Skip to main content

Policy vs. Policing: Tio sätt att stärka samt ta hand om dina resenärer

1 min
Posted: 08 May 2017Updated: 30 May 2022
Topics: Blogg
travel-policy.jpg
Enligt affärsresenärerna som deltog i vår globala undersökning, Egencia Business Travel and Technology Study, uppgav endast 38 % att företagets resepolicy tillgodoser deras behov mycket väl. Travel Managers bör därför sluta fokusera enbart på bästa praxis vid upphandling för att istället kunna erbjuda en resepolicy som möter resenärens behov, uppmuntrar till policyefterlevnad och främjar medarbetarnas produktivitet. Ladda ner vårt White Paper och läs hur du kan stärka samt ta hand om dina resenärer.

Hämta vitboken