Skip to main content

Tre resepolicytips för affärsresenärer

2 min
Posted: 01 November 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
WSJ.jpg
av Virginie Pouget, Head of Global Consulting Wall Street Journal tog nyligen en titt på företag som experimenterar med hur de bestämmer vem som får flyga i första klass, premiumklass respektive ekonomiklass. Ska beslutet baseras på tjänsteposition eller resefrekvens? Vi känner till fördelarna med att basera beslutet på resenärens personlighet snarare än jobbtitel, och artikeln tar bland annat upp några bra poänger med att belöna dina resenärer, så att de inte sliter ut sig. Det finns naturligtvis inte bara ett rätt svar. Det är upp till varje Travel Manager att bestämma vad som är bäst för resenärerna och ta hänsyn till bland annat företagets kultur, rekryteringsbehov och budget. Är du nyfiken på hur du upprättar en frekvensbaserad resepolicy men vet inte i vilken ände du ska börja? Här är tre råd som kan hjälpa dig att implementera ett framgångsrikt reseprogram: 1. Skapa en lista som granskas varje år. För att minimera extra administrativa uppgifter bör du skapa en lista över resenärer som reser ofta. Sedan kan du uppdatera listan och göra ändringar varje år. 2. Gör det inte alltför komplicerat. Skapa en generell policy för resenärer som inte reser särskilt ofta, chefer och VIP-resenärer. Undvik att lägga till andra grupper om det inte är nödvändigt för ditt företag. 3. Kommunicera och spåra. Om du väljer att ge resenärer som reser ofta vissa förmåner bör du skapa riktlinjer för de anställda, där reglerna för resan tydligt beskrivs. Sammanställ en rapport för att ta reda på hur ofta frekventa resenärer bokar utanför policy och vilka kostnader som medföljer. När du har hittat en resepolicy som passar dina behov finns Egencia här för att ge dig rätt verktyg för att nå de resultat du önskar inom kundnöjdhet och efterlevnad av policyn. Vill du ha mer information om hur du skapar en bättre resepolicy kan du använda resurserna nedan eller kontakta oss.