Skip to main content

Så handskas du med skiftande takpriser på hotell

2 min
Posted: 06 July 2017Updated: 06 November 2020
Topics: Blogg
Blog-Image.jpg

Enligt Business Travel News väntar ännu ett oförutsägbart år vad gäller prissättning på hotell. För att få en bild av dagens dynamiska hotellprissättning har vi pratat med Travel Managers på Egencia Connect Customer Advisory Board, samt Egencias konsultteam. Här delar vi deras tips på hur man hanterar takpriser på hotell, eller dagspriser.

Se till att takpriset på hotell passar dina behov

Det var länge sedan det gick att sätta hotellpriser i början av året och sedan glömma bort det hela. Hotellpriser kommer alltid att växla något, men enligt Egencias konsulter är takpriser väldigt användbara, särskilt om ditt företag nyligen börjat arbeta med ett affärsreseprogram. Takpriser på hotell kan hjälpa dig att fastslå resepolicy, förstå marknadstrender och sätta besparingsmål. Om du nyligen kommit igång rekommenderar vi att definiera ett unikt takpris som kan användas världen över av dina resenärer.  Nästa steg blir att justera beloppet i de städer eller länder dit dina resenärer oftast reser, för att försäkra dig om att de hittar bra och prisvärda hotell. Priscilla är Global Travel Manager och säger:

”Vi reser ofta till platser med både höga och skiftande prisnivåer, så därför väljer vi den högsta rimliga prissättningen i dessa städer. I övriga städer ligger maxpriset på 275 USD."
Koordinera takpriser med avtalspriser

Rosemary är Senior Manager Global Travel och tycker att dagspriser är användbara, men säger: “Vi måste anpassa dem under årets gång, på de marknader där priserna är särskilt höga, så som New York och Tokyo. Vi baserar våra hotells takpriser på våra avtalspriser, så att de alltid följer policy när priserna stiger t.ex under perioder med hög beläggning. Det säkerställer att resenärers utgifter fortfarande är rimliga.” Jennie är Travel Manager och berättar:

”Precis som Rosemary utgår våra takpriser från våra avtalspriser. Vi ändrar bara dagspriser säsongsvis, i städer där vi har särskilt hög affärsvolym.”
Hitta besparingar i etablerade reseprogram

Som dessa travel managers uppmärksammar baseras takpriser på hotell ofta på de avtalspriser företagen har i de mest besökta städerna. Du kan även hitta extra besparingar inom medelstora marknader med stor affärsvolym, men inte tillräckligt för att berättiga ett avtalspris. Inom dessa marknader kan det vara värt att kontakta din Account Manager och be om en analys av dagspriser, som baseras på Egencias Business Rates.

Ett sista tips - glöm inte bekvämligheterna

Även om avtalspriser och branschuppgifter utgör bra riktlinjer när man sätter maxpriser per dag är det inte säkert att de inkluderar bekvämligheter. Genom att räkna in vanliga bekvämligheter i dagspriset (frukost, parkering, wi-fi) får du en tydligare bild av hur mycket du kommer att betala och kan erbjuda större valmöjligheter för dina resenärer.  


English version: If the cap fits: how to manage fluctuating hotel rate caps