Skip to main content

Hur de snabbast växande företagen drar nytta av data

3 min
Posted: 02 January 2019Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
data-blog.jpg
Snabbt växande företag kan använda dataanalyser för att optimera affärsreseresultat och -bidrag.  Planerar du en resa? Vilken resväg kommer du att välja? Det finns en stor chans att du gör efterforskningar innan du fattar dina beslut. Du kommer att jämföra med din senaste resa, hur du tog dig dit, fråga vänner om deras upplevelser, och planera för hinder som vägarbeten eller stora evenemang. Detta är en dataanalys som tar dig till din destination. Det är också en väsentlig del av Travel Management. Affärsresebyråer ser till att företagen har relevanta siffror till hands: Hur många resor som har gjorts, genomsnittligt pris som har betalats och de mest populära städerna. Chefer kan nu få siffror på allt deras företag tidigare har gjort. Nu kan Travel Managers använda dessa uppgifter i realtid för att stödja framtida beslut. Detta ger en omfattande möjlighet för affärsreseplanerare att använda prediktiv data och utnyttja externa källor för att fatta beslut för resepolicyer. Detta är tankesättet bakom datadrivna företag, och det har blivit verksamhetspraxis för många organisationer, särskilt snabbt växande företag. Accentures senaste rapport om datadrivna företag beskriver förfarandet som att ”maximera värdet av data och behandla det som en differentierad resurs. Det innebär att använda data som bas för kritiskt beslutsfattande genom högkvalitativ analys.” Avdelningar brukade använda informationssilor. De höll ordning på sina siffror på sitt sätt, för sina syften och slog endast samman siffrorna för den totala intäkten. Att vara ett datadrivet företag ”innebär att odla ett tankesätt genom företagsstrukturen för att kontinuerligt använda analys för att fatta faktabaserade beslut i företaget. Målsättningen är att nå ett skede där användning av data och analys av företagsledare och anställda blir en naturlig del av det dagliga arbetsflödet.” Idag kan Travel Managers använda verktyg som kan kombinera företagsspecifik data med vad som troligen kommer att ske med företagets marknad, antingen sektorn eller regionerna i världen där företaget är verksamt. Verktyg som är kopplade till datavisualisering hjälper till med dataanalyser och kan paketeras till att formulera rekommendationer i en lättförståelig bild för företagsledningen, interna intressenter och resenären. Ett datadrivet företag underlättar för affärsreseplaneraren genom att bidra med användbar data från andra avdelningar. Till exempel är en stor del av reseinköpsstrategin baserad på tidigare beteende. Om Hongkong, Frankfurt och Melbourne var ett företags främsta affärsresedestinationer förra året, kan Travel Managern förutspå samma sak när de projekterar resevolymen för nästa år. Men tillgång till marknadsföringsavdelningens data kan visa att de planerar att fokusera på Sydostasien, medan data från försäljningsavdelningen kan visa att de parallellt riktar in sig på potentiella kunder i Singapore och Kuala Lumpur. Det kan sammantaget resultera i en plötslig ökning i efterfrågan för resor på dessa rutter. Andra avdelningar kan också få en mängd användbar information från resedata. Till exempel kan personalavdelningen granska hur många timmar anställda arbetar varje vecka. Förr kanske de mätte arbetstid i dagar som inte räknades bort för sjukdom eller semester. Men motsvarar en resdag, då du måste åka till flygplatsen i tid för att hinna med ett flyg 07.00 till Frankfurt, sitta i möten hela dagen, och sedan åka tillbaka till flygplatsen för att ta ett flyg hem 19.30, samma arbetstid som en dag på kontoret? Detta är ett tillfälle då affärsresedata kan vara mycket användbar för personalavdelningens synpunkter på policyer för resenärers välbefinnande. Alla vinner på det: Resebranschen kan dra nytta av intern data och andra avdelningar kan dra nytta av resedata. Ett bra affärsresesamarbete kan hjälpa snabbt växande företag att uppnå mycket mer än att se till att resenärer tar sig från A till B. Vill du veta mer om hur resedata kan användas i snabbväxande företag? Ladda ned artikeln idag.