Skip to main content

Öka efterlevnad av policy och spara mer genom att göra dina affärsresenärer nöjdare

4 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
blog-travel-program-savings-growth.jpg
Det är mer troligt att personal följer en affärsresepolicy om den gör saker och ting enklare för dem. Det ska inte ta längre tid för den som vill boka att hitta ett alternativ som faller inom ramen för policyn. Resenärer behöver ha tillgång till alla sina resplaner på en och samma plats. Godkännanden ska kunna hanteras med en enkel knapptryckning. Med dessa förutsättningar kommer du inte att få några fler problem med att rapportera reseaktivitet. Du kan bli mer effektiv, hitta nya sätt att spara på och finjustera din policy för framtiden. Våra kunder har valt att satsa först och främst på nöjda resenärer. Läs vidare för att se hur det i sin tur ledde till ökad efterlevnad och besparingar.

En intuitiv plattform bjuder in användare att alltid följa policyn

Genom att centralisera alla resebokningar till en och samma portal på nätet kan man göra verkliga förbättringar i verksamheten. Ta till exempel den globala börsen Nasdaq med sina tusentals anställda. Deras resenärer bokade framför allt offline, vilket ledde till att 7 procent av deras resekostnader utgjordes av bokningsavgifter. Genomsnittet för branschen är mellan 3-5 procent, så det här var en stor utgift för dem. Nasdaq behövde en radikal förändring i hur de planerade, bokade och hanterade sina tjänsteresor. De påbörjade ett samarbete med Egencia, lockade av vår onlineplattforms intuitiva natur. Efter en enkätundersökning var 90 procent av deras tillfrågade resenärer benägna att rekommendera Egencia till andra. En annan mätning visade att 100 procent av deras resenärer var nöjda med sina resor. Eftersom resenärerna var nöjda bokade de följaktligen resor inom policy. Var kom besparingarna från? Förändringsprogrammet ledde till besparingar på 500 000 USD under de sex första månaderna med Egencia. Läs mer.

Öka efterlevnad genom att göra det smidigt att boka

Visst är saker enklare när man vet hur de fungerar? Så är det definitivt med affärsresebokning. En affärsreselösning som fungerar på samma sätt som ditt företag gör processen enklare för alla. Se på företaget Alexander Mann Solutions, till exempel. Deras affärsmodell kräver att affärsresor anpassas specifikt till varje projekt och kund. Egencia hjälpte deras Travel Manager att skräddarsy godkännandeprocessen. Resenärer och resebokare kan nu välja rätt projekt eller kund vid bokning. Valen initierar sedan en förinställd godkännandeprocess som automatiskt kontaktar den relevanta godkännaren. Genom att erbjuda sina anställda ett enkelt sätt att slutföra sina bokningar har företaget uppnått 89,9 procent onlinebokning samt en policyefterlevnad på 87,4 procent.

Nöjda resenärer är mer effektiva och ger ett ändamålsenligt reseprogram

Det är enkelt att sälja in förmånerna med en affärsreseplattform om man ser till själva konceptet. Det svåra är att få alla resenärer inom en organisation att börja använda den. Om den inte är användarvänlig för bokning, och för efterlevnad av din resepolicy, så kommer de att boka på andra sätt. Vår kund Matrix42 berättar: "När man reser i tjänsten måste det vara enkelt, smidigt och bekvämt. En affärsresenär måste vara i god form så att hen kan fokusera på det arbete som ska utföras." Vi håller verkligen med. Egencias bokningsverktyg är lika enkelt att använda som de verktyg de flesta använder för att boka nöjesresor på Expedia. Beviset? 100 procent av Matrix42:s resebokningar görs genom Egencia. Några av huvudfördelarna med detta är att bokningar görs inom policy, att det genererar en starkare förhandlingsposition och att det leder till nöjdare resenärer. Matrix42 sparade i genomsnitt 17 procent i totala resekostnader när de började använda sig av Egencia på hela företaget. Se videon..

Nöjdhet hjälper dig att garantera resenärers säkerhet

Resenärers säkerhet är ett viktigt ansvar för vilken Travel Manager som helst. Ta till exempel vårdbolaget Attendo. De har över 20 000 anställda i Norden. Det finns ingen person (eller grupp av personer) som kan ha koll på så många individuella resplaner samtidigt. Därför är det viktigt att de fokuserar på nöjdhet och efterlevnad med hjälp av Egencia. Niklas Nordström som ansvarar för Attendos affärsreseprogram uttrycker det på följande vis: "Våra resenärers behov är ständigt skiftande, så det är viktigt för oss att ha en affärsresebyrå som ständigt ser framåt och investerar i teknologi." Egencias användarupplevelse ökade nöjdhet och efterlevnad av policy för Attendos reseprogram. Efterlevnad i kombination med kraftfulla rapporteringsverktyg gjorde sedan att de kunde justera sitt reseprogram. De kan nu leva upp till sina avtal med leverantörer och analysera resemönster. Ju mer data man har tillgång till desto bättre kan man göra sitt reseprogram. Och nöjda resenärer leder inte bara till efterlevnad av policy. Det gör det dessutom möjligt att spåra dem i krissituationer. "Egencia ger våra resenärer ett användarvänligt bokningsverktyg som gör det hur enkelt som helst att följa vår resepolicy. Det är så lätt att 83% av alla våra resor nu bokas online." Se videon.   Vill du också öka efterlevnad av policy och generera besparingar för ditt affärsreseprogram? Kontakta oss idag för att se hur du kan skapa ett program som sätter dina resenärer i första rummet.