Skip to main content

Svenska affärsresenärer ligger efter när det kommer till användning av mobila lösningar för reseräkningar

4 min
Posted: 15 September 2020
EmergingTechPressRelease.jpg
Svenska affärsresenärerna ligger efter när det gäller att använda mobila lösningar för reseräkningar. Endast 14 procent använder sig av mobiltelefonen för att registrera sina reseutlägg, enligt Egencias undersökning1.
Stockholm, 21 november 2017 – Enligt undersökningen är pappersform fortfarande den mest använda metoden när det kommer till registrering av reseräkningar. 40 procent av de svenska affärsresenärerna använder pappersblanketter, medan endast 31 procent använder digitala lösningar1. USA, Norge och England hamnar högst upp på listan över de som använder digitala lösningar för att registrera sina reseräkningar. Norska affärsresenärer är de som använder mobila lösningar i högst utsträckning, mer än dubbelt så ofta som svenska affärsresenärer.
Under 2016 investerade Expedia-koncernen 1,2 miljarder amerikanska dollar i ny teknik som skulle bidra till bättre och en mer individanpassad upplevelse. Under närmaste åren är det mobila plattformar som kommer att vara det högst prioriterade affärsområdet. I slutet av 2016 hade Expedias applikationer laddats ner 180 miljoner gånger; en ökning på över 35 procent jämfört med motsvarande tidpunkt år 2015. Så många som en tredjedel av alla transaktioner genomfördes med hjälp av en smartphone eller en annan mobil enhet. Egencias undersökning visar också att svenska affärsresenärer i genomsnitt spenderar 22 minuter på att registrera utlägg för en tredagars resa, medan 16 minuter är vad som affärsresenärerna anser vara rimligt1. Undersökningen avslöjar också att letandet efter och hopsamlandet av kvitton är det som affärsresenären ogillar mest med att skicka in sina utläggsrapporter.
“Tack vare tekniska framsteg så bokar fler affärsresenärer både hotell och flyg genom mobila applikationer. Samtidigt är antalet affärsresenärer som använder mobila lösningar för att registrera utlägg mycket lågt. Globalt sett använder ungefär 19 procent av alla affärsresenärer en mobilapplikation för att registrera sina reseräkningar medan endast 14 procent av de svenska affärsresenärerna gör det samma. Därför ser vi en stor potential i att kunna introducera fler kunder till mobila alternativ som effektiviserar processen och gör affärsresenären ännu nöjdare," säger Michael Schüller, vd Egencia Sverige.
För att göra processen lättare och mer effektiv har Egencia även introducerat en ny programsvit, där all nödvändig information och alla redskap för att registrera sina utlägg såsom resebokningar, kreditkortstransaktioner, kvitton och kostnadsformulär har samlats på ett och samma ställe. Schüller uppmuntrar användarna till att byta till ett system som även registrerar företagskortets kreditkortsdetaljer automatiskt.
"Automatisk registrering kommer att bespara affärsresenären massor av tid, och även göra det lättare för reseansvariga att hålla reda på företagets totala kostnader för resor," säger Schüller.
Enligt undersökningen*, uppger 63 procent av de svenska affärsresenärerna att de med största sannolikhet kommer att använda sig av ett system där företagskortet automatiskt registreras. Idag använder över en tredjedel (35 procent) sitt privata betalkort istället för att använda det kort de fått från företagets kreditkortsleverantör. Läs mer om hur dagens affärsresenärer registrerar sina resekostnader på Egencias blogg. Källor
  1. Undersökningen ‘Egencia Business Travel and Technology Survey’ genomfördes av Northstar på uppdrag av Egencia. Panelen bestod av 4 521 affärsresenärer som är 18 år eller äldre. Alla resenärer kommer från Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, Storbritannien och USA (med n = 500 undersökningar utförda i varje land). Undersökningar genomfördes online under april och maj 2017.
  2. Undersökningen är en kundundersökning som utförts av Egencia Norge. Panelen består av 3 500 norska affärsresenärer som är 18 år eller äldre. Undersökningen genomfördes online under augusti 2015.
 
Om Egencia Egencia tar affärsresan till nya höjder genom att erbjuda en uppkopplad och produktiv upplevelse. Egencia sätter resenärerna i fokus genom att kontinuerligt utveckla effektiva och användarvänliga lösningar. Med konsumentinsikter och teknologiinvesteringar från moderbolaget Expedia group kopplar Egencia samman allt som affärsresenärer behöver - utbud, teknologi, service och rapportering - på en och samma plats. Egencia erbjuder tjänster i 65 länder. För mer information, besök www.egencia.se eller Egencias blogg. © 2017 Expedia och Egencia, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Egencia och Egencias logotyp är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. CST # 2029030- 50; CST # 2083922-50
För mer information var vänlig kontakta: Anne McElroy-Arnaud, Egencia Europe | E-post: a.mcelroyarnaud@egencia.com | Telefon: +33 (0)1 73 01 02 21 Carsten Carlsson, H+K Strategies Stockholm | E-post: carsten.carlsson@hkstrategies.com | Telefon: +46 (0)708 93 50 22
Was this content helpful?
0