Skip to main content

Se Fördelarna Med En Stark Affärsresekultur

Se värdet av en stark affärsresekultur

6 min
Publicerades: 15 September 2020
Business-traveler-addressing-clients.jpg

En ny studie från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia visar att ett smidigt och ordentligt finansierat affärsreseprogram kan ge märkbara konkurrensfördelar om det behandlas som en del av ett företags samlade strategi.

58 % av de tillfrågade företagsledarna håller med om att en stark affärsresekultur är avgörande för resultaten i deras affärsverksamhet. Vi utforskar detta och andra viktiga slutsatser från studien för att ge en bild av hur en stark affärsresekultur kan leda till positiva affärsresultat.

En kort översikt över studien

Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia undersöker resekulturens betydelse och dess påverkan på affärsresultaten i rapporten Travel Culture: Your Competitive Advantage in a Global Market. Rapporten baseras på en undersökning med 587 företagsledare som valts ut från Harvard Business Reviews läsare i flera regioner och branscher. Lite mer än hälften av deltagarna var från Nordamerika. En fjärdedel var från Europa och resterande kom från Asien-Stillahavsregionen, Latinamerika och Mellanöstern.

Studien upptäckte många spännande saker. Till exempel har företag med en stark affärsresekultur under det senaste året fördubblat sin utvecklingstakt inom kundlojalitet, marknadsandelar och tillfredsställelse hos de anställda jämfört med företag med en svag affärsresekultur. Företag med en stark affärsresekultur har även rapporterat en större vinst.

Vad är stark resekultur?

Företag med stark resekultur är organisationer där ledningen och processer behandlar affärsresor som en strategisk investering. En stark resekultur ser resenärerna som mervärde istället för som en kostnad för företaget.

Enligt de företagsledare som deltog är några av kännetecknen för en stark resekultur ordentlig finansiering för affärsresor (72 procent) och stöd och support för resorna (61 procent). En stark resekultur inkluderar dessutom ofta effektiva och användarvänliga verktyg och teknologi för affärsresor (61 procent). Flexibla resepolicyer är också en del av resekulturen, t.ex. att fritt kunna välja tid och destination om det finns en rimlig orsak till valet (57 procent).

Resekultur och affärsresultat

58 % av de tillfrågade företagsledarna håller med om att en stark affärsresekultur idag är avgörande för resultaten i deras affärsverksamhet.  Både internt och externt kan en stark resekultur erbjuda stora fördelar för en organisation. 67 procent av de deltagande angav förbättrat samarbete som en intern fördel med en stark resekultur. Ytterligare 55 procent ansåg att en stark resekultur har lett till bättre hantering av team på olika geografiska platser, och 40 procent tyckte att det hjälper till att skapa en gemensam affärskultur globalt.

En stark resekultur hjälper personer att samarbeta öga mot öga, för att kunna arbeta bättre tillsammans oavsett var de befinner sig. Det kan hjälpa till att öka företagets resultat. RedHat fins i 40 länder och uppfyller dessa tre krav. Mary Jo Croft, Red Hats Senior Global Travel Manager, säger i rapporten att ”resor är nyckeln till vår öppna kultur. Det är viktigt för våra medarbetare att träffa kunder, grupper och varandra”.

Att förstå sambandet mellan affärsresultat, internt samarbete, ledning av utspridda grupper och en global kultur är viktigt för att förbättra resultaten. Det kan vara en utmanande process för organisationen, men det är värt besväret.

Du behöver bland annat bestämma om kontona som ger störst vinst kräver mer resor för att öka tillväxten. Därifrån kan du prioritera vissa resor och använda dina resultat i en resepolicy. En affärsreseplattform gör dessa policyer användbara, genom att bland annat skapa kontorelaterade godkännare för att göra planeringen och bokningen smidigare.

Förbättra kundlojaliteten med resor

Undersökningen visar att 50 procent av företag med en stark affärsresekultur har uppvisat betydande förbättringar när det gäller kundlojalitet. Möten på plats gör stor skillnad för att bibehålla bra externa relationer, vilket även andra studier har visat. 62 procent av deltagarna berättade att en stark resekultur skapar starkare relationer med viktiga kunder, och 41 procent ansåg att det var kopplat till förbättrade kundupplevelser.

För att se till att ditt affärsreseprogram bidrar till er kundlojalitet behöver du ändra företagets resehantering och resebudget. Företag utan en stark resekultur ser ofta reseutgifter som något som ska skäras ner på. Det kan enkelt leda till att företaget inte genomför resor och därför missar sin möjlighet att skapa bättre kundlojalitet. Ett alternativ är att avsätta en resebudget för projekt och möten som kan visa resultat för kundlojaliteten.

Det är endast till viss del resehantering. Din försäljnings- och marknadsföringsbudget bör se resor som en viktig faktor i att uppnå bättre kundlojalitet. Information kan vara en viktig drivkraft här. Du kan använda informationen för att flytta dina resor från kostnader till investeringar i kundrelationer.

En affärsreseplattform kan ge information som visar kopplingen mellan antalet resor och vinster för specifika kunder. Utrustade med informationsrika rapporter kan dina försäljningschefer och reseansvariga tillsammans bestämma hur affärsresor passar in i er plan för kundlojalitet.

Ökad lönsamhet med affärsresor

Undersökningen visar att det finns en stark koppling mellan kultur och lönsamhet, och nästan 47 procent av företag med en stark affärsresekultur har uppvisat betydande förbättringar när det gäller lönsamhet.

51 procent av de intervjuade företagsledarna anser att den starka företagskulturen ger en bättre förståelse för kundernas behov, vilket är en viktig drivkraft för ökad lönsamhet. Joy Anzinger, Senior Manager of Global Travel Splunk, förklarar att ”vi har många lojala kunder, och det är viktigt att vi kan ta oss dit och lösa deras problem på plats”. 

55 procent av deltagarna anser att en stark resekultur leder till ett bättre samarbete med viktiga partner och leverantörer. Denna typ av förbättrat samarbete kan leda till bättre lönsamhet genom lägre materialkostnader och bättre servicevillkor med leverantörer.

Att förstå hur ni kan öka lönsamheten med hjälp av er resekultur är en process som går ut på att prioritera företagsintresse, kundmöten och leverantörskedjan som de relaterar till affärsresor. Om du har ett stort företag inkluderar dessa troligen tusentals potentiella leverantörer samt gamla och nya kunder. Frågan är vilka som ska besökas? För att svara på den frågan måste du analysera din data tillsammans med information från de personer som är inblandade i varje funktion. På så sätt kan du skapa en vinstdriven kapitalavkastningsmodell för ditt företags resebudget.

En affärsreseplattform kan ta fram den information du behöver för att bedöma kapitalavkastningen. Ta dina leverantörsrelationer som exempel. Du kan skapa en rapport som visar frekvensen och kostnaderna för besök hos en specifik leverantör. Du kan sedan jämföra denna rapport med bättre priser från leverantören, vilket visar om resan var lönsam.

Affärsreseplattformen kan även öka din lönsamhet genom att identifiera möjligheter till besparingar och förhandla fram bättre priser för leverantörsmöten. En stark resekultur innebär inte att ni spenderar mer. Det innebär att ni spenderar smartare.

Slutsats

Undersökningen från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia visar att en stark resekultur kan öka ett företags resultat och ge konkurrensfördelar. En stark resekultur finns på företag där chefer och processer ser affärsresor som en strategisk investering. I praktiken innebär detta att man finansierar resor som hjälper till att skapa lojala kunder, sluta avtal, förbättra relationerna med leverantörskedjan och andra resor leder till ökad vinst för företaget.

Att förstå fördelarna med en stark resekultur innebär att upptäcka och implementera resepolicyer som stödjer dessa aktiviteter. Att samarbeta med en affärsresebyrå med en omfattande affärsreseplattform kan vara en viktig del av denna process. Det ger arbetsflöden, kostnadseffektivt reseinnehåll och information som gör det möjligt för dig att använda dig av era reseprinciper.

Är du redo att göra affärsresor till en konkurrensfördel för ditt företag? Läs mer i rapporten.

Var detta innehåll användbart?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.