner. 

  • Tillhandahåller en mall för upphandling som skickas till respektive flygbolag och drar nytta av Egencias kunskap inom flygupphandlingar för att få bästa möjliga avtalspriser.
  • Ger en detaljerad analys av de erbjudna villkoren och sammanställer underlag för förhandlingar med varje kontaktat flygbolag.
  • Koordinerar hela upphandlingsprocessen.
 • Strategi och plan för inköp av hotell

  Vår hotellstrategiplan ger en komplett analys av företagets policy och inköp av hotell. Den ger nödvändig information som krävs under en upphandlingsprocess.  

  • Kombinerar resebyrå-, kreditkorts- och reseräkningsinformation för att fånga den totala hotellkostnaden. Med en geografisk sammanställning ges en komplett bild av inköpen.
  • Tillhandahåller scenarier över vilken ekonomisk effekt som identifierade besparingsmöjligheter skulle ge. 
  • Ger nya insikter i efterlevnad av policy: identifierar snabbt läckage och användandegrad av prioriterade hotell samt levererar löpande uppdaterade kvartalsrapporter.
 • Upphandling av hotellavtal

  Med hjälp av information från hotellstrategiplanen hanterar Egencia hela (eller delar av) anbudsprocessen för företaget och rekommenderar val av hotell som ska läggas till, behållas eller tas bort som avtalspartner. 

  • Ger jämförelser av priser, bekvämligheter och tilläggstjänster på flera olika hotell.
  • Effektiviserar hela inköpsprocessen, vilket sparar tid och pengar.