Skip to main content

Utforska trender inom affärsresor från 2020 och framåt

Trender inom affärsresor från 2020 och framåt

5 min
Publicerades: 15 September 2020
Robs-blog-2020-r2-Egencia-Blog-Resource.jpg

Av Rob Greyber, VD Ett nytt årtionde har inletts.

Mycket kan hända på tio år. För tio år sedan kunde du inte be Alexa eller Siri om vägbeskrivningen till en restaurang, och ännu mindre om trender inför framtiden. Netflix verksamhet gick fortfarande ut på att hyra ut DVD-filmer genom att skicka dem med posten. För tio år sedan fanns inte heller Apple Watch eller Fitbit – du fick helt enkelt räkna dina egna steg. Hur klarade vi oss egentligen? Nu i januari 2020 ser framtiden ljus ut, men den är också osäker. Vi tar en titt på några av de viktigaste trenderna som kommer att forma affärsresandet på kort och lång sikt.

Affärsresandet ökar

De goda nyheterna är att den långsiktiga utvecklingen går i starkt positiv riktning. Det finns förstås företag och analytiker överallt som håller ett öga på världsekonomin. Enligt Global Business Travel Association beror 60 procent av förändringarna inom affärsresor på förändringar inom världshandeln. Om trycket ökar på den globala affärsverksamheten och på handelsvolymerna, kan det leda till hårda tider för affärsresebranschen.  Men även om det kan gå upp och ned är det här inte första gången det råder lite osäkerhet på marknaden. Den långsiktiga trenden för affärsresandet är fortsatt tillväxt. Men tillväxt är inte nödvändigtvis enkel. En växande verksamhet kan innebära stora utmaningar för Travel Managers, som måste veta hur man hanterar växande team, hur resepolicyn anpassas till nya platser och funktioner, hur man håller kostnaderna nere och så vidare. Genom att bygga upp en stark resekultur, där resandet ses som en del av verksamheten snarare än som en utgiftspost, kan en organisation förbättra sin konkurrenskraft. Organisationer som gör detta ser affärsresorna som en strategisk investering som bidrar med ett konkret värde.

Teknologi som arbetar med dig, inte mot dig

Teknologin kommer att få allt starkare inflytande, men dagens teknologi kommer att försvinna. Under det senaste årtiondet har våra kameror, miniräknare och kalendrar flyttat in i våra mobiler och surfplattor. Funktioner kommer även fortsättningsvis att integreras och skapa smidigare upplevelser. På Egencia ligger vi långt fram på den punkten. Med hjälp av en heltäckande plattform, som hela tiden lär sig och utvecklas, tar vi funktioner som till exempel prisjämförelser och låter dem utföras i bakgrunden. Egencias Smart Mix lär sig vad individuella kunder vill ha när de väljer flyg och hotell. Det innebär att våra förslag blir så bra att du nio gånger av tio direkt hittar vad du letar efter, utan att behöva bläddra ned på sidan.  Savings Finder för flyg använder artificiell intelligens och maskininlärning för att du ska spara tid och pengar. Med realtidsdata övervakar vi flygpriser och bokar om biljetter till lägre priser, vilket leder till att våra kunder sparar miljontals dollar. Dessa besparingar kommer att fördubblas under 2020. Teknologin försvinner och hamnar allt mer i bakgrunden, där den agerar obemärkt. Alternativen anpassas till dig innan du ens ser dem. Och du behöver inte förstå hur maskininlärning fungerar för att kunna dra nytta av dess fördelar.

Låt användarna bestämma

Affärsresor handlar om människor. Det är någonting personligt, oavsett hur mycket teknologin förändrar vår värld. För resenärerna kommer detta att innebära en mer integrerad upplevelse, som omfattar hela resan, inte bara själva bokningen. För några år sedan integrerades till exempel Egencia med Uber, så att du från Egencias mobilapp bara behöver trycka på en knapp för att boka en bil till ditt hotell – en smidig, integrerad upplevelse.  För Travel Managers innebär detta ytterligare ett spännande steg i utvecklingen av deras roll i organisationen. Travel Managers har gått från att arbeta med resepolicyer till att kontrollera kostnader, och nu formar de till och med företagskulturen. Mer information om denna trend hittar du i en serie rapporter från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia. Affärsresornas kulturella påverkan är här för att stanna. Med rätt verktyg och data kan Travel Managers finjustera sina program och få större inflytande på företaget.  På Egencia ger vi varje dag affärsresenärer och deras Travel Managers större möjlighet att påverka – det är helt enkelt det som är vår huvuduppgift.

Låt dina värderingar forma resan

Kunskap är makt när planeten står på spel. Affärsresenärer är medvetna medborgare, både hemma och på resan. Både resenärerna och deras organisationer vill göra affärer med företag som tänker på hållbarheten. För att affärsresenärer ska kunna låta sina värderingar forma arbetet, och för att hjälpa Travel Managers i hållbarhetsarbetet, har vi lagt till rapportering av koldioxidutsläpp för flyg och hotell i Egencia Analytics Studio. Vi kommer att investera för att utöka dessa möjligheter, till exempel genom att lägga till tåg i vårt rapporteringsverktyg under 2020. Vi arbetar också med att skapa tillförlitliga hållbarhetskriterier för att bättre förstå de val som görs på marknaden. För att det ska bli rätt krävs att hela branschen standardiserar förståelsen av bränsleeffektivitet, förnybara energikällor och andra faktorer som kan påverka resan. Utifrån det kan vi utveckla verktyg, med vilka Travel Managers kan skapa policyer och affärsreseprogram som tar dessa nya hållbarhetsrelaterade alternativ i beaktande. Hållbarhet är helt klart en startpunkt för att i ännu större utsträckning personalisera resealternativen utifrån resenärers och organisationers värderingar. Det är ytterligare ett sätt vi arbetar på för att öka affärsresandets inflytande på företagskulturen.

Gott nytt årtionde!

Ändringar sker snabbt. Plötsligt är det som tidigare kändes nytt och annorlunda det nya normala. Ta till exempel Foodora eller Mat.se. De lanserades för mindre än tio år sedan. Är du en av de 8 miljoner som regelbundet använder Slack? Det har bara funnits sedan 2013. Är du en del av BlaBlaCars nätverk med koldioxidmedvetna samåkare? Det lanserades 2006 och har nu 80 miljoner medlemmar i över 20 länder. Välkommen till ett nytt år, laddat med nya möjligheter! Välkommen till ett nytt årtionde med teknologisk utveckling som kommer att fortsätta att förändra våra liv – på jobbet, hemma eller var vi än befinner oss. På Egencia går vi in i det nya årtiondet med stor förväntan.

Var detta innehåll användbart?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.