Skip to main content

Anpassning till en ny värld: affärsstrategi och affärsresor efter covid-19

E-bok om modernisering av affärsreseprogram

2 min
Publicerades: 08 October 2020
Travel program post-Covid: e-book

Om företagets framgångar förlitar sig på möten ansikte mot ansikte är det en kortsiktig lösning att alla anställda arbetar på distans. Det är väldokumenterat att affärsresor därför är en kraftfull strategisk hävarm. Men många företag begränsas fortfarande av äldre affärsreseprogram som inte moderniserats för att passa nya affärsmodeller. Vissa anser att det här är rätt tillfälle att implementera ett digitalt affärsreseprogram. Finns det företagsledare i organisationen som fortfarande inte ser värdet i en digital omvandling?

Osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta att vara ett faktum under en tid, med besvärliga och oförutsägbara affärsvillkor som följd. Det gör det mer riskabelt att påbörja en digital omvandling, men även de potentiella vinsterna ökar.

Många företag inser nu för första gången att det här är en kritisk tidpunkt då de ytterligare kan snabba på sin digitala omvandling och förändra sina affärsreseprogram för att mer effektivt kunna hantera coronaviruspandemin och liknande situationer i framtiden.

Vi vet att hantering av affärsreseprogram nästan uteslutande har varit Travel Managerns ansvar, men nu krävs samarbete mellan företagsledningen och de avdelningar som sköter juridiska frågor, säkerhet, efterlevnad, personalfrågor, datasäkerhet och annat för att hantera både de risker och de vinster som kopplas till affärsresor.

Den här e-boken beskriver ett delat ramverk. Vi börjar uppifrån, med fokus på företagsledningens perspektiv. Sedan tittar vi på de nya möjligheter som erbjuds via program och verktyg, från marknivå, genom hela verksamheten, precis som Travel Managers.

  • Reseriskhantering/de anställdas välbefinnande
  • Avkastning/återhämtning efter den ekonomiska krisen
  • Förutsägbarhet

Inga av dessa kravområden är nödvändigtvis nya. Men det nya normalläget innebär i verkligheten att de prioriteras högre av chefer, företagsledare och affärsresenärer.

Hur kommer företagsledningen att se på det ökade fokuset på resenärs- och kundupplevelsen? Hur kommer de att styra organisationen under dessa nya förutsättningar? Vilka prioriteringar kommer företagsledningen att göra för att hantera hur företaget påverkas av covid-19 och andra kriser?

Var detta innehåll användbart?
0

Hämta e-boken