Skip to main content

Krishantering: tre principer för snabb innovation

5 min
Posted: 24 September 2020
 innovative-business-travel-solutions-for-covid

Kommer chocken från covid-19 någonsin att lägga sig? Om vi har lärt oss något av den rådande situationen så är det att det lönar sig att vara förberedd när en kris inträffar. Till exempel lyckades livsmedelsbutikerna tack vare förberedande åtgärder hantera sina leverantörskedjor, som plötsligt belastades hårt under pandemin.

Hur kan företag komma ut ur pandemin konkurrenskraftigare än tidigare?  För att lyckas måste de följa tre principer för snabb innovation: tydligt kundfokus, anpassningsbar teknologisk infrastruktur samt dataåtkomst och -synlighet.

 1. Ditt fokus är alltid inställt på kundupplevelsen

  De företagsledare som tjänar på den rådande situationen är de som har gjort kundfokus till sin högsta prioritet. Exempel på en sådana kundfokuserade strategier finns bland annat inom verksamheter som sysslar med tjänster för hemleverans och digitala banktjänster.

  Ett annat exempel är sjukvården, som naturligtvis har påverkats enormt av krisen. De har fokuserat på patientupplevelsen och säkerheten. Det är viktigt för alla företag att lyssna och agera på feedback från kunder, både i realtid och som en del av en snabb produktutvecklingsplan.
   
 2. Förnya med en anpassningsbar teknologisk infrastruktur

  En anpassningsbar teknologisk infrastruktur är särskilt viktig för snabb innovation i kristider. Covid-19 har gett många företag incitament att påbörja en digital omvandling, men det är inte något som alla klarar av. Många möter svåra utmaningar som förhindrar flexibilitet, till exempel plattformar från tredje parter och externa lösningar.

  Företag som kan skapa och hantera egna teknologiska lösningar har en tydlig fördel. Teleoperatörer har till exempel kunnat ändra sina databegränsningar och utöka den trådlösa åtkomsten för att möjliggöra ökat arbete på distans, rapporterar Frontier Economics.

  Detta var möjligt eftersom deras teknologier var relativt anpassningsbara. Även elbolagen har kunnat dra nytta av anpassningsbar teknologi. Många kunde konfigurera system så att kunderna kan använda självservicefunktioner för att skjuta upp betalningar eller skicka in förfrågningar om service, och på så sätt undvika överbelastning. Detta har visat sig vara avgörande för företagen i deras ansträngning att anpassa sig snabbt.
   
 3. Dataåtkomst och -synlighet

  Snabb innovation kräver väl synlig data. Det är viktigt att organisationen får praktiskt användning av sina data så snabbt som möjligt. Många företag upptäcker att deras data inte är entydiga när flera lokala teknologilösningar måste samlas i ett globalt ramverk. Detta påverkar möjligheterna att göra data synliga och tillgängliga.

  En rapport av McKinsey & Company visar hur viktigt datasynlighet kommer att vara för återhämtningen från covid-19. De föreslår att deras kunder bör fortsätta att fokusera på sekretess, följa GDPR och, om relevant, stödja myndigheternas ansträngningar till smittspårning för att sätta stopp för virusets framfart. McKinsey föreslår även att företag bör förbereda sig på förändringar inom transportindustrin, varav vissa kan bli permanenta.

Hur har Egencia införlivat dessa principer för att hjälpa sina kunder?

När krisen var ett faktum var Egencia snabba med att skapa nya produkter som sällade sig till en redan stadig uppsättning verktyg och funktioner för riskhantering. I många fall blev lokala funktioner som redan fått gehör i vissa regioner omedelbart tillgängliga globalt, vilket visar hur anpassningsbar Egencias plattform är.

 1. Fokus på kundupplevelser och säkerhet

  När virusutbrottet utvecklades fokuserade Egencia på kundupplevelsen och säkerheten genom att förbättra aviseringar och uppdateringar, till exempel genom nya funktioner och tips som hjälper affärsresenärer att få mer kontroll över sina resor.

  Riskreducering före resan implementerades globalt.  Detta omfattade policykontroller med självbetjäning som godkännande av högriskdestinationer som angav prioriterade leverantörer och priser, destinationer utanför policy och obligatoriskt godkännande om en anställd ska resa till en destination med hög risk. Även flexiblare policykontroller lanserades, till exempel för att specificera förbjudna flygbolag och för att ange det maximala antalet anställda som kan boka samma flyg.

  Nya förväntningar från resenärer har gjort att hotellbranschen har införlivat nya eller uppdaterat gamla städningsstandarder. Hotell kan lägga till sina uppdaterade hälso- och hygienåtgärder, så att de visas i alla deras annonser på Expedia Groups webbsidor. Alla som bokar hotell online på Egencia eller i Egencias app kan tydligt se de hälso- och hygienåtgärder som hotellen har angett.
   
 2. Expedia Groups teknologi – en global och anpassningsbar teknologisk infrastruktur

  Som en del av Expedia Groups globala teknologiska plattform kunde Egencia snabbt dra nytta av innovationer som tillhandahölls av andra kundinriktade varumärken i gruppen, till exempel Expedia och Hotels.com.

  Då anställda kräver bättre reseupplevelser och resebeställare behöver mer data och ökad efterlevnad fungerar det inte längre att använda flera bokningsverktyg och reselösningar.  Det gäller även när de olika bokningsverktygen finns i samma gränssnitt. 

  Vad företag behöver under covid-19 och andra kriser är en global reseplattform som gör det möjligt att optimera ett komplext affärsreseprogram.  En plattform som Egencia samlar alla reseprocesser på samma plats och är åtkomlig från alla enheter som resenärer, Travel Managers, resebeställare och andra intressenter använder.  Den samlar resedata och erbjuder sofistikerad rapportering och analyser.  Den enhetliga plattformen gör även att du får bättre dataåtkomst och -synlighet samt efterlevnad av policy på alla marknader.
   
 3. Resenärsdata på ett synligt sätt

  Egencia gav sina kunder tillgång till affärsresedata och rapporteringsverktyg för att hantera risker och för att de skulle kunna anpassa sig under krisen.

  Egencias resenärsspårning har utökat sökkapaciteten för att tillåta globala sökningar efter land, stad eller ett anpassat område som ritas på en karta. Kunderna kan gå tillbaka 30 dagar för att utvärdera resor till områden där covid-19 har stor spridning. Dessutom har vi lagt till en funktion som gör det möjligt att visa information om resenärsbokningar hos ett eller flera flygbolag, inklusive codeshare-flyg, så att företag snabbt kan utvärdera hur resenärer påverkas av flygbolag vars verksamhet upphör och/eller som ställer in flyg. Travel Managers kan känna sig trygga med en tydlig och direkt översikt över resenärernas bokningar.

  När coronaviruskrisen förvärrades och affärsresenärer runtom i världen var tvungna att återvända till sina hemländer, introducerade Egencia ett rapportcenter för covid-19 i Egencia Analytics Studio. Den här samlingen med nya rapporter hjälper våra kunder att minska den ekonomiska inverkan på företaget genom att erbjuda nedladdningsbar data för alla bokningar av flyg och hotell.

Vi förväntar oss det oväntade. Det har varit en grundläggande filosofi i Egencias flexibla och anpassningsbara sätt att hantera affärsresor. Men det är inte alla företag som fungerar på det här sättet. Det som särskiljer Egencia från andra affärsresebyråer är vår förmåga att snabbt tillhandahålla digitala innovationer. 

Besök https://www.egencia.se/sv/teknologi-for-hantering-av-affarsresor-covid19 för att läsa mer om hur Egencias affärsreseplattform kan hjälpa ditt företag att ta sig igenom den aktuella situationen.

Was this content helpful?
0

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta vårt team.