Skip to main content

Travel Managerns roll i ständig förändring Webbinarier

Travel Managerns roll i ständig förändring

1 min
Publicerades: 14 September 2021
Changing role of travel manager

Travel Managerns roll har länge legat under företagens lupp, men på senare år har den utökats exponentiellt. De har inte bara hanterat resenärers behov, företagets kostnader och besparingar samt samarbeten med leverantörer, utan även behövt prioritera trygghet, säkerhet och välbefinnande.

Travel Managers har under det senaste året i större utsträckning än tidigare haft ett nära samarbete med företagsledningen, riskhanteringsansvariga, jurister, HR-, ekonomi- och inköpsavdelningarna, ansvariga för myndighetskontakter samt andra viktiga intressenter för att komma fram till vad som kan anses vara ”nödvändiga resor” för företagets fortsatta utveckling. De har även arbetat med att ta fram nya regler för resande och brottats med frågan om hur företaget ska kunna fortsätta att växa utan affärsresor.

Det här kommer du att få ut från webbinariet

Michele Shry från Petco, Jennifer Zimmerman från Manpower Group och Will Tate från Goldspring Consulting kommer att diskutera följande:

  • De viktigaste uppgifterna för en Travel Manager idag
  • Färdigheter som en Travel Manager måste besitta nu när resandet kommer igång igen
  • På vilket sätt resepolicy och relationen med leverantörer har förändrats
  • Viktiga framgångsfaktorer som Travel Managers kan dokumentera för att klargöra sitt värde för företaget

Delta i det här timslånga webbinariet i samarbete med BTN Group och få reda på de viktigaste resultaten från en undersökning som Egencia utförde tidigare i år.

Var detta innehåll användbart?
1

Ange dina uppgifter för att se den nu