Skip to main content

Hur du sätter upp dina professionella mål för 2019

5 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
how-to-set-your-prof-goals-IMAGE-.jpg
Ditt företag växer snabbt – hur inriktar du dig på professionell framgång i denna snabba och föränderliga miljö? När du är en del av ett snabbt växande företag kan det kännas som att du dras åt en mängd olika håll samtidigt. Det kan göra det särskilt svårt att hinna identifiera dina egna professionella mål liksom de möjligheter du kan ha som ett resultat av ditt företags snabba tillväxt. Här följer fyra steg som hjälper dig att få klarhet i vad du vill, skapa en strategi och uttrycka dina karriärsmål.
 1. Skapa en ”superlista”
Nicole Antoinette, värd för podcasten Real Talk Radio, föreslår en ”superlista” för att reflektera över dina största prestationer under förra året. Hon beskriver den som ”Listan över grymma saker som du har åstadkommit under de senaste 12 månaderna, stora som små, som gör att du vill dansa omkring i köket av stolthet”. Om du vill göra en egen lista ska du ta dig tid att reflektera över vad du är mest stolt över från 2018. När kände du dig som bäst? Fundera på:
 • Stunder då dina styrkor fick stråla
 • Professionella prestationer
 • Svåra situationer du hanterade
 • Särskilt betydelsefull feedback, komplimanger eller lovord du fick
 • Gränser du flyttade
Dessa behöver inte nödvändigtvis vara stunder som är betydelsefulla för andra eller som skulle komma med i ditt cv. Det är de stunder där du kände dig som bäst och var i ditt rätta element. Skillnaden är viktig. Jag ser ofta kunder som har fastnat i vad jag kallar en ”våg av bekräftelse”. När vi är bra på något finns risken att vi fortsätter att avancera i vår karriär baserat mer på vad andra behöver från oss, snarare än vad vi tycker är mest tillfredsställande. I ett företag som växer snabbt kanske du ombeds att ta på dig ett ökat ansvar eller står på tur att bli befordrad. Att få förtroendet att utöka din roll och få framgång när du tar mer ansvar kan vara bekräftande och uppmuntrande, men det kan leda till att du strävar efter mål som inte är dina egna. I denna övning ska du sträva efter att skilja dig från bekräftelsevågen och fokusera på vad som har varit mest tillfredsställande för dig. Med din ”superlista” i handen är det lättare att identifiera och ta tillvara på fler av dessa tillfredsställande möjligheter framöver. Att skapa denna lista är för mig ett roligt sätt att avsluta året.
 1. Sätt upp mål som återspeglar det du verkligen vill, inte det du tror att du borde vilja.
När du har gjort din superlista kan du se om några mönster uppkommer. Kanske uppskattade du mest de stunder då du interagerade med dina kollegor. Om din officiella (även om den snabbt förändras) jobbeskrivning fokuserar på hantering och analys av reseuppgifter, kan det kännas som att du borde fokusera dina mål till den lite svagare delen av din kompetens. Den instinkten är logisk, att fokusera på saker som anpassas till den roll du för närvarande spelar – men försök att inte tänka på det du ”borde” göra i det här skedet. Här följer ett personligt exempel. På min superlista för några år sedan upptäckte jag att många av stunderna som jag tog upp handlade om att tala inför publik. Jag började det följande året med ett antal föreläsningar, men i juni ändrade jag min affärsmodell till att innefatta tal inför publik som en nyckelkälla till intäkter. Om jag inte hade börjat med min superlista hade jag kanske tänkt ”Jag borde skaffa fler konsultkunder”. Det kunde ha lett till att jag hade tagit mig an projekt som inte gjorde mig entusiastisk eller inspirerad. Istället använde jag min superlista till att räkna ut överlappningen mellan fyra saker:
 • Vad människor skulle betala mig för att göra
 • Hur jag ville tillbringa min tid
 • Vad jag var bra på
 • Vad jag tyckte mest om
Titta på din ”superlista” och bygg mål som fokuserar på att skapa fler möjligheter som kan få dig att dansa runt i köket 2019.
 1. Identifiera hur dina mål kan förenas med företagets tillväxt.
Ditt företags snabba tillväxt har potential att erbjuda fantastiska professionella möjligheter för dig. När arbetsbördan snabbt växer och förändras, tillkommer troligen mer ansvar som måste tas och fler roller kommer att bli tillgängliga. Vi såg i vårt tidigare exempel att även om du har blivit en betrodd anställd med fokus på data innebär det inte att du inte kan bli en betrodd anställd som är mer fokuserad på människor. Eftersom ditt företag växer snabbt kan det finnas ett ännu större behov för anställda att resa mycket och för några att bli regelbundna resenärer. Du kan använda denna möjlighet till att utveckla en ny roll för dig själv eller en förändring i ditt ansvar – till att fokusera på nöjdhet hos regelbundna resenärer och engagemang bland anställda via ditt affärsreseprogram. En viktig förhandlingsstrategi är att rama in en förfrågan så att den uppfyller behoven hos din motpart. Fundera på hur du kan uttrycka dina mål för 2019 på ett sätt som är fördelaktigt för ditt företag och dess fortsatta tillväxt.
 1. Omstrukturera
En kund som var med i en grupp som skulle sätta upp mål skapade sin superlista i januari och beslutade sig för att hon ville ha ett nytt jobb. När vi träffades i mars var hon på gång. Hon hade nätverkat och skickat iväg en mängd ansökningar. Men när vi träffades igen i juni berättade hon för gruppen att ”Jag uppfyllde inte mitt mål, för jag beslutade att jag inte ville det längre.” Trots att hon hade fått ett jobberbjudande som uppfyllde många av de kriterier som hon hade satt upp i januari, insåg hon nu att det var mycket som hon tyckte om i sin nuvarande roll och den flexibilitet den gav henne. Hon ville inte uppnå sitt mål på bekostnad av att vara lycklig i det långa loppet. I en snabbföränderlig miljö kanske du inser att det finns andra aspekter av arbetet på ditt nuvarande företag som du tycker är tillfredsställande men som inte var med på din superlista. Syftet med den här övningen och professionella målsättningar i allmänhet är att skapa en vana att reflektera över vad som är mest betydelsefullt för dig och ta dig tid att sträva efter det. Vid denna tid nästa år hoppas jag att du reflekterar över dina mål och är stolt över vad du åstadkom under 2019. Det kan innebära att åstadkomma vad du har förväntat dig till punkt och pricka eller skrota det helt och hållet för att nå det du verkligen vill. Båda alternativen ser jag som en framgång. Om dina mål innefattar anpassat resande i ditt företag kan du se vårt webbinar på begäran här.