Skip to main content

Nöjda resenärer hjälper till att bygga starka organisationer

5 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
Position-Paper-Recycling-Blog_1competitive-game-1a-cs-blog-1200x800px.jpg
Frågan ”hade du det bra på resan?” är kanske inte det en CFO eller CPO prioriterar, men det borde det vara. Nöjda resenärer kan verka som en bagatell, men spelar i själva verket en stor, om än indirekt, roll i verksamhetens resultat. Eftersom affärsresor kan vara stressiga kan insatser för att göra resenärer nöjdare öka arbetsmoralen, minska personalomsättningen och göra rekryteringen smidigare. Dessa faktorer är grundläggande för att bibehålla organisationens styrka och nå framgång. Program som gör resenärer nöjdare sparar pengar. Att ersätta personal är en kostsam process som hindrar framsteg och strategisk utveckling.
Människor och strategier i samspel
Genomför affärsstrategier sig själva? Nej, det människor som ser till att de genomförs. Det är därför framgångslika företagsledare som Southwest Airlines CEO Herb Kelleher säger: ”Dina anställda kommer först. Och gissa vad som händer om man behandlar sina anställda väl? Kunderna återkommer, vilket gör aktieägarna nöjda. Börja med de anställda så kommer resten av sig självt.” Flera faktorer bidrar till ett framgångsrikt samband mellan att behandla de anställda väl och företagets resultat. Strategin måste vara enhetlig. Rätt personer måste ha rätt position. De vill ha en positiv arbetsmiljö, intelligent uppmuntran och rätt verktyg. Nöjda resenärer stimulerar i hög grad produktivitet. Anställda vill resa bekvämt och tryggt när de är på affärsresa.
Mindre omsättning med nöjdare resenärer
Nöjda resenärer stannar på sina arbeten. En studie från 2017 från Global Business Travel Association (GBTA) visade att nöjdare resenärer ökar sannolikheten att företag behåller sina anställda. Nöjda resenärer tenderar att sluta mer sällan, vilket minskar personalomsättning. Dessa anställda planerar att stanna i organisationen i det långa loppet och kan fullfölja och genomföra strategiska affärsplaner. Varför är det så viktigt att anställda är nöjda med sina resor för deras stabilitet och engagemang? En viktig orsak är att resor är en känslomässig upplevelse. En bekväm och givande affärsresa bidrar till en positiv attityd och motivation. Som en Egenciakund sa: ”Man vill vara på topp när man reser för att kunna fokusera på jobbet man är där för att göra.” Tyvärr sker ibland raka motsatsen. Dåliga reseupplevelser påverkar attityden på arbetet och anställdas privatliv när familjer måste hantera utmattning och stress på hemmaplan. Resenärers säkerhet är ett relaterat och lika viktigt problem. Tyvärr kan resor - särskilt internationella resor - ibland innebära en risk för resenärer. Dessa inkluderar oförutsägbart väder, social oro, kriminalitet eller värre. Även om dessa händelser är relativt ovanliga kan affärsresenärer känna sig utsatta och oroliga om de saknar information eller inte kan kommunicera effektivt i osäkra situationer. Vi rekommenderar att följa besta praxis enligt Duty of Care för att hålla resenärer under uppsikt och säkra. Om en anställd lämnar företaget på grund av missnöje med resor och trygghet kan kostnaderna bli betydande. Center of American Progress rapporterade att det kan kosta upp till 213 procent av en årslön att ersätta en högt avlönad anställd med särskild kompetens. Låt oss anta att en anställd tjänar 100 000 USD. Att ersätta den individen kan kosta 213 000 USD, och då är inte de förlorade intäkterna medräknade.
Nuvarande Med missnöjda resenärer
Antal anställda: 5 000
Personalomsättning i procent 5 % 6 %
Antal positioner som måste fyllas 250 300
Medellön för anställda som slutar 100 000 USD 100 000 USD
Rekryterings- och utbildningskostnad per anställd: 213 % 213 000 USD 213 000 USD
Total rekryteringskostnad 53,25 miljoner USD 63,9 miljoner USD
Skillnad mellan ”nuvarande” och missnöjda resenärer  10,65 miljoner USD
Tabell 1: Modell av kostnaden för personalomsättning baserat på 1 procents skillnad i omsättning på grund av missnöjda resenärer. De här kostnaderna kan skena iväg i stora organisationer. Tabell 1 visar en enkel modell av hur missnöjda resenärer kan påverka kostnaden för personalomsättning på ett företag med 5 000 anställda. Om omsättningsgraden går upp från fem till sex procent på grund av missnöje måste företaget ersätta 50 anställda till. Baserat på en ersättningskostnad på 213 000 USD per anställd skulle missnöjda resenärer kosta företaget 10,65 miljoner USD. Omsättning kan också orsaka förlust av strategiskt initiativ, som i form av ekonomiska konsekvenser överstiger kostnaderna för rekrytering och utbildning. Det är svårt att rita upp fenomenet, men Tabell 2 använder en enkel form av beslutsteori. Tabellen visar effekten i dollar av oväntat hög personalomsättning. Anta att en strategisk plan har potential att generera 10 miljoner USD i avkastning. Om oddsen för framgång är 50 % har planen ett potentiellt värde av 5 miljoner USD (50 % x $10 000 000). Om omsättningen minskar oddsen för framgång till 40 % sjunker det potentiella värdet med en miljon dollar — detta är alltså kostnaden för omsättningen i intäkter. Om företagets aktiekapital omsätts för 15 gånger avkastningen skulle omsättningen kosta aktieägarna 15 miljoner USD.
Effekt på avkatsningspotential för en strategisk plan 10 miljoner USD
Oförändrat tillstånd Med högre omsättning
Odds för framgång 50 % 40 %
Slutvärde för den strategiska planen 5 miljoner USD 4 miljoner USD
Slutvärde (i avkastning) 1 miljon USD
Aktiekapitalets omsättning (vinst per aktie) 15 USD
Skillnad i slutvärde i aktievärdering 15 miljoner USD
Tabell 2: Modell av slutvärde av en specifik strategisk plan före och efter en förändring av personalomsättning på grund av missnöjda resenärer.
Få ned kostnaderna och förbättra rekryteringsprocessen
GBTA:s data visade också att nöjdare resenärer resulterade i mindre reseutgifter generellt. Skälet är bättre efterföljande av affärsreseprogrammet som sänker kostnader genom riktade och strategiska förhandlingar. Medvetenhet om hur nöjda resenärerna är krävs för att nå önskat resultat. Affärsreseprogrammet ska erbjuda de verktyg som behövs för att följa och förbättra nyckeltal för verksamheten (KPI) snarare än att bara rapportera användning. Nöjda affärsresenärer är något som berör både nya och tidigare anställda. Företag kan förbättra sin rekryteringsprocess genom att göra sina anställda nöjdare med researrangemangen. Detta händer oftast när ett partnerskap med en affärsresebyrå stödjer resepolicyer som bidrar till nöjdare resenärer. CFO:er och inköpschefer bör notera detta. Nöjda affärsresenärer tenderar att stanna längre på sina arbeten och är mer produktiva än sina jämlikar som blir stressade och utmattade av affärsresor. Nöjda resenärer möjliggör för företag att bli mer konkurrenskraftiga genom att konsekvent kunna verkställa sina strategiska planer. Även resekostnaderna sjunker eftersom att nöjda resenärer oftare följer affärsreseprogrammens regler. Det ör nödvändigt att sätta upp mål för nöjda resenärer med hjälp av beslut om resepolicyer baserade på data, och en bra Travel Management-partner kan göra stor skillnad. Ladda ner vår vitbok här för att läsa mer om Egencia och framtiden för inköp och resor.
Was this content helpful?
0