Skip to main content

Så här kan datavisualisering hjälpa din karriär

Så här kan datavisualisering hjälpa din karriär

4 min
Publicerades: 13 August 2018
super_woman_data_visualization_blog.jpg
Du kan använda bilder och prediktiv analys för att få företagsledningen att få upp ögonen för ditt affärsreseprograms potential
Har du precis kommit tillbaka till kontoret igen efter att ha varit på en resekonferens där ditt paneldeltagande fått fantastiska omdömen? Känner du trots detta att företagsledningen inte verkar se dig och är vet du inte hur du ska göra för att klättra på karriärstegen? Då kan det vara dags att ta ett steg tillbaka och fundera på vad du kan göra för att få dina kollegor att sluta se dig som en nitisk byråkrat och i stället se dig som en framtida ledare. För att uppnå detta är det en bra idé att börja tänka, agera och kommunicera som en ledare? Amy Gallo på Harvard Business Review anser att ett av de bästa sätten att visa upp sin potential är att ta sig an projekt och problem som andra inte vill försöka tackla, eller inte ens vet att de finns. Gallo påpekar även att din eventuella framgång hänger samman med din chefs framgång. Hon citerar Maignan Wilkins, som föreslår följande: ”Du måste även agera efter din chefs prioriteringar. När din chef ber dig att hjälpa till med något nytt bör din första instinkt vara att svara ja snarare än nej. Försök att lära dig mer om de problem din chef har och föreslå möjliga lösningar.”[1]
Hur långt kan resebranschen ta dig?
Affärsresor ska bidra till företagets framgång. Resorna är för de flesta organisationer inte den huvudsakliga verksamheten. Travel Managers arbetar ofta ensamma och har sällan direktkontakt med viktiga beslutsfattare. Eftersom du är den enda som ägnar dig åt den här delen av verksamheten vet förmodligen de flesta av dina kollegor inte ens vilka dina arbetsuppgifter är. Hur många i ditt företag tror att ditt arbete endast handlar om att hitta lämpliga flyg och hotellrum, eller att hitta något att beklaga sig över när chefen implementerar ett klumpigt onlinebokningsverktyg? Det är dags att förtydliga din roll i företaget. Travel Managers anställs för att vara experter på att hantera resekostnader, men företagsledningen kommer snabbt att få upp ögonen för dig när de upptäcker att du gör mer än de förväntar sig och att du gör sådant som andra inte ens tänker på att göra. Affärsreseanalys är en del av ditt arbete, men kom ihåg att rå data endast reflekterar det förflutna. Datavisualisering och prediktiv analys handlar dock om att förstå nuet och att veta hur du bör agera i framtiden. Ta initiativ och använd dynamiska visuella objekt för att på ett tydligt sätt visa att du har belägg för dina påståenden. Sammanfatta all resestatistik i en tydlig presentation som bygger på data. Företagsledningen kommer få upp ögonen för dina rekommendationer för företagets policy och se dig i ett nytt ljus.
Hur uppnår du detta?
Du måste visa hur skicklig du är på att utföra affärsreseanalyser. Du kanske uppfyller din rapporteringsplikt genom att varje vecka skicka data i ett Excel-blad. Men chefer har sällan tid att sätta sig in i vad alla rader och kolumner med siffror innebär. Det är som att använda punktlistor i PowerPoint-presentationer. De innehåller förvisso hela budskapet, men publiken har lättare att ta in information genom ett kort videoklipp. Datavisualisering sammanfattar meddelandet som alla siffror innebär och åskådliggör mönster på ett effektivt sätt. Det ger dig en tydlig överblick och gör det framförallt möjligt att identifiera orsakskedjor. Du kan då enkelt använda visuella objekt i uppdateringar och presentationer som gör att mönster för resor och resebokningar för olika avdelningar samt eventuella kostnadseffekter blir särskilt tydliga. Med en sådan presentation kan du förklara hur resenärstillfredsställelsen kan förbättras och hur kostnaderna kan sänkas genom att införa vissa ändringar i resepolicyn. En bild som förklarar vad siffrorna egentligen innebär visar inte bara din kapacitet att hitta besparingar för företaget och personanpassade lösningar för dina olika resenärer. Den kan även vara ett tydligt bevis på din styrka inom problemlösning. Enligt PwC är de bästa typerna av jobb i USA för närvarande arbeten som dataforskare, dataingenjörer och affärsanalytiker. De hävdar: ”Företagsledare säger att de letar efter anställda som kan lösa problem i tekniska miljöer och som ser ett samband mellan deras arbete och företagets bästa.” Rekryteringskonsulter älskar att tala om överförbara färdigheter. Om du vill få fart på din karriär måste du visa att man inte behöver vara dataforskare för att vara effektiv. Genom att använda datavisualisering och prediktiv analys för att visa upp innovativ maknadsexpertis kan du börja klättra på karriärstegen. [1] https://hbr.org/2013/05/act-like-a-leader-before-you-a
Var detta innehåll användbart?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.