Skip to main content

Benchmarking av priser: Vad säger det oss egentligen?

3 min
Posted: 23 March 2017
Topics: Blogg
526058253.jpg
Jämför du priserna i olika butiker när du köper bröd? Det gör du förmodligen inte. Eftersom bröd är ett livsmedel, livsmedelsbranschen är väldigt konkurrenskraftig och priser i allt högre grad går att jämföra online brukar handlarna ofta ta ut ganska likvärdiga priser. Konsumenter tenderar att istället basera sina beslut på andra saker, exempelvis hur nära livsmedelsbutiken de bor.
Hantera konstanta prisförändringar
När det handlar om att köpa flygbiljetter är det betydligt mer komplicerat. Priset kan ändras hundratals gånger om dagen, med stora marginaler och styrs av både tillgång och aktuell och framtida efterfrågan. Det gör det svårare att bestämma sig för var man ska boka, och är anledningen till att semesterresenärer tillbringar så mycket tid på jämförelseshopping. I affärsvärlden har resenärer och resebeställare sällan lyxen att hinna jämföra en mängd alternativ för varje flyg. De som gör det märker snart att det kostar både tid och energi att spara pengar.
Matkassemetoden
Inköpsavdelningarnas ökade inflytande över affärsresor har fört med sig ett nytt intressant sätt att jämföra priser på som påminner om hur konsumenter väljer en viss matvarubutik på grund av priset på en standardiserad matkasse en viss dag. I affärsresevärlden kallas det för benchmarking av priser. Affärsresebyråer som lämnar anbud för att få sköta ett företags reseprogram ombes lämna in priser för ett tiotal flyg på viktiga rutter specifika datum och tider, ofta olika långt i förväg. Kalkylarken de kommer tillbaka med innehåller hundratals priser. Affärsresebyråer som erbjuder konsekvent låga priser gynnas. Benchmarking av priser har blivit populärt bland företag med mellanstora resebudgetar och i anbudsprocesser som sköts av externa konsulter som får betalt per affärsresebyrå som lämnar anbud, eller eftersom mer komplicerade anbudsprocesser kräver djupare analys. Benchmarking av priser låter ju bra, men flygstolar är inte desamma som bröd.
Bevisbördan
Eftersom priser styrs av tillgång och efterfrågan förändras marknaden bara en flygstol reserveras. Tänk dig att en affärsresebyrå reserverar en flygstol samtidigt som en annan arbetar med sin benchmarking, och då får ett högre pris. Vilken affärsresebyrå är egentligen bäst? Vissa affärsresebyråer kanske till och med gör reservationer i syfte att försämra villkoren för andra anbudslämnare. Sen handlar det om bevisningen också. Att hitta på priser vore inte smart av affärsresebyråerna, men samtidigt vet de att en Travel Manager troligtvis inte kontrollerar priserna speciellt noga.
Vad är svaret?
När övningen väl är avklarad och man har valt en affärsresebyrå, vad händer då? Det finns inte mycket som driver affärsresebyrån att fortsätta att leta efter de bästa priserna på marknaden. Benchmarking av priser må visa hur bra en affärsresebyrå är på att säkra låga priser vid en viss tidpunkt, men den säger inte allt. Travel Managers som använder denna metod bör se till att den upprepas vid regelbundna tillfällen och att priserna som säkras på detta vis undersöks av en utomstående för att se till att processen är vattentät. Eller så skulle vi kunna vara modiga och inse att inköpsavdelningarnas fokus på pris inte är hållbart, och att Travel Managers istället bör jämföra affärsresebyråer efter det långsiktiga värdet.