Skip to main content

Resekultur och din konkurrensfördel: Rapportöversikt

1 min
Posted: 07 August 2019Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
HBR-Slideshare.jpg
Ny forskning från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia® visar att ett välhanterat affärsreseprogram kan ge märkbara konkurrensfördelar om det behandlas som en del av ett företags samlade strategi. Rapporten “Travel Culture: Your Competitive Advantage in a Global Market” visar att 58 % av de tillfrågade företagsledarna bekräftar att en stark affärsresekultur – där företaget, inklusive dess ledare och processer, behandlar sina affärsresor som en strategisk investering med mervärde – leder till bättre resultat. Registrera dig för att se hela översikten.

Läs mer: