Skip to main content

Framsteg inom inköpsteknologi och affärsresor

Framsteg inom inköpsteknologi och affärsresor

4 min
Publicerades: 15 September 2020
18EG602-ImageProcurement_Images_Phase01_071118_5.jpg

Digital förvandling är större än bara engagerade kunder. Förvandlingen kan också påverka din interna organisation. Med förbättrad inköpsteknologi kan till exempel en finanschef (CFO) och en inköpschef (CPO) vara aktiva agenter för positiv förändring och ökad lönsamhet. I detta sammanhang blir resor ett viktigt område för innovation.

Utvecklad inköpsteknologi och påverkan på interna funktioner

Digitalisering använder avancerad teknologi för att bygga starkare, djupare och mer hållbara förhållanden med kunder. Det är fantastiskt, men det är bara en del av bilden. Datadrivna plattformar, API-baserad integrering och mobila enheter driver även de nya kundupplevelser, eftersom de gör att företagsprocesser och arbetskulturer kan omformas. Direkta besparingar är en av de främsta förmånerna med de nya inköpsteknologierna. Du kan effektivisera inköpsprocessen, börja samarbeta med nya leverantörer snabbare och fatta klokare beslut med aktuell data. Inte nog med det. Teknologin gör det även möjligt att använda inköp som strategisk stöttepelare för de utvalda verksamhetsmålen.

Nya roller för CFO och CPO

Traditionellt har finanschefer och inköpschefer sett sig själva som verksamhetsansvariga som förhandlade fram kostnader och balanserade budgetar. Inte längre. Rollerna har utvecklats och fått ett större ansvar för att forma strategier för att öka företagets intäkter, lönsamhet och effektivitet. En studie från Deloitte avslöjade nyligen att över 70 procent av alla finanschefer ansåg att stöd för beslutsfattning var deras viktigaste mål. Finanschefer och inköpschefer är så klart fortfarande ansvariga för att hantera utgifter.

Låt teknologi hjälpa dig att göra affärsresor till en lönsamhetsfråga

Genom att låta inköp verka för digital strategi kan man se märkbara resultat vad gäller affärsresor. Både finanschefer och inköpschefer har nu möjlighet att använda teknologi för att driva lönsamhet genom affärsresor och genom att likrikta och förbättra de befintliga processerna. Det här är framtidens affärsresor. Ett samarbete med en affärsresebyrå är nödvändigt för att lyckas. Med ett sådant samarbete, och med affärsresebyråns teknologiska plattform kan ett företag säga farväl till kostsamma och ineffektiva manuella bokningsprocesser liksom oreglerad bokning av anställda själva. En affärsresebyrå kan också hjälpa till med bemanning, vilket Deloittes studie visar vara ett verkligt problem för finanschefer och inköpschefer som vill omvälva affärsresor. Sextio procent av alla inköpschefer anser inte att de team de har för tillfället äger den kunskap som krävs för att genomföra deras inköpsstrategi. Istället är det logiskt att använda den mest effektiva och innovativa partnern för att stärka och utmana företagets eget reseteam och hjälpa dem att uppnå målen.

Därför är data viktigt

En affärsresebyrå och dess teknologiska plattform för resebokning beväpnar Travel Managers, finanschefer och inköpschefer med resedata. Plattformens datarapporteringsfunktioner är livsviktiga för att sätta i bruk en intern digital revolution inom affärsresor. Ju bättre plattformen kan hantera datavisualisering och analys, desto effektivare blir den som stöd för ditt företags övergripande strategi. En plattform med olika typer av analysverktyg och datavisualisering gör att Travel Managers och inköpsansvariga kan se totala reseutgifter i samband med efterlevnad av resepolicy och valda bokningskanaler. Plattformen kan också ge tips på missade besparingar, förköpsperioder och ökad onlinebokning. Data bidrar även med ett verktyg för meningsfull kommunikation om resor med leverantörer och interna aktörer. Reseinsikter kan till exempel ge en finanschef den information hen behöver för att argumentera för resekostnader som faktiskt driver ökade intäkter.

Förmån: Ökad efterlevnad av policy

Efterlevnad av affärsresepolicy sparar pengar och ger nöjdare resenärer - en viktig faktor för att bedöma resultat för affärsresor. Med en affärsresebyrå och dess plattform kan företag etablera och övervaka efterlevnad av policyer för flygbokning. Policyer för flygbokning är något som specifikt kan driva märkbara besparingar. Ett annat viktigt område som du kan spara på är efterlevnad av policy vad gäller hotell. Enligt Egencia 4th edition Business Travel and Technology Study har 60 procent av alla tillfrågade företag en resepolicy. Dock kunde över hälften av alla de tillfrågade affärsresenärerna boka resor med vilken metod som helst. Hela 46 procent har också gjort det vad gäller hotellbokning. Affärsresenärer bokar utanför policy antingen för att de inte kunde hitta ett hotell tillräckligt nära deras destination (37 procent) eller för att de hittade ett bättre pris på hotell inom deras per diem (37 procent). En affärsresebyrå kan hjälpa ditt företag att bättre förstå varför bokningar sker utanför policy. En enhetlig reseplattform gör det enkelt för anställda att boka hotell som faller inom både policy och budget. Det är klokt att överväga denna inställning just nu, med tanke på att Hotel Business förutspår en global ökning i hotellpriser på 3,7 procent inför 2019.

Förmån: Minska dolda kostnader

De som bokar resor tillbringar i genomsnitt 40 timmar i månaden på att stämma av reseutgifter och betalningsinformation. En affärsresebyrå automatiserar bokning och kvittering vilket verkligen minskar manuellt arbete. Anställda som inte behöver sitta med avstämning av utgifter har mer tid att använda till att utföra sina arbeten och fokusera på den strategiska företagsplanen. Framsteg inom inköpsteknologi och dataanalys kan ha djupgående och positiv inverkan på affärsresor Resor är ett viktigt område som finanschefer och inköpschefer kan använda för att rikta sina ansträngningar mot intern digitalisering. De potentiella resultaten för framtidens affärsresor är bland annat förbättrad efterlevnad av policy och en minskning i tråkigt, manuellt arbete. Mer övergripande gör nya reseplattformer att resor kan hjälpa till att stötta ett företags strategier och smarta nedskärningar. Ladda ner vårt white paper här för att läsa mer om Egencia och framtiden för inköp och resor.  

Var detta innehåll användbart?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.