Skip to main content

Förenkla komplicerade affärsreseprogram

1 min
Posted: 23 December 2019Updated: 03 May 2022
WP-Optimizing-Business-Travel-1-Egencia-Blog-Resource.jpg

Då anställda kräver bättre reseupplevelser och resebeställare behöver mer data och ökad efterlevnad fungerar det inte längre att använda flera bokningsverktyg och reselösningar. Det gäller även när de olika bokningsverktygen finns i samma gränssnitt. Som reseansvarig kan du ha det svårt med hur komplicerat det är att få en överblick och kunna optimera affärsresorna i flera områden eller länder. Om ni använder ett flertal reseleverantör på olika platser och online- och offlinebokning som inte är sammankopplad blir det svårt att se reseutgifter och mönster. Det kan begränsa företagets möjlighet att förhandla fram bättre priser, samla data för att hitta möjliga besparingar och hantera globala affärsreseprogram. Lösningen är en global reseplattform som gör det möjligt att optimera ett komplext affärsreseprogram. Vår plattform samlar alla reseprocesser på samma plats och är åtkomligt från alla enheter som resenärer, resebeställare och arrangörer och intressenter använder. Den samlar resedata och erbjuder sofistikerad rapportering och analyser. Den enhetliga plattformen gör att du får bättre synlighet i reseutgifter och efterlevnad av policy på alla marknader. Ladda ned artikeln från Alex Kaluzny, Egencias senior vice president och chief technology officer, som förklarar hur en reseplattform kan hjälpa globala organisationer att bygga affärsreseprogram för alla regioner i världen.

Ladda ned artikeln