Skip to main content

Företagsförvärv och överlåtelser: 7 steg för att slå samman program

4 min
Posted: 31 May 2017Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
merger_web.jpg
Mot slutet av förra året släppte Egencia en rapport med namnet Företagsförvärv och företagsöverlåtelser: sju steg för att justera ditt affärsreseprogram som nämnde en ny trend där bättre erbjudanden än någonsin erbjuds på marknaden trots att världen saknar både politisk och ekonomisk stabilitet.  En stabil miljö har länge ansetts vara drivande för företagsförvärv och företagsöverlåtelser, men en snabb återblick över aktiviteter under 2017 visar att den magiska gränsen på tre biljoner dollar överskreds för fjärde året i rad (Mergermarket Global M&A Trend Report 2017.) Oavsett vilka anledningar som ligger bakom företagsförvärv och företagsöverlåtelser är det viktigt att affärsresebyråer och Travel Managers förstår komplexiteten i att slå samman två potentiellt helt olika affärsreseprogram och affärsresepolicyer. Här nedanför beskriver vi sju steg du kan följa om ditt företag genomgår ett företagsförvärv eller en företagsöverlåtelse.
1. Jämföra två olika policyer
När du står inför uppgiften att slå samman två vitt skilda affärsreseprogram kan det vara en god idé att gå ett steg längre än till din Travel Manager (eller dina Travel Managers – efter förvärvet har du troligtvis mer än en) och undersöka olika affärsresebyråer, inklusive Egencia. En affärsresebyrå kan undersöka de två policyerna mer objektivt. Du vill ha bästa möjliga policy, med de bästa delarna av de två programmen. När du formulerar den nya policyn är det naturligtvis nödvändigt att informera de som påverkas om de viktigaste förändringarna. Du kan läsa mer om detta längre ned.
2. Sammanslagning av olika resekulturer
Innan du börjar slå samman två olika affärsreseprogram bör du ta hänsyn till likheter och skillnader i de olika resekulturerna. Använder det uppköpta företaget en Travel Manager medan uppköparen samarbetar med en affärsresebyrå? Skillnaderna i tankesätt kan vara mycket stora, framförallt när stora företag köper upp mindre konkurrenter. Om du inte går varsamt fram kan konflikter lätt uppstå. Det är vanligtvis inte en bra idé att tvinga ett företag att anamma ett annat företags kultur rakt av.
3. Sammanslagning av samarbeten med olika affärsresebyråer
Ofta har det uppköpta företaget redan en anlitad affärsresebyrå som kanske skiljer sig från uppköparens och då måste kontraktet löpa ut. Överväg att förlänga din nuvarande Travel Managers kontrakt löpande tills det uppköpande företagets kontrakt har löpt ut. Sedan kan du utföra anbudsförfrågningar för det sammanslagna företaget. Under företagsförvärv och företagsöverlåtelser är det inte ovanligt att vissa företag gör uppköp efter uppköp under perioder då det finns gott om kapital på marknaden. Men det kan vara slöseri med tid att justera affärsreseprogrammet varje gång ett nytt företag blir uppköpt, särskilt för din Travel Manager. Då är det bättre att vänta till uppköpen stannar av och sedan fundera på konsolidering.
4. Anpassning till nya resemönster
Företagsförvärv och företagsöverlåtelser innebär omställningar för alla avdelningar. Framförallt måste din Travel Manager anpassa sig efter ett nytt, potentiellt större affärsreseprogram och andra resemönster. I vissa fall kan det bli så att din Travel Manager plötsligt måste hantera en mycket större budget än tidigare. Det här är en perfekt möjlighet att förhandla fram bättre företagspriser med föredragna leverantörer. Kom ihåg att även se över de affärsresebyråer du väljer att samarbeta med. Men företagsförvärv och företagsöverlåtelser betyder naturligtvis inte automatiskt tillväxt. Kanske har ditt företag gått från att vara en stor, multinationell organisation med hundratals affärsresenärer till att bli en ny, mindre entitet som endast har en bråkdel av de ursprungliga affärsresenärerna och en mycket mindre budget. Det är då det är viktigt att din Travel Manager är kreativ. Kanske dags att börja med telefonkonferenser?
5. Skaffa stöd ovanifrån
Som med andra integreringsprojekt behövs stöd ovanifrån vid sammanslagning av två affärsreseprogram. Det här är i synnerhet fallet om de två företagen har mycket olika policyer. Det här är en bra möjlighet för din Travel Manager att visa upp sig för VD:n, ekonomichefen eller andra i företagsledningen. Alla kommer att vara så upptagna med att överse sina egna projekt under sammanslagningen att det är ett bra tillfälle för dig att visa att det här är ditt specialområde och att du är en värdefull tillgång för företaget. Och borde företaget växa? Det här är ett bra tillfälle för din Travel Manager att tala med ledningen om fördelarna med affärsresebyråer.
6. Kommunicera med dina resenärer
Företagsförvärv och företagsöverlåtelser framhäver människors bästa och värsta sidor. Vissa är glada över att vara en del av ett växande företag och andra är nervösa över att deras roll kanske inte längre kommer att vara värdefull. Se till att försöka låta alla komma till tals. Om du använder dig av fokusgrupper bör du försöka samla resenärer från de två företagen så tidigt som möjligt för att höra vad de har för förväntningar. I dagens resenärsfokuserade värld är detta viktigare än någonsin.
7. Ta ett steg tillbaka och tänk igenom allt
Företagsförvärv och företagsöverlåtelser är perfekta tillfällen för din Travel Manager att se över den befintliga affärsresepolicyn och jämföra den med rutinerna i det uppköpta företaget. Du vill inte ha för bråttom när du ska implementera förändringar. Luta dig tillbaka och fråga dig själv: Vilken policy är mest effektiv? Vilket program uppmuntrar i större grad användning av onlinebokning? Var kan besparingar göras? Oavsett om du är Travel Manager eller assistent kommer du att ha mycket att göra och det finns många affärsresebyråer att välja mellan. Ta ett djupt andetag och kom ihåg att företagsförvärv och företagsöverlåtelser ger möjlighet till tillväxt. Ta vara på det. Få praktiska råd om hur du kan hantera förändringar i ditt affärsreseprogram.