Skip to main content

Svenskarnas affärsresor till Kina ökar, men kulturkrockar kan sätta stopp för affären

3 min
Posted: 15 September 2020
Shanghai_nightscape_preview.jpeg
Stockholm 10 oktober 2017 – Svenskarnas affärsresor till Kina ökar. Enligt Egencias försäljningsstatistik är resorna till Shanghai nu mer än dubbelt så många som resorna till New York. Totalt har affärsresorna till Kina ökat med över 30 procent jämfört med oktober förra året men en affärsresa till Kina jämfört med en till USA skiljer sig markant när det gäller affärskultur. Det gäller att vara förberedd och ha god kännedom om affärskulturen, annars riskerar du åka till Kina i ogjort ärende. Visitkorten behöver finnas nära till hands, du bör känna till hierarkin, komplimangerna måste vara redo och var beredd på ett glas risvin eller tio…
 Kina är ett spännande land på många sätt och affärsrelationerna mellan våra olika länder ökar. Som med andra länder är det viktigt att studera företagskulturen och vara förberedd på de skillnader som finns, säger Michael Schüller, vd för Egencia i Sverige.
Den kinesiska företagskulturen skiljer sig markant från den svenska, alltifrån artighetsfraser till ansvarsområden och hierarkier. För att minimera potentiella kulturkrockar har Egencia tagit fram några tips till affärsresenären;
  • Hierarkin - sätt dig inte bredvid högste beslutsfattare i ett försök att skapa förtrolighet. Hierarkin är någonting man håller hårt på och under en förhandling bör man sitta mittemot den person som innehar samma titel och kompetens som en själv.
  • Visitkort - se upp för att av vana slänga ner mottaget visitkort i fickan utan att ägna det en blick. I Kina hanterar man visitkort med stor omsorg och vördnad. Ett visitkort lämnas alltid över med båda händerna samtidigt som man bibehåller ögonkontakt. Använd heller aldrig ett visitkort för att skriva på, detta anses vara respektlöst och kränkande gentemot ägaren. Visitkorten bör alltid vara placerade på bordet under mötet.
  • Komplimanger - går sällan fel, att lyfta fram och hylla sin motpart bör hellre göras en gång för mycket än en gång för lite. En teknik som ofta används vid förhandlingar är att man gärna pratar runt själva huvudämnet. När man tror att förhandlingen är klar och att man har nått en gemensam överenskommelse bör man räkna med att det återstår ungefär lika lång tid till.
  • Vänskap - i Kina har vänskap och förtroende en stark sammankoppling till affärer och det är snarare regel än undantag att man innan ett affärskontrakt skrivs på träffas för att dricka Baijiu, ett kinesiskt risvin. Att dricka Baijiu tillsammans ses som viktigt relationsskapande.

Om Egencia Egencia tar affärsresan till nya höjder genom att erbjuda en uppkopplad och produktiv upplevelse. Egencia sätter resenärerna i fokus genom att kontinuerligt utveckla effektiva och användarvänliga lösningar. Med konsumentinsikter och teknologiinvesteringar från moderbolaget Expedia group kopplar Egencia samman allt som affärsresenärer behöver - utbud, teknologi, service och rapportering - på en och samma plats. Egencia erbjuder tjänster i 65 länder. För mer information, besök www.egencia.se eller Egencias blogg. © 2017 Expedia och Egencia, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Egencia och Egencias logotyp är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. CST # 2029030- 50; CST # 2083922-50.
För mer information var vänlig kontakta: Anne McElroy-Arnaud, Egencia Europe | E-post: a.mcelroyarnaud@egencia.com | Telefon: +33 (0)1 73 01 02 21 Carsten Carlsson, H+K Strategies Stockholm | E-post: carsten.carlsson@hkstrategies.com | Telefon: +46 (0)708 93 50 22
Was this content helpful?
0